Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

ПРИТЧИ 18

 

1.Който търси изгода само за себе си, се отделя от останалите и остава сам; той се дразни и се гневи, когато някой му предлага помощ. 2.Глупакът не се стреми, не желае да разбере нещо, а да изложи и да изтъкне собственото си мнение и виждане. 3.Злобата влече след себе си пренебрежение и омраза; злодеянието е придружено от обида, от публично опозоряване. 4.Думите на човека могат да бъдат дълбоки като океан, животворни като буен поток и извор на мъдрост. (Друг превод от еврейски – труден еврейски текст!!!: 4.„Думите на човека са опасни като дълбока вода, а мъдростта е животворна като избликнал внезапно поток“). 5.Не е добре да облагодетелстваш виновния, отказвайки да оправдаеш невинния. 6.Думите на глупака причиняват и въвличат в свади и така предизвикват безредие. 7.Когато глупакът говори, причинява сам гибелта си; хваща се в капана на собствените си думи. 8.Клеветите са като лакомства; те се просмукват дълбоко в душата. 9.Който пренебрегва задълженията и труда си, както и този, който го прахосва и не върши старателно работата си, са замесени от едно и също тесто. 10.Господ е крепост. Праведникът прибягва при Него и там е на сигурно място. 11.Богатството на богатия му служи като градската крепост; в неговата желязна каса (във въображението, фантазията му) богатството му е закрила и го предпазва като високо издигната крепостна стена. 12.Гордостта, високомерието на човека го водят към провал. Преди да достигне до почестите, е добре за него да бъде смирен. 13.Който отговаря преди да е чул и да се е вслушал, показва, че е глупав и осмива себе си. 14.Желанието за живот поддържа болния човек, но кой може да възстанови слабата и умиращата воля? 15.Този, който разсъждава придобива знания; мъдрият търси да чуе поучителни думи. 16.Когато дадеш подарък, това ти отваря много врати и ти позволява да срещнеш високопоставени хора във властта. 17.Първият, който защитава определено дело, изглежда, че има право до момента, когато противникът му започне да му възразява (да оспорва казаното от него). 18.Хвърлянето на заровете спира кавгите и разрешава споровете между тъжителите (друг превод: между силните). 19.Обиденият брат е по-труднодостъпен от крепост; или: По-трудно е да общуваш с обиден брат, отколкото да превземеш крепост. (стара гръцка версия: брат, закрилян от брат си е като укрепен град построен на височина. Той е по-силен от царско укрепление). Споровете са упорити и устойчиви като ключалките на замък. 20.Човек може да подсигури храната си с думите си; това, което говори, му позволява да печели хляба си. 21.Думите могат да бъдат извор на живот или смърт. Който обича да говори, трябва да приема и последиците от това. 22.Който си намира съпруга (другарка), намира щастието. Той е получил одобрението на Господ. 23.Бедният говори умолявайки, богатият отговаря с жестокост и безчувственост. 24.Има приятели, които донасят нещастие. Истинският приятел е по-предан от брат.


Превод от френски: Юлия Борисова


Free Web Hosting