Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg
Преводач: Лора Добрева

Пол Уошър

(HeartCry Missionary Society)

 

Проповед от конференцията за благовестие сред младежите

2002, Монтгомъри, Алабама

 

http://www.youtube.com/watch?v=uuabITeO4l8

 

Заглавие в youtube:  Paul Washer - Shocking Message (full length)

 

Огромно преимущество е за мен да съм с вас тук този следобяд. Преди да започна да проповядвам, искам да се приближим до Господа в молитва. Моля и вие се молете. Този следобяд се случва толкова много, което не разбирате, но ще ви кажа каква е мотивацията ми. Ще проповядвам като умиращ човек на умиращи мъже, жени и младежи. И ще проповядвам като за последен път. И ще ви кажа неща, които ще разберете погрешно. Ще ви кажа неща, които ще ви накарат да ми се разгневите. Неща, които ще отречете. Неща, за които ще твърдите, че нямам право да ви говоря. Но преди да си направите каквото и да е заключение за това, което сте чули, запитайте се едно нещо. Проповядването е нещо опасно. Опасно е за мен, защото според Библията лъжливите учители ще претърпят по-голямо осъждение. Ако днес ви кажа лъжи, очакват ме неприятности и би трябвало да се страхувам. Защото ще бъда осъден от Бога. Но ако ви кажа истината, вие ще сте тези, които трябва да се страхуват и да треперят. Защото ако тълкувам правилно пасажа, които ще ви прочета, Бог ще говори чрез човек. Така проблемът ви няма да е в мен, а между вас и Бога.

Така че единственият въпрос, на който трябва да си отговорите днес, е “този човек пред нас лъжлив пророк ли е или ни казва истината?” И ако ни казва истината, единственото, което е от значение, е да подчиним живота си на тази истина. Нека се помолим.

Татко, аз съм толкова малък и така жалък. Ти знаеш, ти знаеш. Но, Боже, трябва ли лъжлив огън да е единственото нещо, което да се слага на олтара ти? Не може ли да слезе огън от небето тук, сред всичкия шум и врява? Могат ли тези мъртви кости да оживеят? Ти знаеш, Господи. Моля те и се моля пред трона ти да бъдеш милостив към нас. Да отвориш сърца и умове. Ние нямаме търпение да отворят умовете си, за да търсят библейски истини. Дъхни върху тях, дай им покаяние, дай им вяра, доведи ги в царството си, Господи. За собствената си слава, заради собственото си велико име направи това. Както каза брат ни, нека никой да не пипне славата ти, нека никой да не докосне ковчега на завета ти, и ако някой го направи, покоси го. Боже, движи се сред нас, моля те. Нямаме друга надежда. Тези деца нямат друга надежда, освен теб. Амин.

Ще проповядвам от Матей гл. 7, ако си носите библиите, следете. В стих 13 Исус каза:

Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. 16 От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. 18 Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. 19 Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. 20 И тъй, от плодовете им ще ги познаете. 21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. 22 В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? 23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие. 24 И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; 25 и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. 26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; 27 и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

Стоя днес пред вас и не ме тревожи самоуважението ви и самомнението ви. Не се тревожа дали нещата в живота ви се развиват както на вас ви се иска, или дали имате пари в банковата сметка. Само едно нещо ме държа буден цяла нощ, само едно ме безпокоеше цяла сутрин: възможно е след 100 години мнозинството от хората в тази сграда да са в ада. И много от тези, които изповядват Исус Христос като Господ ще прекарат вечността в ада. Ще кажете, “Пасторе как можеш да кажеш такова нещо?”. Мога, защото не служа на Господа в Америка. Прекарвам повечето си време проповядвайки в Африка, Южна Америка и Източна Европа. И искам да знаете, че американското християнство се основава повече на една безбожна култура, отколкото на Божието слово. И толкова много хора, млади и възрастни, са заблудени да вярват, че понеже веднъж са се молили с една молитва, ще отидат в рая. И когато се огледат и видят, че другите хора, изповядващи че познават Христос, са също толкова светски колкото света, се сравняват с тях. Така нищо не ги безпокои. Казват си, “ами аз съм същия като повечето в моята младежка група. Гледам неща по телевизията, които не бива да гледам. Смея се когато става въпрос за нещата които Бог мрази. Нося секси дрехи, говоря като света, обичам музиката от света. Обичам света толкова много, но слава на Бога, аз съм християнин! Защо ли? Защото не съм много различен от повечето хора в църква. Защо съм християнин? Защото веднъж ми се случи да се помоля и да поканя Исус Христос в сърцето си.

