ПОДАРЪЦИ  ЗА   РОЖДЕСТВО   ХРИСТОВО  ЗА   ДЕЦАТА   ОТ   УЧИЛИЩЕТО   ЗА   НЕЗРЯЩИ   ВЪВ   ВАРНА

 

1. Добре дошли гости в края на учебния ден.   
Носим ви любов, мандарини и вафли.

  

2. Всемогъщия Бог изпрати своя син да ни спаси.  
Няма друг като Бог така да ни обича!

  

3. Бог обича да бъдем послушни на родителите, учителите, властта.  

  

4. Да не чета бързо, че брайловата книжка е двустранна.
Само аз мога да чета брайл.

  

5. Как се прощават греховете? Може ли една Библия?   
Децата ни изпратиха до входната врата.

  

Free Web Hosting