Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

ПСАЛМ 131

(песен на поклонение от книгата с псалмите на Давид)

 

Господи, не се домогвам до нищо, нямам високо мнение за себе си (не считам себе си за знаменит, значим и важен). В погледа ми няма стремеж към власт, честолюбие или славолюбие (тщеславие). Нямам за цел да постигна величие и власт, нито неща, които са твърде големи и не са за мен. (Не се стремя към величие и власт, нито към неща, които са твърде високи за мен). Напротив, оставам си кротък, тих и спокоен като малко, неопитно дете до майка си; също като него съм успокоен и смирен.

Израел, от сега нататък и завинаги, осланяй се на Бога.


Превод от френски: Юлия Борисова


Free Web Hosting