Искам да знаете, че най-голямата ерес в американската евангелска и протестантска църква е, че ако помолиш Исус Христос да дойде в сърцето ти, той със сигурност ще го направи. Няма да намерите това в Писанието, нито в баптистката история, допреди 50 години. Трябва да знаете, че спасението е единствено чрез вяра в Исус Христос. И само вярата в Исус Христос е предшествана и последвана от покаяние. Обръщане гръб на греха, омраза към нещата, които Бог мрази и любов към нещата, които Бог обича. Растеж в святост и желание да не бъдеш като Бритни Спиърс, да не бъдеш като света и да не бъдеш като по-голямата част от християните в Америка, а да бъдеш като Исус Христос. (Аплодисменти и радостни викове)  Не зная защо пляскате, говоря за вас. Не съм дошъл да слушам как казвате “амин”. Не съм дошъл, за да ме аплодирате. Говоря за вас.

Хората често идват при мен и ми казват:

- Искам да те последвам в Румъния, в Украйна, искам да проповядвам там, където ти проповядваш и да основавам църкви в Перу и в джунглата.

Аз им казвам:

- Не, не искаш.

Те възразяват:

- Искам!

Аз настоявам:

- Не, не искаш, защото църквата в Перу ще те отлъчи.

Разбирате ли, че не съм строг заради самата строгост? Осъзнавате ли колко любов трябва за да застанеш пред 5000 човека и да им кажеш, че американското християнство е грешно в почти всичките си доктрини? Знаете ли какво ще ми струва никога повече да не ме поканят на мероприятие като това? Да бъда непопулярен? Не знаете. Това се прави не за добра заплата, не за да ви обичат хората, а защото вие обичате хората и повече от това искате да почитате Бога.

Ще четем от Писанието и искам да го разберете точно. Не се сравнявайте повече с други, които наричат себе си християни, които пък се сравняват с други, които наричат себе си християни. Сравнявайте се с писанието. Когато един младеж отиде при пастор или служител на младежи и му каже, че не е сигурен в спасението си, служителят ще изтърси клишето:

- Някога молил ли си Исус да дойде в сърцето ти?

- Ами да.

- Искрен ли беше?

- Не знам, май бях.

- Тогава трябва да кажеш на Сатана да спре да те тормози. Написа ли го на последната страница на Библията си, както ти каза евангелизаторът? Нали ти каза, че трябва да си запишеш кога си бил спасен, така че всеки път когато се усъмниш, да можеш да посочиш към Библията?

Какво е това суеверие сред нас? В Библията пише да изпитваме себе си: “Изпитвайте себе си в светлината на Писанията за да разберете дали сте във вярата” (2 Кор. 13:5). Ако сега ви разпусна и ви пратя да почукате на всяка врата в града, ще открием следното: 99 % от хората вярват, че са вярващи. Ще го видите ако отидете в града, в който живеете. Когато бях спасен, аз почуках на всяка врата в града си и знаете ли какво открих? Всички в града са християни. 85% от тях не ходят на църква, а тези, които ходят, не се интересуват от святост, от служене, нямат желание да са отделени от света, нито да проповядват евангелието сред народите. Но слава на Бога, спасени са. Защо? Защото някой евангелизатор, който е трябвало да прекара повече време в четене, отколкото в проповядване, им е казал, че са спасени. И го е направил за да може да се хвали с това колко хора са излезли напред по време на следващото му “съживление”. Аз ви обичам! Тук има хора, които ви обичат! И сега, когато ви шокирах и ви събудих, искам да погледнем Писанията. Слушайте ме! Слушайте Божието слово и започнете да си задавате въпроси.

Първо: “Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.” Има тясна порта. Знаете ли, една от причините, поради които съм южен баптист, е че когато други деноминации са го пропускали, южните баптисти винаги са знаели, че има една порта. Има един Бог и един посредник между Бог и хората, и това е Исус Христос. Не е като с Рим – всеки път да води натам. Като деноминация винаги сме казвали на хората думите на Исус: “Аз съм пътят, истината и живота и никой не идва при Отца, освен чрез мен.” Затова славя Бога – защото единственият начин за човека да дойде при Бога, е чрез Исус Христос. Защото сте чели, че “Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога”, а нямате никаква представа какво значи това. Означава, че сме родени напълно изродени и богомразци. Никога не бихме потърсили Бога, винаги сме се бунтували, нарушили сме всички закони. Проблемът не е в това, че сте съгрешили. Проблемът е, че никога не сте правили друго, освен да грешите. В библията пише, че дори най-добрите ни дела са като мръсни дрипи пред Бога. И заради това, знаете какво заслужаваме.- Божия гняв. Неговата свята омраза.

Ще кажете, “Чакай малко, Бог никого не мрази. Бог е любов!” Не, приятелю. Трябва да разбереш учението на Христос, на апостолите и на пророците: Ако нямаш Божията благодат чрез Исус Христос, остава ти само страховития гняв на Бог заради бунта и греха ти. Когато проповядвам в университети, младите хора бързо ми отговарят: “Не, Бог не може да мрази, защото е любов”. Аз ви казвам, че Бог трябва да мрази точно поради това, че е любов. Аз обичам децата и затова мразя аборта. Ако обичам святото, трябва да мразя нечестивото. Бог е свят, но американците са забравили този факт. Знаете ли, че Бог мрази много от нещата, които вие обичате да правите? Молите се за съживление. Ще имате младежко събиране и искате Бог да се движи, но преди да тръгнете, гледате предавания по телевизията, които Бог мрази с цялата си душа. И после се чудите защо Святият дух не е слязъл върху мястото, където сте се събрали и защо ви се налага да създавате лъжлив огън и фалшиво вълнение. Защото Бог го няма! Той е свят Бог и единственият начин да бъдем помирени със святия Бог е чрез смъртта на собствения му син, увиснал на дървото.

