Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Има ли Грънчарят нужда от грънците си?

 

“Господи, имаш ли нужда от нас?”

Този въпрос изникна изведнъж в мислите ми. Нямах намерение да го задавам точно тази сутрин в 6 часà докато лежах на топло в леглото си. След малко разбрах, че Бог всъщност ми открива нещо важно.

Нашият всемогъщ Господ иска да знаем, че същността Му не е “Нужда от любов”, а “ЛЮБОВ” и че има нужда от това, което е създал, иначе не би го създал. Той не ни е сътворил просто за да си поиграе, да ни се подиграва или да ни измъчва. Създал ни е защото Неговата същност е такава: доброта и любов. Ако изобщо някога се е чувствал “самотен”, то няма да е било защото се е нуждаел от любов, а защото е трябвало да раздава любов и да прави добро!

Може ли, след като “Бог е това, което е”, да не обича хората?

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.” (Йоан 3:16)

“И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола, и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина Той не помогна на ангелите, а помогна на Авраамовото потомство.” (Евреи 2:14-16)

“Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола.” (1Йоан 3:8-б) Защо? Нима делата му застрашават с нещо Бога? НЕ! Те застрашават любимото Му творение. Бог не е само добър и любящ, но и справедлив. Той не може да допусне някой да съсипва сътвореното от Него, особено това, което е създадено по Негов образ и подобие и е продало на Сатана себе си и всичко, което му е било поверено. Може ли Бог просто да изостави човечеството? Не, той дава най-доброто Си!

Има ли тогава Грънчарят нужда от нас? Има. Ние обаче не му трябваме такива, каквито сме в днешния век: горди, грешни и глупави егоисти. С Него във вечността могат да живеят единствено “богове” – хора, чиято същност е като Неговата. “Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: “Аз рекох богове сте вие”? Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово (и написаното не може да се наруши), то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли: Богохулстваш, защото рекох: Аз съм Божи Син.” (Йоан 10:34-36)

“И Господ каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.” (Битие 2:18). Дали това означава единствено че трябва да има кой да го обича, или по-скоро че чрез човека трябва да се проявява Божията любов към другите? Апостол Павел ни учи: “Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.” (Деяния на апостолите 20:35) Лесно е човек да стане егоист. По-трудно е да умре за себе си и да живее за другите! Но с Бога всичко е възможно. Затова ни е дал “нова заповед”: “Да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.” (Йоан 13:34, 35) “Това е Моята заповед: да се любите един друг както Аз ви залюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте Ми приятели ако вършите това, което ви заповядвам.” (Йоан 15:12-14) Господ Исус не иска да останем в тинята след като се новородим. Той ни е дал още една заповед: Не съгрешавай повече!

“След това Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за не те сполети нещо по-лошо.” (Йоан 5:14); “И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой, Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам: иди си сега и не съгрешавай вече.” (Йоан 8:11)

Затова и Йоан ни предупреждава: “Дечица, никой да не ви заблуждава; който върши правда е праведен, както Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него.” (1Йоан 3:7-9); “По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; който не върши правда не е от Бога, също и онзи, който не люби брат си.” (1Йоан 3:10)

Ако обобщим, ще получим:

1. Вие сте Ми приятели ако вършите това, което ви заповядвам.

2. Не съгрешавай повече.

3. Който е роден от Бога, не върши грях, защото Божият зародиш остава в него.

4. Да се любите един друг както Аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си.

 

“Преди всичко имайте усърдна любов помежду си,

защото любовта покрива много грехове.” (1Петър 4:8)

 

Free Web Hosting