Free Web Hosting

Тълкувание към Псалм 44 (45). Беседа пред народа.

Аврелий Августин, Избрани произведения, Университетско издателство, „Св. Климент Охридски, София 2008., стр. 107


23.Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; из чертози от слонова кост Те веселяха царски дъщери. (стихове 9,10). Чертози от слонова кост, чертози големи, чертози царски, каквито щеш избери – оттам царски дъщери веселяха Христа. Искаш ли да разбереш чертози от слонова кост духовно? Приеми като големи домове и като големи палатки на Бога сърцата на светците и самите царе, които царуват над плътта, подчиняват на себе си тълпите на човешките страсти, бичуват тялото и го подлагат на робство; затова са Го радвали царските дъщери. Ами че всички души, които са се родили от проповедите на светците, са царски дъщери: и Църквите са дъщери на апостоли, дъщери царски. Защото Той е Цар на царете; а те са царете, за които е казано: Ще седнете и вие на дванадесет престола, като съдите дванайсетте израилеви колена (Матей 19:28). Проповядваха словото на истината и родиха църквите - не за себе си, а за Него. За това тайнство се отнася написаното в Закона: Ако братът умре, нека брат му вземе неговата съпруга и да съживи семето на брата си (Второзаконие 25:5). Нека брат му вземе неговата съпруга и да съживи семето не за себе си, а за брата си. Христос е казал: Кажи на братята Ми (Матей 28:10). Казал е и в един псалм: Ще възвестявам Твоето име на братята Си (Псалм 21:23). Христос умря, възкръсна, възнесе се, отдели се от тялото Си; братята Му взеха съпругата Му, за да родят синове чрез проповядването на Евангелието, не чрез себе си, а чрез Евангелието, заради името на брата си. Аз ви родих – казва св. ап. Павел – в Исуса Христа чрез Евангелието (1 Коринтяни 4:15). И така, съживяващите семето на брата си, колкото родиха, ги нарекоха не павлияни и петрияни, а християни. Вижте дали и в тези стихове не бди този смисъл. Когато е казал из чертози от слонова кост, пророкът е имал предвид „царствени, широки, красиви, приятни“, каквито са сърцата на светците; из чертози от слонова кост Те веселяха царски дъщери в Твоя чест, т.е. Дъщери на Твоите апостоли; но в Твоя чест, понеже те са съживили семето за своя брат. Затова св. ап. Павел е извикал на онези, които са тичали към неговото име: Нима Павел бе разпнат за вас? Какво казва законът? Новороденото да носи името на умрелия. Роденото е чрез умрелия, нека се нарича с името на умрелия. Павел запазва това право: на желаещите да се нарекат по негово име, той вика: Нима Павел бе разпнат за вас? Погледнете към умрелия: Нима Павел бе разпнат за вас? И какво значи това? Когато ги роди, нима им даде името си? Не, ами им рече: Или в име Павлово се кръстихте? (1 Коринтяни 1:15). Веселяха Те царски дъщери в Твоя чест. Вземете, пазете, в Твоя чест. Това означава да имаш сватбарска дреха, да търсиш Неговата чест, Неговата слава. А под царски дъщери разбирайте племената, които повярваха в Христа и произлизаха от царе; и от домове от слонова кост, надменни, високи. Царски дъщери Те веселяха в Твоя чест: понеже не търсеха честта на бащите си, а търсеха Твоята чест. Нека в Рим ми покажат дали храмът на Ромул е толкова почитан, колкото паметта на св. ап. Петър. А кой се почита чрез Петър, ако не Онзи, Който е умрял за нас? Нали ние сме Християни, а не петрияни? Макар и родени чрез брата на умрелия, все пак сме наречени на името на умрелия. Чрез единия родени, но за другия родени. Ето Рим, ето Картаген, ето още и още градове са царски дъщери; и веселяха своя Цар в Негова чест; и от всички една става царица.