13.VII.2014 г.
   Преведена литература --> 55. Преводи от френски и английски на Римляни (Глави 3-9)
   Преведена литература --> 56. Превод от английски и френски на Второ послание на Павел към коринтяни (Глави 1-7)
   Преведена литература --> 57. Исая 66 - превод от английски и френски
   Преведена литература --> 58. Галатяни 3 - превод от френски език
   Преведена литература --> 59. 1 Коринтяни глави 1 до 4 - превод от английски и френски

  8.IV.2013 г.
   Свидетелства --> 4. Църквата --> 296. Юлия Борисова - От коя църква сте? Единни ли сте?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 298. Юлия Борисова - Свещено право на свободен избор!?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 299. Юлия Борисова - Богатите, бедните и Божието Царство
   Свидетелства --> 8. Брак и въздържание; секс --> 297. Юлия Борисова - Разводно писмо
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 295. Юлия Борисова - ЕПЦ Варна и нейните „доктринални позиции.“

  2.II.2013 г.
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 294. Юлия Борисова - Допамин

  27.I.2013 г.
   Свидетелства --> 6. Грях --> 293. Юлия Борисова - Праведна душа

  21.I.2013 г.
   Свидетелства --> 8. Брак и въздържание; секс --> 292. Юлия Борисова - Не е добре за човек да бъде сам...

  5.I.2013 г.
   Свидетелства --> 6. Грях --> 291. Юлия Борисова - Демокрация или диктатура – не е ли едно и също?

  31.XII.2012 г.
   Свидетелства --> 6. Грях --> 290. Лора Добрева - Стрелбата в Кънектикът и цивилния сатанизъм

  30.XII.2012 г.
   Свидетелства --> 1. Бог е любов --> 281. Юлия Борисова - Небето Ми е трон, Земята – подножие
   Свидетелства --> 1. Бог е любов --> 286. Юлия Борисова - Бог остава верен
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 284. Юлия Борисова - Бунтари? (Беше ли „бунтар“ Исус?)
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 282. Юлия Борисова -Напразно се трудят зидарите, ако Господ не съгради дома
   Свидетелства --> 4. Църквата --> 287. Юлия Борисова - “Обаче, когато дойде Човешкият Син (Исус) ще намери ли вяра на земята?”
   Свидетелства --> 4. Църквата --> 288. Юлия Борисова -Едно потомство, един потомък – Исус
   Свидетелства --> 6. Грях --> 278. Юлия Борисова - Право на свободен избор...?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 289. Юлия Борисова - Милост или жертва?
   Свидетелства --> 7. Новорождение и освещаване --> 283. Юлия Борисова - „ТЪЖЕТЕ, РИДАЙТЕ и ПЛАЧЕТЕ...“
   Свидетелства --> 8. Брак и въздържание; секс --> 285. Юлия Борисова - Горките деца на България, ГОРКО на нас възрастните!!!
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 279. Юлия Борисова - Нов космически ред?
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 280. Лора Добрева - Аз, аз аз (не знам какво съм) или За дявола от устата на дявола
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 284. Юлия Борисова - Християни или еретици?

  4.XI.2012 г.
   Свидетелства --> 6. Грях --> 276. Юлия Борисова - "Що е човек, та да го помниш...”
   Свидетелства --> 6. Грях --> 277. Юлия Борисова - Трън в плътта или мършавост на душата?

  30.X.2012 г.
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 275. Юлия Борисова -Съвършената жертва НА ИСУС и даването на обети
   Свидетелства --> 6. Грях --> 272. Юлия Борисова - Мащабни Божии служители?!?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 274. Юлия Борисова - КОЖИ ЗА АДАМ И ЕВА
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 270. Юлия Борисова - Дева Мария – БОГОРОДИЦА??? МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА РОДИ БОГА - ВЕЧНИЯ, КОЙТО Е ПРЕДИ ВСИЧКО, ВСЕМОГЪЩИЯ, КОЙТО Е СЪТВОРИЛ ВСИЧКО?
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 271. Юлия Борисова - Отново за Исус Христос и „богородица“
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 273. Юлия Борисова - Какво търсим в Библията - Божията мъдрост и учения или "доказателства” за нашите извратени "учения", дело на греховната ни плътска природа?