Чуйте ме. Ако сте спасени, не е защото римляните и евреите отхвърлиха Исус или защото му сложиха корона от тръни. Не сте спасени поради факта, че са го проболи или че са го приковали към кръст. Знаете ли защо сте спасени, ако сте спасени наистина? Защото когато Исус Христос висеше на кръста, той се натовари с вашия грях, грехът на Божия народ. И целият страховит гняв, който беше за вас, Бог стовари върху единствения си син. Някой трябваше да плати цената, някой трябваше да умре. Според Исая гл. 53 точно Бог Отец смаза единствения си син: “Господ благоволи той да бъде бит”. Хората казват: “Кръстът показва колко са ценни хората”. Не е вярно. Кръстът показва колко покварени сме всъщност. Толкова зли, че единственото, което е можело да спаси хора като вас, е смъртта на Божия син. Толкова покварени, че се е наложило синът да понесе гнева на Баща си, за да плати за нас. Той възкръсна от смъртта, мощен спасител. Това е евангелието на Исус. Какъв е тогава призивът му? “Минете през тясната порта”. Как да го направим? Исус каза, “Времето дойде, Божието царство наближи”. Какво трябва да направите? Пише го в Марк: “Покайте се и повярвайте в благата вест”. Казваш: “Брат Пол, аз бях спасен като се помолих и поканих Исус в сърцето си”. Така си направил, зная. Но не си спасен от магическо заклинание или от думи, които си повторил след някой друг. Спасен си защото си се покаял от греховете си и си повярвал. И не само си го направил веднъж, а продължаваш да го правиш. Защото точния превод на думите на Исус е: “времето се изпълни, Божието царство дойде. Прекарайте останалата част от живота си в покаяние от греховете и във вяра в мен.” Обръщението не е като ваксинацията срещу грип. Не можеш да кажеш: “Да, направих го, покаях се и повярвах”. Приятелю, въпросът е дали продължаваш да се покайваш и да вярваш. Защото Бог, който започна добро дело в теб, ще го довърши.

Ние като южни баптисти проповядваме, че трябва да минеш през единствената порта – Исус Христос. Но ние като южни баптисти сме забравили нещо. Затова искам служителите на младежките групи и пасторите и родителите да ме чуят: забравили сме основно учение в благата вест. А именно, че не само портата е тясна, но и пътят е тесен. Резултатът от това, че сме довели човека до Христос в молитва, е че този човек продължава да живее светски. Ако отречете, ще ви го докажа със статистики. Проучванията на Галъп, Барнъм и всяка възможна статистика, сравняваща морала на американската църква с морала на невярващите, не отразяват никаква разлика. И това са само проучвания, нямащи нищо общо с религиозното тълкуване. Теолози, философи и социолози пишат книга след книга, търсейки отговор на въпроса: “Какво се е случило с църквата?” Открито е, че абортът в църквата е толкова разпространен, колкото и в света. Разводите са толкова популярни в църквата, колкото и в света. Развратът също. Вие и аз познаваме хора, които съгрешават сексуално и хвалят Бога в един и същи ден. Познавате младежи, които се дрогират и идват на младежки събрания. Познавате хора, които гледат и правят неща, неприлягащи на християни, и въпреки това се събират в Божието име и мислят, че са задоволени и спасени. И единственото, което чуват, е: “Ти си плътски християнин”. Да, християни са, но просто са плътски.

Това учение се роди в една баптистка семинария (не южно баптистка) преди няколко десетилетия. Няма нито библейско, нито историческо основание. Скъпи приятелю, плътски християни не съществуват. Казваш, “Чакай, брат Пол, I Коринтяни глава 3, Павел каза: “не сте ли плътски?” Не, така е казал, но трябва да прочетете цялата книга за да разберете какво е имал предвид. Чуйте ме, младежи! Един от проблемите ни е, че по-голямата част от вярванията ни са клишета, които сме чули или прочели на гърба на християнски тениски. Повечето от разбиранията ни идват от автори на песни, а не от Библията. Повечето от вярванията ни са продиктувани от културата ни, а не от Библията. Никъде в Писанието не пише, че истинският християнин може да живее в постоянно отдаване на плътските си желания, в подлост и грях цял живот. Напротив, пише, че на истинския християнин е дадена нова природа. Истинският християнин има Баща, който го обича и наказва, грижи се за него и го пази. Нека да не бъдем лицемерни. Толкова много хора идват на младежки събирания, правят всичко както трябва, но в сърцата си са зли. Сърцето ми се къса защото и аз и вие, млади хора, познаваме такива. Дори ти може да си един от тях. В тях няма разлика, няма светлина. Те правят всичко, което прави светът. И това е нормално, всичко е наред. Приятелю, това не е християнство. Те не са в опасност да си изгубят наградата, а в опасност да идат в ада! Те не познават Бога.

