Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Покаянието е единствената ви надежда

Дейвид Уилкерсън
(откъс от проповед)

 

Когато Божието слово дойде със сила, ще ти подейства или като те пречупи, или като те закорави. Или ще те пречупи, или ще те закорави! Отстъпническата църква не иска да има нищо общо с виденията и пророчествата на праведните мъже! Не искат нищо да разстрои статуквото, преуспялия свят, в който живеят. Отказват да бъдат мъмрени и поправени в която и да е област. Защо хората се тълпят при проповедниците на преуспяването? Защо ако проповядваш просперитет, можеш да събереш множество? Просто защото угаждаш на начина им на живот! Тълпят се при тези учители, защото материализмът им е удобен. Не са в настроение да се отрекат от каквото и да е, да се пожертват, да слушат за кръста! Искат да купуват, да се наслаждават на придобивките си и да се изкачват по социалната стълбица! Ако аз исках всички тези неща, ако исках да забогатея и се чувствах изобличен за това, щях да ида при проповедник, който да ме успокои. Но когато имаш огъня на Святия Дух в сърцето си, а Исус Христос ти е глава, няма да се приближиш до това учение, защото огънят на Духа ще го изпепели!

Проповедниците вече не знаят какво да проповядват! Ако кажат това, ще обидят една група, ако кажат друго – ще засегнат друга група! Братко, забрави какво казват хората и проповядвай святото Божие слово! Отстъпническата църква търпи гласа на пророка и го подминава със снизходителна усмивка. Ще ви прочета от Езекиил 33, не отваряйте, само слушайте: „Те идват при тебе, както идва народът, и седят пред тебе като Мой народ, и слушат твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им. И, ето, ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват.” Когато Божият Дух идваше върху мен, започвах да пророкувам срещу идолопоклонството да гледаш телевизия, да слушаш рок музика, усещах Божия гняв срещу тези дела на църквите. Излизах в задния двор и пророкувах на дърветата, защото никой нямаше да ме слуша. Издигах глас и пророкувах: „Носите нечисти приноси, носите наранени и кървящи агнета на олтара Ми! Господният олтар е покрит с повръщано!” Лежах на тревата, пророкувах, а Бог изливаше думите си в гърлото ми! Ставах през нощта и сърцето ми кървеше! Можех да цитирам 100 различни стиха от Писанието срещу това идолопоклонство, а после хората ме потупваха по гърба и казваха: „Добра проповед, брат Дейв, вярвам ти.” А същата вечер се връщат пред телевизора и гледат мръсотии! Това, което проповядвам, е забавно; такова пророчество е ново и интересно…

Братко, сестро, какво ще направиш ти? Ще чуеш пророчеството от Господа, то ще е като сладка, чувствена песен и ще си излезеш за да вършиш старите си грехове? Сякаш никога не си бил избавен от идолопоклонството си! Не разбирам! Как може човек, който обича Бога с цялото си сърце и знае, че скоро ще застане пред съда на Господ Исус Христос, да продължава да седи пред идолите си! Знаеш, че святите Му очи те гледат! Хората търсят да задоволят похотите си… Обичат да слушат и да казват „амин”, но не им влияе – пророчеството за тях е просто приятна песен. Според пророчеството на Исая, отстъпническата църква на последните дни няма да приеме това послание на покаяние. Независимо дали го проповядвам аз или някой друг Божи човек, мнозинството няма да го приеме. Само няколко святи, отделени човека ще ги приемат. Исая 30:15: „Защото така казва Господ Йехова, Святият Израелев: Чрез покаяние и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви; но вие не искахте това”. Не искахте! Отказахте! О, братко, сестро, чуй ме! Посланието на Святия Дух до тази църква на последните дни е, че в покаянието и почивката е единствената ви надежда! Това е единствената надежда, останала на църквата: да се върнете при Бога с цялото си сърце, да излезете от Египет и света. Опитайте се да го кажете на огромните съвременни телевизионни „служения” с многомилионни бюджети! Кажете им, че единствената им надежда е да се покаят. Кажете го на тълпата, полудяла за пари. Кажете им! Кажете на това приятно, просперитетно, самоопределено, себично поколение от християни – кажете им, че единствената им надежда е да се покаят! Кажете им и вижте колко от тях ще ви послушат!

 

Превод: Лора Добрева

 

Free Web Hosting