Тълкувание към Псалм 44 (45). Беседа пред народа.

Аврелий Августин, Избрани произведения, Университетско издателство, „Св. Климент Охридски, София 2008., стр. 107


23.Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; из чертози от слонова кост Те веселяха царски дъщери. (стихове 9,10). Чертози от слонова кост, чертози големи, чертози царски, каквито щеш избери – оттам царски дъщери веселяха Христа. Искаш ли да разбереш чертози от слонова кост духовно? Приеми като големи домове и като големи палатки на Бога сърцата на светците и самите царе, които царуват над плътта, подчиняват на себе си тълпите на човешките страсти, бичуват тялото и го подлагат на робство; затова са Го радвали царските дъщери. Ами че всички души, които са се родили от проповедите на светците, са царски дъщери: и Църквите са дъщери на апостоли, дъщери царски. Защото Той е Цар на царете; а те са царете, за които е казано: Ще седнете и вие на дванадесет престола, като съдите дванайсетте израилеви колена (Матей 19:28). Проповядваха словото на истината и родиха църквите - не за себе си, а за Него. За това тайнство се отнася написаното в Закона: Ако братът умре, нека брат му вземе неговата съпруга и да съживи семето на брата си (Второзаконие 25:5). Нека брат му вземе неговата съпруга и да съживи семето не за себе си, а за брата си. Христос е казал: Кажи на братята Ми (Матей 28:10). Казал е и в един псалм: Ще възвестявам Твоето име на братята Си (Псалм 21:23). Христос умря, възкръсна, възнесе се, отдели се от тялото Си; братята Му взеха съпругата Му, за да родят синове чрез проповядването на Евангелието, не чрез себе си, а чрез Евангелието, заради името на брата си. Аз ви родих – казва св. ап. Павел – в Исуса Христа чрез Евангелието (1 Коринтяни 4:15). И така, съживяващите семето на брата си, колкото родиха, ги нарекоха не павлияни и петрияни, а християни. Вижте дали и в тези стихове не бди този смисъл. Когато е казал из чертози от слонова кост, пророкът е имал предвид „царствени, широки, красиви, приятни“, каквито са сърцата на светците; из чертози от слонова кост Те веселяха царски дъщери в Твоя чест, т.е. Дъщери на Твоите апостоли; но в Твоя чест, понеже те са съживили семето за своя брат. Затова св. ап. Павел е извикал на онези, които са тичали към неговото име: Нима Павел бе разпнат за вас? Какво казва законът? Новороденото да носи името на умрелия. Роденото е чрез умрелия, нека се нарича с името на умрелия. Павел запазва това право: на желаещите да се нарекат по негово име, той вика: Нима Павел бе разпнат за вас? Погледнете към умрелия: Нима Павел бе разпнат за вас? И какво значи това? Когато ги роди, нима им даде името си? Не, ами им рече: Или в име Павлово се кръстихте? (1 Коринтяни 1:15). Веселяха Те царски дъщери в Твоя чест. Вземете, пазете, в Твоя чест. Това означава да имаш сватбарска дреха, да търсиш Неговата чест, Неговата слава. А под царски дъщери разбирайте племената, които повярваха в Христа и произлизаха от царе; и от домове от слонова кост, надменни, високи. Царски дъщери Те веселяха в Твоя чест: понеже не търсеха честта на бащите си, а търсеха Твоята чест. Нека в Рим ми покажат дали храмът на Ромул е толкова почитан, колкото паметта на св. ап. Петър. А кой се почита чрез Петър, ако не Онзи, Който е умрял за нас? Нали ние сме Християни, а не петрияни? Макар и родени чрез брата на умрелия, все пак сме наречени на името на умрелия. Чрез единия родени, но за другия родени. Ето Рим, ето Картаген, ето още и още градове са царски дъщери; и веселяха своя Цар в Негова чест; и от всички една става царица.

Free Web Hosting