А какво проповядваме ние? Кога за последно чухте, че не само портата е тясна, а и пътят? Исус посочи, че един от основните знаци, че си истински християнин, е ходенето в тесния път. А в Америка истинските християни се познават по това, че веднъж са се помолили с определена молитва. Удивително! Хората те питат дали си се молил със специалната молитва. Писанието обаче ти казва да изпиташ себе си, за да видиш дали си във вярата, защото християнинът е различен от другите. Това, което казвам, означава ли, че християните не съгрешават? Не, в първо Йоаново пише, че християните грешат и ако някой не признава греха си, не познава Бога и не ходи в светлината. Тогава каква е разликата? Накъде бия? Казвам следното: ако ти наистина си новороден християнин, Божие дете, ще ходиш в пътя на праведността. Това ще бъде начинът ти на живот. И ако стъпиш извън пътя на праведността, Баща ти ще дойде за теб. Ще те накаже и ще те сложи в правия път. Но ако изповядваш, че си минал през тясната врата и живееш в широкия път като всички други в гимназията, като всички плътски и зли хора, Библията те учи, че трябва да се уплашиш извънредно много. Понеже не познаваш Бога. Страхувам се от хора, които цял живот говорят на други, че са спасени. Страх ме е от теб ако си го правил. Не можеш да кажеш на хората, че са спасени. Ти им казваш как да се спасят. Бог им казва, че са спасени. Забравили сме да вярваме, че спасението е свръхестествено дело на Бога. Затова истински новородените са нови създания. Библията казва, че който е в Христос, е ново създание.

И така, от Писанието разбрахме, че има тясна порта и тесен път. В стих 15 Исус казва: “Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете.” Ще ви кажа нещо важно. Чух го от един мъдър човек: “Пол, най-добрият ти приятел е този, който ти казва най-много истини.” Ние американците сме станали толкова обидчиви, че никой не може да ни порицае. Никой не може да ни каже, че грешим. Служители и водачи – всички са го повярвали: не искаме да обидим никого, искаме да бъдем толерантни към търсещите. Разбери, че има само един търсещ и това е Бог. И ако искаш да си приятелски настроен към някого, трябва да си приятел на Бога. И трябва повече да се грижиш за Божията слава, отколкото внимаваш за мнението на хората. Освен това, този, който те обича най-много, е този, който ти говори най-много истини! Фалшивите пророци се познават по това, че винаги ти казват това, което искаш да чуеш. Лъжливият пророк никога няма да ти развали настроението. Ще те накара да скачаш, да пляскаш, ще те зашемети, ще те забавлява. Ще ти представи такова християнство, че църквата ще прилича на увеселителен парк. Ще се забавляваш така, че никога няма да чуеш за важни въпроси като: Бог работи ли в живота ми? Израствам ли в святост? Наистина ли съм новороден?

Чуйте! Ако всеки в града твърди, че е спасен, а библията го отрича, казвайки, че малцина ще влязат през портата, ти самият как знаеш че си спасен? Кое ти дава тази сигурност? Нечии думи? Споменът за една молитва? Това, че си повярвал? Добре, а как си сигурен, че вярваш? Понеже всички това твърдят. От къде си сигурен, че не си като тях? Знаеш ли как Библията ти доказва, че си спасен? Знаеш ли как баптистката теология допреди 50 години щеше да ти помогне да разбереш дали си спасен? Разбираш, че си спасен по това, че животът ти се променя. Ходиш в пътя на Божията истина и когато стъпиш извън пътя, Бог идва и те слага отново там, където трябва да вървиш. Едно от най-ясните доказателства, че си наистина новороден, е това че Бог няма да ти позволи да говориш както на плътта ти й се иска. Бог няма да ти даде да се обличаш както сладострастният свят и сладострастната църква ти позволяват да се обличаш. Той няма да ти позволи да се държиш като света, да миришеш като света, да говориш като света, да слушаш музиката, която светът слуша. Бог ще промени живота ти.

Стих 16: “По плода ще ги познаете”. Как познавате истинския християнин и лъжливия пророк? По плода им! По плода, приятелю! Погледни живота си, погледни начина, по който вървиш, говориш! Виж страстите на сърцето си! Исус има ли го там? Или е само украшение към живота ти? Да не би да е просто едно от заниманията ти в сряда или в неделя? Да не би да е просто нещо, с което се съгласяваш с ума си? Украшение ли е или центъра на живота ти? И какъв плод даваш ти? Изглеждаш ли като света? Държиш ли се като света? Преживяваш ли същите радости, които светът преживява? Обичаш ли греха? Услажда ли ти се бунтът? Тогава не познаваш Бога. “По плодовете ще ги познаете.” Бог има властта да променя хората. Да си представим за момент че Исус проповядва този откъс, а вие го слушате. Той ви казва:

- Тръни. Намирате ли тръни по смокините?

