Подаръци (книжки на брайлова азбука) от печатница "Компас Брайл" (Англия) за децата от училището за незрящи във Варна

1. Входа към училището   
Освен в София, и във Варна има училище за слепи деца.

  

2. Вътрешен двор  
В самото училище и около него има прекрасна природа.

  

3. Специални плочки и парапети за незрящите  
Навсякъде, където се движат слепи, има специални пътеки от плочки и парапети с обозначения.

  

4. Дете, което чете бързо на "Брайл"вече и книжка за Библията Прекрасно е да четеш специално напечатана християнска книжка.

  

5. В час по музика  
Да свириш на пиано ти трябва усърдие.

  

6. Качествените книжки ще могат да се прочетат от повече ръце  
Твърдите листи и двустранния печат показват сериозното отношение на печатницата.

  

7. Много се радвам да ви видя отново не само в дома за сираци, но и в училището за слепи!  
Хубаво, че ви срещнах в коридора.

  

Free Web Hosting