  28.VIII.2012 г.
   Премахнат линк от Преведена литература --> 37. Франк Виола - Директно към пасторите
   Премахнат линк от Преведена литература --> 38. Франк Виола - ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА МЕХОВЕТЕ
   Премахнат линк от Християнски живот --> 2. Училище за любов Русе`06
   Премахнат линк от Християнски живот --> 3. Училище за любов Варна`05

  24.VIII.2012 г.
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 269. Юлия Борисова - Писмо по повод на клипа: „Едемската градина, пророците, апостолите и Исус Христос“ и отговор на писмото

  20.VIII.2012 г.
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 268. Юлия Борисова - Едемската градина, пророците, апостолите и Исус Христос

  25.VII.2012 г.
   Преведена литература --> 54. Вашингтон на масоните

  14.VII.2012 г.
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 260. Юлия Борисова - Двадесет и първи век – век на робство или на свобода?
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 261. Юлия Борисова - Има ли Бог „любимци“?
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 263. Юлия Борисова - За Бога, бунта и анархията
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 264. Юлия Борисова - Не се ли вземате много на сериозно, г-н Плевнелиев?
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 265. Юлия Борисова - КАК ИСУС РАЗРУШИ БОЖИЯ ХРАМ БЕЗ ДА ГО СЪБАРЯ БУКВАЛНО И ГО СЪГРАДИ ОТНОВО ЗА ТРИ ДНИ?
   Свидетелства --> 4. Църквата --> 262. Юлия Борисова - Църква на Христос или Църква на сатана?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 266. Юлия Борисова - „...И ще им дам деца за князе...“
   Свидетелства --> 6. Грях --> 267. Юлия Борисова - Кой е първия еколог, познат ни от Библията?
   Свидетелства --> 7. Новорождение и освещаване --> 259. Юлия Борисова - Да умиеш нозе... (Матей 20:20-28); (Лука 22:24-28); (Йоан 14:27-31); (Йоан 13:1-18)

  22.IV.2012 г.
   Преведена литература --> ПРЕВЕДЕНИ ПРОПОВЕДИ НА ДЖОН ПАЙПЪР --> 43.Възкръсналият Христос – Неговите мир, сила и цел
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 257. Юлия Борисова - Купища греди от грях!!!
   Свидетелства --> 4. Църквата --> 255. Юлия Борисова - “Желал бих всички вие да говорите езици...”
   Свидетелства --> 6. Грях --> 256. Юлия Борисова - Да обичаш ближния си като себе си
   Свидетелства --> 6. Грях --> 258. Юлия Борисова - Разговор на Великден

  7.IV.2012 г.
   Преведена литература, премахнато от сайта --> 3. Алберт Хиберт - Смит Уигълзуърт - Тайната на неговата сила.

  5.IV.2012 г.
   Преведена литература --> 51. ПСАЛМ 131 (песен на поклонение от книгата с псалмите на Давид)
   Преведена литература --> 52. Йоан 16: 8-11 (за грях, за правда и за съдба)
   Преведена литература --> 53. ПРИТЧИ 18

  31.III.2012 г.
   Свидетелства --> 1. Бог е любов --> 254. Юлия Борисова - Благодат върху благодат
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 237. И Бог създаде...
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 239. Юлия Борисова - Сатана сам „избра“ (пожела) да прослави Бога чрез Йов
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 253. Юлия Борисова - Грънчарят ИСУС
   (Корекция) Свидетелства --> 4. Църквата --> 242. Юлия Борисова - „Не учи ли ви и самото естество...“
   Свидетелства --> 6. Грях --> 238. Лора Добрева, Юлия Борисова - Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез когото дохождат! (Лука 17:1)
   Свидетелства --> 6. Грях --> 240. Юлия Борисова - Пустинята – тази пъстроцветна плодна градина
   Свидетелства --> 6. Грях --> 241. Юлия Борисова, Лора Добрева - Мъртъв ли е духът на грешния човек?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 243. Юлия Борисова - Бог винаги първи върши с радост и удоволствие това, което ще поиска и от нас
   Свидетелства --> 6. Грях --> 245. Юлия Борисова - Чухте глас, но не видяхте образ
   Свидетелства --> 6. Грях --> 246. Юлия Борисова - Исус и Сатана – двете дървета в градината
   Свидетелства --> 6. Грях --> 247. Юлия Борисова - Колко е на хиляда половината? (или кратко есе за истината)
   Свидетелства --> 6. Грях --> 250. Юлия Борисова - Безумие!!!
   Свидетелства --> 6. Грях --> 252. Юлия Борисова - Може ли да съществува добра новина без да е имало преди нея лоша новина?
   Свидетелства --> 8. Брак и въздържание; секс --> 251. Юлия Борисова - Грях ли е това?
   Свидетелства --> 9. Когато Христос се нуждае от нас --> 249. Юлия Борисова - Приемна грижа
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 248. Юлия Борисова - „Най-висшата“ човешка наука не е ли в същност религия? (Друг Христос...)