 - Разбира се, че не, Исусе. Зная, че не си земеделец, а дърводелец, но в крайна сметка всеки е наясно, че тръните не растат по смокиновите дървета!

- Добре тогава. А намирате ли смокини и въобще добър плод по бодливи дървета?

 - Исусе, говориш нелепи неща! Разбира се че смокини не растат по тръни и тръни не растат по смокинови дървета! Това е невъзможно. Ако някой твърди такива неща, Исусе, е или луд, или лъжец.

- Добре. Тези, които се наричат мои ученици, а носят лош плод – не може ли по същия начин да се каже, че са или луди, или лъжци?

Ето още един пример. Да си представим, че закъснея и дотичам тук на подиума. Всички водачи са недоволни и ми казват:

- Брат Пол, не оценяваш ли възможността да проповядваш тук, та закъсня?

- Братя, трябва да ми простите.

- Защо?

- Ами карах по магистралата и спуках гума. Излязох да я сменям и падна една гайка. Забравих, че съм на магистралата, спуснах се след гайката и я хванах. Като се изправих видях как към мен се носи 30-тонен камион със 120 мили в час. Сгази ме и затова закъснях.

Знам, че никой не учи логика днес, но има само 2 логични заключения: 1. аз съм лъжец или 2. аз съм луд. Ще ми кажат:

- Брат Пол, невъзможно е да имаш сблъсък с нещо толкова голямо като камион и да не настъпи промяна в теб.

Тогава въпросът ми към вас е: Кое е по-голямо: камионът или Бог? Как е възможно толкова много хора да твърдят, че са имали среща с Бога, а да не са променени завинаги?

Ще ви дам няколко теми за размисъл. Знаете, че ви казвам истината. Колко пъти сте посвещавали живота си на Бога – отново и отново, и пак? Колко пъти се е случило една младежка група да дойде на мероприятие като това, да се запали, да се върне вкъщи и огънят да трае най-много седмица и половина? И пак си казваме: “Ооооо, Бог се движи мощно тогава!” Не, не е вярно, не е било Божие дело ако не е имало трайни последствия. Било е емоция. Било е всичко друго, но не и движение на Божия Дух. Бог работил ли е в живота ви? Бог сега работи ли в живота ви? “По плода ще ги познаете”.

Продължаваме. Стих 19: “Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.” Нещо важно за еврейската литература. Когато ние искаме да наблегнем на нещо, го казваме с по-силен глас. Ако пише, пишем го в удебелени или главни букви. А евреите действат различно. Когато искат да подчертаят значението на нещо, те го повтарят. Затова в книгата Притчи намираме еврейски паралелизми. “Злите няма да живеят в земята”, “Злите ще бъдат унищожени” – казва се едно и също с различни думи, за да подчертае важността на казаното. Това прави и Исус, “По плодовете ще ги познаете”, “Ще го познаете по пътя, в който ходят”, “По плодовете ще ги познаете” “По плодовете ще ги познаете” и всеки, който не носи добър плод, ще бъде отрязан и хвърлен в огъня. Той говори за съда на Всемогъщия, който един ден ще дойде над света и вероятно над теб. О, скъпи приятелю, аз не мога да погледна в сърцето ти – собственото ми сърце може лесно да ме заблуди. Но има някой, когото не можеш да заблудиш. При него не минава измамата на съвременната християнска култура. Той знае. “По плодовете ще ги познаете.”

Стих 21: “Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.”

Знаете ли колко струва вашата изповед на вяра? Абсолютно нищо. Нищо. Прочетохте ли този откъс? Обмислете го. Не всеки, който дойде при мен и каже “Господи, Господи” – не всеки, който изповядва: “Господи, Господи”, ще влезе в небесното царство. Много ще изрекат: “Господи, Господи”, но няма да са в небесното царство. Скъпоценно дете, ти сред тях ли си? Да се върнем към еврейската литература. Човекът не казва просто “Господи”, а “Господи, Господи”. Решението му да изповяда Исус не е нещо предизвикано от идването на съда, като отчаяна мярка. Това е човек, който категорично заявява на другите, че Исус Христос е Господ. Той често споменава Божието име. Докато групата свири, той танцува и казва “Господи”; пее песни “Господи”. Но Исус му казва “Иди си от мен, никога не съм не познавал.”

Били Греъм е един от най-милите и любящи хора. Чух го да казва, че по-голямата част от хората, посещаващи църкви, вярващи в Библията, са изгубени. И че ще се радва поне 5% от хората, направили изповед на вяра на неговите евангелизации да бъдат спасени. Миналата година бях в Нигерия за да видя майката на един мъж от нашата църква, измъчван от мюсюлманите. Когато чуеш изповед на вяра в Исус Христос от някого в Северна Нигерия, можеш да си сигурен, че е вярна. Защо? Защото заради тази изповед може да изгуби живота си. А в Америка? О, размислете за цената, която ще платите. Изследвайте себе си в светлината на Писанието: познавате ли Господа? Защото не всеки, който му каже “Господи, Господи” ще влезе в небесното царство. И какво повече пише? “а този, който върши волята на Отца ми на небето”. По какво си личи, че един човек е станал истински християнин?

