Решихме да публикуваме текста на писмо, което ни беше дадено преди няколко години в църква. Целта на огласяването му е да се даде представа за обстановката, в която са писани свидетелства като „Ето, аз съм сухо дърво!” (25) , „Кога сексуалните ни желания са нормални и дадени от Бога” (77) и „Исус Христос не е реабилитиран” (9).

Имената на участниците и населените места са заличени; оставени са грешките. Запазено е форматирането на писмото (главните букви, наклонения и удебеления шрифт и подчертаните думи).

 

 

ДО ВСИЧКИ ВЕРНИ БРАТЯ ПАСТОРИ В ЕДИНСТВОТО НА ВЯРАТА И ЛЮБОВТА В ХРИСТА ИСУСА, РАЗБИРАЙ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАСТИРСКОТО ОБЩЕНИЕ

 

Скъпи братя,

 

Сторихме инициатива с няколко братя да направим следното:

 

Организираме среща-запознанство за несемейните християни членове на нашите църкви специално за българи (нека това не звучи дискриминационно, като по-нататък ще обясним защо). Имаме в пред вид всички онези братя и сестри, които са сериозни християни и които са на възраст от 28 до 48 години и все още не са намерили подходящия брачен партньор, но не са се отказали и продължават да го търсят. Ние сметнахме за необходимо да се опитаме да им помогнем като разширим кръгът на запознанство с останалите братя и сестри в същото положение от други църкви. Искам да поясня още нещо – ние няма да определяме кой за кого трябва да се омъжи или ожени. Няма да играем роля на „сватове”, но като пастори смятам, че е добре да се погрижим за тях като им предложим подобно събиране. Идеята, която имаме за нещо повече от това, е създадеме сайт за тази категория братя и сестри, в който всеки един ще може да помести своите данни – две снимки в лице и цял ръст и съответно повече данни за себе си. Например – колко тежи, какво образование има, какви са любимите му занимания, каква очаква да бъде неговата съпруга или съпруг, и т.н. И най-важното – личното свидетелство на повярване и препоръка от пастора на църквата, късето ходи. След като поместим всичко това в сайта, модератора ще одобри и ще му даде код за достъп, за да разгледа и останалите, които са в този сайт (целта е да не се вмъкнат външни на църквата хора, които да злоупотребяват). Затова ако стигнем до създаването на този сайт, може би ще се нуждаем от компетентната помощ на …. за това как да бъде организирано всичко. Ако имате допълнителни идеиза това, пишете ми! Но дали ще продължим в тази област ще зависи от това първо събиране, с което започваме и дали ще има интерес към това.

 

Конкретно за събирането:

 

Срещата на несемейните християни на възраст от 28 до 48 години (с толеранс от 10%) ще се състои в град … на …. (дата) Събота с начало в 10 часа и край в 16 часа в сградата на църквата на ул. …

 

Поканваме заинтересуваните братя и сестри на тази среща чрез вас – пасторите на църквите (братя пастори, моля ви, преценете и поканете лично тези, които смятате, че трябва да присъстват на тази среща, включително и ако имате в предвид някой от вашият регион, но по ваша преценка) за да се избегнат неприятни ситуации.

 

Необходимо е всеки от участниците в срещата да си плати трънспортните и да даде в момента на пристигането си 5 лв. за обяда, който ще бъде организиран.

 

Моля ви, ако има заинтересувани във вашите църкви, пишете ми до … (дата) за имената и броя на хората, които ще дойдат, за да можем да организираме всичко.

 

Срещата ще протече приблизително така:

 

Няколко кратки послания от посторите по 5 минути в тази посока след, което ще създадем система във вид на игри или други подобни неща, с която всеки да мвоже да се запознае с всеки от участниците. Участниците ще попълнят първият формуляр, с който ще започнем евентуално по-нататък създаването на сайта. Ще изработим лист съ адресите и телефоните на всички присъствали.

 

На тази първа среща не трябва да има предложения за брак, нито трябва да има груби откази от едната или от друга астрана. Целта е просто да се запознаят и да научат повече един за други. Ако припламне огънче, то може да се разгори в изграждане на понататъшни взаимоотношения чрез телехонни разговори, писма, имейли или други срещи. Особено държим да се избегнат груби откази от една или друга страна. Вие сте пастори и разбирате за какво ви говоря.

 

Ако това добре работи за тази категория християни, което ще разберем от опит, идеята е да организираме такова събиране само да пасторските деца, за друга възрастова група, за по-млади или по-стари, а също и за други етнически групи – само за братя и сестри роми или турци, за да може всеки да се чувства в собствени води.

 

Ами това е, ако нещо не ви е ясно, пишете ми или ми звъннете по телефона – … (посочени имейл и телефонен номер).

 

 

Епископ …

Free Web Hosting