Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Исая 66 - превод от английски и френски


Така казва Господ: „Небето е моя трон, земята – мое подножие.“ Можете ли да ми построите храм по-добър от този? Можете ли да построите за Мен същото вечно жилище, такова място, на което да си почивам? Моите ръце са построили и небето, и земята; те и всичко в тях е мое. Аз, Господ изговорих това!

Ще благословя тези, които са със смирени и каещи се сърца и треперят пред словото Ми; а даровете и жертвите на тези, които избират собствените си пътища, наслаждавайки се на отвратителните си грехове, няма да приема. Когато хора като тях принасят в жертва вол, жертвата им е също така неприемлива както, когато жертват човек. Когато принасят в жертва агне, все едно жертват куче! Както правят хлебен принос, така със същия успех биха могли да принесат свинска кръв. Когато горят тамян, все едно благославят идол. На тях ще изпратя големи злини и беди – всичко, от което се страхуват. Защото, когато ги призовавах (виках към тях), не ми отговориха; когато говорех, не слушаха. Преднамерено и съзнателно вършеха грехове пред очите Ми и избраха да правят това, което знаеха, че презирам.“ Всички вие, които треперите от думите на Господ, чуйте Неговото послание: „Вашите сънародници ви мразят и отхвърлят защото сте верни на името ми. Те ви се подиграват: 'Нека се прослави Господ. Радвайте се, защото сте Негови.' Но те ще се посрамят. Какви са тези суматоха и объркване в града? Какъв е този ужасяващ шум, идващ от храма? Това е гласът на Господ, който отмъщава на враговете си.“

„Още преди родилните мъки да са започнали, Ерусалим роди син. Някой виждал ли е до сега такова чудно, необяснимо нещо? Кой е чувал нещо подобно? Една страна, един народ могат ли да се родят в миг или за един ден? Обаче преди родилните мъки на Ерусалим (Сион) да започнат, децата й вече ще бъдат родени. Господ пита: „Ако сам съм довел един народ до момента на раждането му, ще му попреча ли да се роди?“ „Не, никога не бих попречил на този народ да се роди!“ (“Не подготвям едно раждане, за да го направя после невъзможно“) казва вашият Бог. „Всички, които обичате и скърбите за Ерусалим, зарадвайте се заедно с нея; пийте изобилно от славата й и ще се наситите като дете, което суче до насита от успокояващите майчини гърди.“

Така казва Господ: „Ще дам на Ерусалим река от мир и благоденствие.“ Богатството на народите ще потече към нея; децата й ще сучат от гърдите й докато ги държи в ръцете си и ги носи в скута си. Ще ви утеша в Ерусалим, както майка утешава детето си.“

Когато видите това, ще се зарадва сърцето ви. Ще разцъфнете като тревата. Всеки ще види благославящите Божии ръце върху слугите Му, както и Неговия гняв, насочен срещу враговете Му. Ето, Бог идва с огън и Неговите бързо движещи се колесници издават тътен като вихрушка. Той ще донесе наказание с яростта на гнева си и с пламтящия огън на лютия (ожесточения) си укор. Бог ще накаже света с огън и с меча си; ще съди земята и ще убие мнозина.

„Тези, които се „посвещават“ и се „очистват“ в свещени градини всред които са поставени техните идоли, правейки си угощения (пирувайки) със свинско месо, плъхове и други отвратителни и омразни храни, ги очаква ужасен край“ казва Господ.

„Виждам делата им и зная мислите им. Ще събера всички народи и всички хора (поданици, жители) и те ще видят славата Ми. Ще извърша (покажа) знамение всред тях като символ на моята власт; ще изпратя тези, които оцелеят като посланици към всички народи – в Тарсис, Фул и Луд (където се славят като стрелци), в Тувал и Яван (Гърция) и до всички земи оттатък морето, които до днес не са чували името Ми и не са виждали славата Ми. Там те ще провъзгласят славата Ми между народите. Ще върнат остатъкът от народа ви, който се намира сред другите народи. Ще ги доведат на святата Ми планина в Ерусалим като жертва на Господ. Те ще дойдат на коне, с колесници, с каруци, мулета и камили“, казва Господ. Аз ще определя някои от тях да ми бъдат свещеници и левити. Както е сигурно, че новото небе и новата земя ще останат, така е сигурно, че вие винаги ще бъдете мой народ и името ви винаги ще съществува и няма да изчезне“, казва Господ.

Цялото човечество ще идва да се прекланя пред мен седмица след седмица, месец след месец. И като излязат, ще видят труповете на хората, които се бунтуваха срещу Мен. Защото червеите, които ги разкъсват никога няма да умрат и огънят, който ги гори няма да престане. Всички, които минават край тях, ще ги гледат с ужас и погнуса.