Иска ми се пак да започнем да го проповядваме. Какво стана с учението ни? Какво стана с теологията ни? Изхвърлихме ги като боклук! Вече никой не иска да учи доктрини, искат само да слушат музика и да четат гърбовете на християнските тениски! Къде е истината? Ето я истината: Доказателството, че си новороден християнин е това, че вършиш волята на Отца и това е начинът ти на живот. Ще кажете: “Говориш за дела”. Не, не говоря за дела, а за доказателства за вяра. А изповедта ви че вярвате не е доказателство за новорождение. Всички в Америка изповядват вяра в Исус Христос. Според проучването на Барнът 65 до 70 % от всички американци са спасени. Най-безбожната страна по лицето на земята. Убиваме 4000 бебета на ден, но слава на Бога, 70 % от нас са новородени.

Откъде си сигурен, че вярата ти не е лъжлива? Ако имаш начин на живот, който търси Божия интерес, изпълнява Божията воля. И когато се разбунтуваш срещу волята на Отца, Святият Дух идва, изобличава те направо, чрез писаното Божие слово, или чрез брат или сестра в Христос, и те слага обратно на правия път. Ако си истински християнин, не можеш да му избягаш. Ето ви един пример: Ако аз съм ти пастор, а ти си на 14 години, и някоя нощ, прибирайки се от служба, те видя на улицата с някоя банда да правиш неща, които не бива да правиш, ще ти кажа: “Качвай се в колата!” . Ще те закарам вкъщи и няма да съм ядосан на теб, а на баща ти. И ще му кажа: “Господине, вие сте неверен и безотговорен баща! Как може да позволите на детето си да излиза по това време и при тези условия?” Знай, че Бог не е безотговорен баща. Щом можеш да си играеш с греха, да обичаш света и да правиш и нещата от света, ако героите ти са светски хора, щом искаш да изглеждаш и да бъдеш като тях, о скъпи приятелю, има голяма опасност да не познаваш Бога и да не му принадлежиш!

Стих 22: “В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал.” Често казват: “най-важното нещо на света е да познаваш Исус Христос”. Грешка. Най-важното на света е Исус Христос да познава теб. Ако искам да вляза в Белия дом, няма да успея с твърдението, че Джордж Буш ме познава. Но ако стоя на входа и Джордж Буш излезе и каже: “Познавам Пол Уошър”, ще ме пуснат. Може да изповядваш, че познаваш Исус, но въпросът ми е: Исус познава ли те?

Вижте как Исус описва изгубения човек: “Идете си от мен, вие които вършите беззаконие.” Гръцката дума е “аномиа”. Частица за отрицание: “а” – “не, без”. Думата “номос” – закон. Без-закон. Сега ще ви дам точен превод: “Идете си от мен… “ Чуйте ме, ако можех да дойда при вас и да ви прегърна един по един докато ви казвам това, бих го направил. Слушайте ме! “Идете си от мен, тези от вас, които твърдите, че сте мои ученици, изповядвате, че съм Господ, а живеете сякаш никога не съм ви давал закон, на който да се подчинявате.” Току-що описах по-голямата част от християните в Северна Америка. Когато се заговори за закон, за библейски правила, за забраненото и разрешеното, как да живеем и как не трябва да живеем, отвсякъде се чуват крясъци: “Законник! Законници!” Но Исус казва: “Идете си от мен, вие които ме наричахте Господ, но живяхте сякаш никога не съм ви дал закон”. Днешните християни ви казват: “Мини през портата, слава на Бога, после продължи да живееш като останалите хора в света! Няма проблеми, просто си плътски. Може би някой ден ще се обърнеш.” Знаете ли какво се случва заради това фалшиво благовестие? Имаме безбройни множества деца, спасени в библейски училища по време на ваканциите, а като станат на 15 влизат в света и живеят като демони! И после като приближат тридесетте се връщат и препосвещават живота си. Възможно е току-що да са били спасени. Всичко това защото да си спасен не означава само да признаваш Исус за Господ. Сатана признава, че Исус е Господ. Животът ти променя ли се в момента?

След това Исус говори за два вида хора, две основи. Важно е да се учи теология и история. Съвременното тълкуване на притчата за скалата и пясъка е следното: “Ако си християнин, трябва да построиш живота си върху скала, защото ако строиш на пясъка, ще бъдеш нещастен християнин и животът ти ще се усложни.” Това не е учението на Исус и историята ме подкрепя като ви го казвам. Този пасаж никога не е тълкуван по този начин. Правилното тълкуване е: “Има два пътя: тесен и широк. По кой вървиш ти? Има два вида дървета. Доброто дърво, носещо добър плод, което отива в рая. Лошото дърво, което се познава по лошия плод и ще отиде в ада. Ще бъде отрязано и хвърлено в огъня. Има хора, които изповядват, че Исус е Господ и вършат волята на Отец, който е на небето. Има хора, които изповядват, че Исус е Господ и не вършат волята на Отец, който е на небето и ще отидат в ада. Не заради самата липса на дела, а защото им липсва вяра, а това е доказано от факта, че са нямали дела.