  23.III.2012 г.
   Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 235. Юлия Борисова - Исус, нашата съботна почивка (или: „Дойдете вие...наследете царството“)
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 234. Юлия Борисова - Който има уши да слуша, нека слуша
   Свидетелства --> 6. Грях --> 236. Юлия Борисова - ...а който не греши в говорене, той е съвършен мъж...”
   (Корекция) Свидетелства --> 4. Църквата --> 228. Юлия Борисова - Църквата, Невястата (жената) се спасява като постоянства във вяра, целомъдрие, любов и святост

  5.III.2012 г.
   Преведена литература --> Добавяне на Предговор към 50. Разсейване на мрака. История на Масонството

  27.II.2012 г.
   Свидетелства --> 6. Грях --> 232. Юлия Борисова - Ние християните
   Свидетелства --> 6. Грях --> 231. Юлия Борисова - Накъде отива този свят?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 230. Юлия Борисова - Бог, а не Дарвин
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 229. Юлия Борисова - Вяра и дела
    Свидетелства --> 4. Църквата --> 228. Юлия Борисова - Църквата, Невястата (жената) се спасява като постоянства във вяра, целомъдрие, любов и святост
   Добавена връзка към "Видеоклипове: хваление и проповеди" --> 2. Видеоклипове във ЮТЮБ
(www.youtube.com/user/AsTheDeer)

  11.II.2012 г.
   Свидетелства --> 1. Бог е любов --> 224. Юлия Борисова - .Вечният Божи закон
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 226. Юлия Борисова - ЗАКОНЪТ НА СВЯТИЯ ДУХ
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 244. Юлия Борисова - „Хапки“ и „глътки“ от Божието слово за всеки ден (Хляб за всеки ден?)
    Свидетелства --> 7. Новорождение и освещаване --> 225. Юлия Борисова - Дълготърпение за спасение или нетърпение на неучените и неутвърдените за тяхна погибел?
   Свидетелства --> 6. Грях --> 227. Юлия Борисова - Сатана ни пресява

  2.XII.2011 г.
   Свидетелства --> 1. Бог е любов --> 223. Юлия Борисова - ... Какъв Бог!!!

  30.XI.2011 г.
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 233. Юлия Борисова - Да влезеш в съботната почивка на Бога

  25.VIII.2011 г.
   Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 219. Лора Добрева - Благодарност
   Свидетелства --> 6. Грях --> 221. Юлия Борисова - Бог е добър
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 212. Лора Добрева - Внимавайте с Георги Георгиев / AxuToB / batkoto
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 213. Лора Добрева - Християнски phishing: Георги Георгиев / AxuToB / batkoto
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 220. Юлия Борисова - До пастор апостол Георги Бакалов
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 222. Юлия Борисова - Волфганг Бюне: „Пророците идват“, „Игра с огъня“

  10.VIII.2011 г.
   Свидетелства --> 10. Какво да правя с това изкуство? --> 218. Лора Добрева - Вълкът вече и кожата си не мени

  01.VIII.2011 г.
   Преведена литература --> 50. Разсейване на мрака. История на Масонството

  26.VII.2011 г.
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 215. Юлия Борисова, Лора Добрева - „Вибрациите” на Библията, Бялото братство, Петър Вангелов и Майтрея, мировия учител
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 216. Лора Добрева - Как Рик Джойнър ще ти помогне да отхвърлиш думите на апостол Павел (а с тях – самото Божие слово)
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 217. Юлия Борисова - Исус пророкува за масоните
    Свидетелства --> 8. Брак и въздържание; секс --> 214. Лора Добрева - Любовта на спасената минава през Спасителя й

  21.VII.2011 г.
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 197. Лора Добрева - Пренебрегнахме кръста… украсихме кръста
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 200. Лора Добрева - The Message и икуменизма
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 201. Лора Добрева - Skype разговор с Георги Софрониев
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 202. Лора Добрева - Да простим на Църквата
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 207. Юлия Борисова - Положителната изповед
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 208. Юлия Борисова - Кой кого притежава: ние Божия Дух или Божият Дух нас?
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 210. Юлия Борисова - Християнството - „философски мистицизъм“ или Божия ИСТИНА?
   Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 211. Юлия Борисова - Чувам глас, но не разбирам какво говори

  03.VII.2011 г.
    Свидетелства --> 7. Новорождение и освещаване --> 209. Юлия Борисова - Какво представлява кръщението във вода и за кого е предназначено?
    Свидетелства --> 10. Какво да правя с това изкуство? --> 199. Лора Добрева - Писмо от вашето дете
    Свидетелства --> 4. Църквата --> 205. Юлия Борисова - Когато Исус Христос още не беше се прославил
    Свидетелства --> 4. Църквата --> 204. Юлия Борисова - Исус Христос и Святият Дух или кръстове и икони?