Исая 66 (от френски)


Ето какво заявява Господ: „НЕБЕТО Е МОЙ ТРОН и ЗЕМЯТА - МОЕ ПОДНОЖИЕ. Тогава, какъв ще е този дом, който можете да ми построите? И какво ще е това място, на което искате да се установя (да живея)? Всичко, което виждате съм сътворил с моите ръце и казвам ви: то наистина съществува. Това, от което се интересувам (което има значение за Мен) е бедният и нещастният, този, който слуша словото Ми със страх и треперене (трепет). Защото, за да ми предложат жертва някои убиват вол, а все едно убиват човек; колят овен така както убиват куче; предлагат приношение от брашно, сякаш жертват кръв от прасе. Изгарят я заедно с тамян, но почитат лъжливи (фалшиви) богове. Защото такива хора са избрали да следват този път, тъй като харесват (се наслаждават на) такива отвратителни неща. Аз избрах да ги предам (да ги оставя) на последиците от техните прищявки. Ще докарам върху тях всички злини, от които се страхуват. Всъщност, Аз виках (призовавах), но никой не отговори; говорих им, но те не слушаха. Направиха точно това, което считам за зло и избраха това, което не харесвам. Слушайте какво казва Господ, вие, които приемате словото Му със страх и трепет: имате съотечественици, които ви презират и не ви допускат до себе си (ви гонят), защото сте верни на Господ. Те ви се подиграват: „Нека Бог покаже своето славно присъствие и да ви видим как тържествувате и побеждавате!“ Обаче точно те ще бъдат унизени. По-добре чуйте шума, който идва от града, шумът, идващ от храма: Това е Господ, който отдава на враговете си заслуженото от тях. Да родиш дете преди да са започнали болките; да дадеш живот на едно бебе момче, преди да са дошли родилните мъки. Чувал ли е някой и виждал ли е нещо подобно? Може ли да се роди една държава за един ден? Ражда ли се изведнъж един народ? Точно такъв обаче е случаят със Сион (Точно това се случва със Сион). Едва са започнали родилните й болки, а тя вече е родила децата си! Господ пита: „Ако съм довел една бременна жена до термина на раждането й, бих ли попречил на детето да се роди?“ Господ заявява: „Щом Аз подготвям едно раждане, не го правя, за да го направя невъзможно! Вие, които обичате Ерусалим, радвайте се заедно с нея, възхищавайте се (вдъхновявайте се) заради нея. Всички вие, които бяхте в траур (жалеехте), споделете сега с нея неудържимата си радост. Така ще се наситите с утешението, което тя ви дава също като кърмачетата, кърмени от майка си, които сучат с наслада от щедрата й гръд. Ето така казва Господ: „Ще насоча към Ерусалим река от блага; също и богатството на народите като порой, който прелива. Ще се погрижа за вас както една майка се грижи за детето, което кърми, носи в скута си и милва на коленете си. Да, както една майка успокоява детето си Аз също ще ви утеша и това ще бъде в Ерусалим. Да, вие ще разпознаете този миг, сърцето ви ще се радва и старите ви кости ще се съживят (възстановят) като тревата през пролетта.“

Господ ще накара своите верни да усетят Неговите сила и власт, а враговете Му ще усетят Неговия гняв. Ето, Господ идва с огън, колесниците Му са като ураган. Изпълнен с негодувание, Той идва, за да изрази гнева си и да осъществи заплахата си с пламтящ дъх. Господ ще съди с огън и сабя всички хора (целия човешки род). Ще има много жертви. Говоря това за хората, които съзнателно се очистват, за да влязат в определени градини; те се разполагат там и застават зад този, който е на централното място; ядат свинско и плъхове – все отвратителни неща. Тези хора ще умрат в миг; Господ каза това. „Дошъл е моментът, да събера народи от всички езици, за да съзерцават моето славно присъствие. Ще извърша сред тях знамение показващо моята власт. Що се отнася до тези, които оживеят (оцелеят) след моя съд, ще ги изпратя при народите в Тарсис, Фул и Луд (където се славят като стрелци), в Тувал и Яван и в далечните острови–навсякъде, където никога не са чували за Мен и нито са виждали славата Ми. Моите пратеници ще покажат (открият) славата Ми на тези народи. Тогава те ще върнат всичките ви братя от народа ви, които са живели между тях – на открити и закрити колесници, на гърба на мулета и камили; ще ги доведат до планината, посветена на Мен в Ерусалим. Това ще бъде тяхното приношение за Мене. Ще го приема като приношението, което израиляните донасят в моя храм в чисти съдове. Дори ще си избера хора от тези народи за свещеници и левити“, казва Господ. Вашите потомци и името ви, казва Господ, ще живеят в присъствието Ми толкова дълго, колкото новото небе и новата земя, които ще създам. Така, месец след месец, събота след събота всички ще дойдат да се поклонят пред Мен“, казва Господ. Тези, които дойдат, ще видят труповете на хората, които се бунтуваха срещу Мен. Червеят, който разяжда плътта им не е на умиране и огънят, който ги поглъща няма да изгасне скоро. Цялото човечество ще изпадне в ужас като ги гледа.


Превод: Юлия Борисова, януари 2014 година.


Free Web Hosting