Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Йоан 16: 8-11

(за грях, за правда и за съдба)

 

БУКВАЛЕН ПРЕВОД:


„И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярвате в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден."


НЕ БУКВАЛЕН ПРЕВОД:


„Когато Той дойде, ще изобличи всички хора от света за това, че вършат грях; ще им покаже (открие) Божията справедливост и праведност и ще ги убеди, че им предстоят съд и наказание. Грехът на хората от света е, че не вярват в Мене. Праведността и справедливостта на Бога са разкрити чрез това, че Аз възкръснах и отивам при Баща Си като праведник. Заради това и вие можете да бъдете оправдани. Присъдата над хората от този свят ще бъде наказание, защото князът на този свят, дяволът, вече е е получил наказателна присъда."


Free Web Hosting