Тук не става въпрос за двама християни, които строят живота си на две различни основи. Това са един спасен човек и един изгубен човек. Изгубеният чува словото на Бога в проповед, но не полага основа. По никакъв начин не можеш да видиш словото да формира, гради и поддържа живота му. Защо в това южно баптистко събрание не вземем това послание и не го сравним с начина си на живот? Все едно колко многобройни сме, все едно какво проповядваме! Ти строиш ли брака си на Божието слово? По Божието слово ли отглеждаш децата си? По Божието слово ли управляваш парите си? Отделяш ли се от нещата от този свят както ти заповядва Божието слово? Колко от нас ще отговорят положително? Ще се чува: “Не, не правя нищо такова. Аз изповядвам Исус. Той е мой спасител. Учителят в неделното ми каза това.”

Ленард Рейвънхил, мой познат, казваше преди да умре: “В много баптистки църкви съм проповядвам по веднъж.” И с мен е така. Можех днес да изляза пред вас с думи, които щяха да ви смаят. Можех да ви проповядвам неща, с които да ви издигна и да ви накарам да се носите във въздуха от удоволствие. Можех да ви разкажа смешни истории и истории за кучета и баби, които щяха да ви разплачат. Но твърде много ви обичам. Зная от Божието слово, че много хора се мислят за спасени, а не са. Зная, че някои от вас се оглеждат и си казват: “Ами аз съм спасен. Приличам на всички други от младежката ми група”. А какво те кара да мислиш, че младежката ти група е спасена? “Добре де, приличам на родителите си, на възрастните от църква и дяконите, и на  пастора.” Какво значение има това? Тези хора няма да те съдят в деня, когато Господ дойде.

Мили обичани деца… вие бихте могли да сте ми деца… Моля се някой ден когато момчето ми порасне, пред него да се изправи проповедник и да му каже: “Стига си говорил глупости! Да седнем и да се вслушаме в Божието слово! Божията святост е силен огън. Как живееш ти пред този огън? Скъпо възлюбено момиче, скъпо възлюбено момче, на онзи последен ден изповедта ти ще се докаже ли? Ще издържи ли проверката на огъня? Ти спасен ли си? Не става въпрос какво мислиш. “Има път, който се струва правилен на човека, но води към смърт.” Не става въпрос за усещането в сърцето ти. Ако сърцето ти казва, че си спасен, не си ли чел, че “сърцето е болно и много измамно. Кой може да го познае?” Трябва да слушаш какво свидетелства писанието. “Ами знам, че съм спасен, защото мама и татко и пасторът ми го казаха.” А аз ти казвам: Послушай Божието слово. Толкова много говорим за радикално християнство. Радикалните християни не са тези, които подскачат на концертите. Нито тези, които носят християнски тениски. Радикални християни са тези, които носят плода на Святия Дух. Тези, които се боят от родителите си и ги почитат, дори когато усещат, че родителите им не са прави. Радикалните християни… чуйте ме добре, зная че ще ви ядосам. Говоря и на момчетата, и на момичетата. Това са хора, които не се обличат чувствено, за да покажат телата си. Ако дрехите ти очертават лицето ти, Бог ги одобрява. Ако дрехите ти очертават тялото ти, това е съблазнително и Бог го мрази.

Всички обичат да си говорят за пророци, но никой не желае да ги слуша. Говоря за християнство! Прекарах живота си в джунгли, в студ и мраз в Андите и видях толкова хора да умират. Спомням си едно малко момче, Андрю Мамън. Един мюсюлманин го простреля пет пъти в стомаха и го остави да лежи на тротоара, защото му беше казало: “Толкова ме е страх, но не мога да се отрека от Исус Христос! Моля те не ме убивай, но няма да се отрека от него!” Момчето умря в голяма локва кръв. А вие ми говорите, че сте радикални християни защото носите някакви тениски!!! Защото сте ходили на конференция!