  02.VII.2011 г.
    Преведена литература --> 24. Йоан Златоуст - Беседи, Коментари, Проповеди --> 32. Проповеди на Йоан Златоуст върху евангелието на Матей. Проповед (Беседа) XLVIII

  28.VI.2011 г.
    Преведена литература --> 24. Йоан Златоуст - Беседи, Коментари, Проповеди --> 31. Проповеди на Йоан Златоуст върху евангелието на Матей. Проповед (Беседа) XLVII

  26.VI.2011 г.
    Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 206. Цитати - Махнете се, не ви познавам (или: „Дойдете вие...наследете царството“)
    Преведена литература --> 24. Йоан Златоуст - Беседи, Коментари, Проповеди --> 30. Проповеди на Йоан Златоуст върху евангелието на Матей. Проповед (Беседа) XLVI

  24.VI.2011 г.
    Преведена литература --> 24. Йоан Златоуст - Беседи, Коментари, Проповеди --> 29. Проповеди на Йоан Златоуст върху евангелието на Матей. Проповед (тълкуване) XLV

  15.VI.2011 г.
    Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 198. Юлия Борисова - Индулгенции
    Свидетелства --> 4. Църквата --> 203. Лора Добрева - Библията забранява ходенето на църква

  10.IV.2011 г.
    Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 196. Юлия Борисова - ИМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС

  3.IV.2011 г.
    Свидетелства --> 6. Грях --> 195. Юлия Борисова, Лора Добрева - НЕКА СМЪРТНИТЕ ДА МЛЪКНЕМ!!!

  30.III.2011 г.
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 176. Юлия Борисова - Свободна воля или Калвинизъм?
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 180. Лора Добрева - „Религиозни фанатици атакуват погребението на Дио“
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 181. Лора Добрева - „Двама за Христос“ продължава сексуалната революция
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 183. Лора Добрева - Разводът на Бени Хин и новото му приятелство с Пола Уайт
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 184. Лора Добрева - ВЕБИ – клон на Държавна сигурност?
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 185. Юлия Борисова - Кой е най-скучния човек живял на земята?
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 186. Лора Добрева - Приятелите на Джон Пайпър НЕ СА и мои приятели
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 187. Юлия Борисова - Папата и евреите
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 191. Юлия Борисова, Лора Добрева - Кога разпъваме Исус за втори път и Го опозоряваме?
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 192. Юлия Борисова, Лора Добрева - Харизматици и калвинисти

  29.III.2011 г.
    Свидетелства --> 10. Какво да правя с това изкуство? --> 179. Лора Добрева - Heaven or Hell – къде отиде Рони Джеймс Дио?
    Свидетелства --> 8. Брак и въздържание; секс --> 193. Лора Добрева - Защо не заслужаваш мъж
    Свидетелства --> 8. Брак и въздържание; секс --> 182. Лора Добрева - По-добре да влезеш в царството без език...
    Свидетелства --> 7. Новорождение и освещаване --> 177. Юлия Борисова - Имам мнение!!!

  28.III.2011 г.
    Свидетелства --> 6. Грях --> 194. Юлия Борисова - Народопсихология (Есе за атеисти и вярващи)
    Свидетелства --> 6. Грях --> 188. Юлия Борисова - Тричане
    Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 189. Юлия Борисова - Вяра и доказателство от Бога
    Свидетелства --> 2. Като един, който има власт --> 190. Юлия Борисова - Защо Бог е избрал Израел

  21.II.2011 г.
    Свидетелства --> 11. Лъжеучения и лъжеучители --> 178. Лора Добрева - До г-н Иван Костов, лидер на ДСБ – относно Европейския Съюз и християнските ценности
    Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 175. Юлия Борисова - Ако се хвали някой, с Господ да се хвали

  12.II.2011 г.
    Преведена литература --> 16. Сборник проповеди от Джон Пайпър --> 42. Мисли! Животът на ума и любовта към Бога

  07.II.2011 г.
    Преведена литература --> 16. Сборник проповеди от Джон Пайпър --> 41. Песни, които оформят сърцето и ума

  07.XII.2010 г.
    Свидетелства --> 7. Новорождение и освещаване --> 174. Юлия Борисова - Търсим свобода, намираме зависимост

  05.XII.2010 г.
    Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 173. Юлия Борисова - Заради Небесното царство

  02.XII.2010 г.
    Свидетелства --> 3. Живот по Дух, а не по плът --> 172. Юлия Борисова - Петър и Павел - избрани съдове


  

 

Free Web Hosting