1. Подаръци от "Компас-Брайл"

   2. Училище за любов Русе`06

   3. Училище за любов Варна`05

   4. Подаръци за Рождество Христово за децата

   5. Подаръци за Дом "Другарче"

   6. Приемна грижа (писмо до отдел “Закрила на детето” гр. Варна)

   7. Причини за неуспешно приемничество

   8. Писмо до кмета на град Варна

   9. Среща-запознанство

 

Към началната страница    ==>

 

Free Web Hosting