УЧИЛИЩЕ  ЗА   ЛЮБОВ   ВЪВ   ВАРНА

Варненската петдесятна църква прие мисията на Месая чърч.
“Училище на 70-те” започна през април 2005г.

 

1. Пристигнахме в България   
Бог използва хора на разположение.

  

2. Мероприятията са организирани  
Нека Божиите деца имат повече знание и опит.

  

3. Божиите служители са настанени и се подготвят  
Бог да ни даде какво да говорим.

  

4. Учебните занятия вървят с пълна пара
Нека да изследваме Писанията заедно.

  

5. Има и междучасия   
И заедно ще практикуваме.

  

6. Време за отдих и разговори  
Природата е също Божие творение.

  

7. Благодарност на Бог за милостта и любовта Му.  
Всичката слава е за нашия Небесен Баща.

  

8. Винаги сме готови Бог да ни използва  
До нови срещи!

  

Free Web Hosting