Говоря ви за святост! Иска ми се да видя как Духът ни изобличава всички и вие и аз падаме по лице и ридаем, защото гледаме нещата, които Бог мрази, носим нещата, които Бог мрази, държим се и изглеждаме като света, миришем като света. Правим всичко, което Бог мрази и нямаме представа за това, защото не познаваме словото му! Защото, въпреки че като деноминация твърдим че Библията е непоклатимото Божие слово, я използваме само за илюстрации, приказки и старомодни романчета. Как само искам Бог да дъхне на това място! Да се обърнем от греха и от нещата, които Бог мрази! Да побегнем към него, да го обичаме и да намираме удоволствие в него! Как искам Бог да издигне мисионери! Аз не искам за вас същото, което искат родителите ви! Те искат за вас сигурност, застраховка, хубави домове! Искат да имате кола и да ви уважават! Аз искам за вас същото, което и за сина си. Някой ден да вземе знаме с името на Исус Христос и да го забие на хълм , на който никой дотогава не го е слагал! И да извика, че Исус Христос е Господ, нищо че може да му струва живота! Ако като стане на 18 ми каже същото, което аз казах когато бях младеж: “Отивам в планината! Отивам в джунглата!” може да му кажат, че е луд, защото е война и може да умре. Но ако си сложи раницата и се приготви, ще се помоля над него и ще му кажа: “Тръгвай! Бог да бъде с теб! И ако умреш, синко, ще се срещнем там и ще почета смъртта ти.” О, Боже… хайде да се помолим…

О, Боже… не ме интересува репутацията, не ме интересува какво мислят хората… искам да те почитат. Искам тези млади хора да бъдат спасени. Искам тези, които са спасени, да не се оглеждат повече в “християнската” култура, която мразиш и ще избълваш от устата си… да се вгледат в Божието слово и да кажат: “Аз ще следвам Исус!” Боже, моля се за младежки служители и пастори – да ги изпълниш с дух на мъдрост, любов, дързост и разпознаване. И скъпи Боже, каквото и да струва, моля те да издигнеш мисионери. Като гледам тези деца, мисля за моето малко момче… моля те, спаси Иън, научи го и го изпрати на най-ужасния фронт на войната! Боже, издигни мисионери сред нас! Издигни проповедници, пастори, евангелизатори, които познават Божието слово. Моля те, работи на това място! Моля те! Моля те…

Сега, когато всички глави са наведени, има ли някой, който да иска да каже: “Брат Пол, живял съм в лъжа. Твърдя, че съм християнин, но обичам света. Изглеждам като света и мириша като света и мразя себе си заради това. Брат Пол, толкова съм уморен от християнството, което практикувам, че ми прилошава… Искам да бъда спасен.” Станете. Амин. Има ли други? Искам да бъда спасен. Амин за теб. Амин и за теб. Тези, които станахте, след малко ще сляза за да се видим, да говорим. Сега може да седнете. Сега искам да кажа нещо на тези, които твърдят, че са християни. Животът ти отдава ли почит на Исус Христос? Търсиш ли в словото му правила за живота си? Има само две неща, които могат да спасят американската църква. Едното е основна промяна в проповядването ни и в начина, по който изучаваме Божието слово. Другото е свирепо, ужасяващо преследване на християните. Това са двете възможности. Затова се моля да се върнете към словото.

Слушай ме, млади човече. Трябва да се запиташ: Как да живея с родителите си? Прочети в словото, разбери как и се подчини. Как да се обличам? Прочети в словото, разбери как и се подчини. Как трябва да говориш? Какво трябва да слушам? Подчини всяка мисъл, дума и дело на Исус Христос. Сега няма да ви моля да ставате прави. Вече не искам да гледам как хората излизат напред и правят посвещения, които траят по 2 минути. Целта ми не е да напиша в списанието си колко от вас са излязли напред. Искам да си идете вкъщи и да живеете за Исус Христос с цялото си сърце. Но ако ви трябва съвет, ако искате да живеете за Исус, но не знаете какво да направите, излезте напред след малко когато ви призовем. Не за да направите посвещение. Ако искате, направете го както си седите. Ако имате нужда да го кажете на някого, кажете го на пастора си, на служителя на младежката си група. Ние ще разберем ако посвещението ви е трайно.

Ако през тези два дни сте взели решение да следвате Исус Христос, доказателството, че това решение е истинско, е това, че ще трае. Ако след две седмици се върнете към света и се държите като света, знайте че този уикенд нищо не сте получили. Само емоции. Уверявам ви, че ако наистина сте получили нещо от Господа, то ще е трайно и дори няма да успеете да се отклоните от него. Толкова ви обичам… толкова ви обичам. Нека всички се изправим. Ако имате нужда от съвет по отношение на решение, което сте направили, но не ви е съвсем ясно, елате при нас. Ето там видях, че много хора станаха. Сега ще сляза, ще дойда при вас. Ще говорим и ще ви събера с другите съветници. Ще останем колкото имате нужда, ако трябва ще говорим цяла нощ. Всеки от съветниците днес тук е настроен така. Бог ви обича. Нека се помоля за вас.

Боже, моля те… снощи имаше толкова движение и не зная колко от него беше истинско. Снощи видях хора да плачат. Видях хора, които се опитваха да се посветят. Зная, че много от това, което се случи снощи, беше от теб. Тази сутрин видях един млад мъж да проповядва, да свидетелства и това беше работа на твоя Дух. Не зная колко от решенията бяха сериозни, но се случиха истински неща. И сега се моля, Татко, дори да не зная колко от посвещенията са били истински… само времето и вечността ще го покажат… но скъпи Боже, моля те, работи в нас. В името на Исус. Амин

Free Web Hosting