Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Кой е най-велик?

 

Велик е Господ! Всичко в Него е велико. Велико е величието Му, велика е святостта Му, велика е справедливостта Му!

Но по-велика от любовта Ти няма, Господи! Ти си свят и ние не заслужаваме да живеем в Твоето присъствие! Ти си справедлив и ние изобщо не заслужаваме да живеем! Ти обаче си любов и толкова много ни обичаш, че по най-великия начин се смири в човешка плът, по най-великия начин умря за нас на проклетия кръст, по най-великия начин възкръсна и победи врага и клеветника на Твоите деца.

Сега Исус е там, където трябва да бъде – от дясно на Отец – за да бъдем не осъдени, а оправдани, за да се чувстваме не мразени, а обичани и приети. Ако само поискаме да се потопим в тази любов и да живеем чрез нея, ако само поискаме да обичаме другите по този начин, Бог ще ни разреши.

О, ако само поискаме да разберем и усетим какво означава вместо заслужилия да убиеш святия и невинния! Ще бъдем съвсем, съвсем близо до нашия Велик Баща още в този живот и животът ни ще придобие истинския си смисъл.

Боже, Ти отново и отново ни казваш, че не искаш от нас жертви, а милост. “Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако раздам целия си имот за прехрана на бедните и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не ме ползва. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.” (1 Коринтяни 13:1-3) Всички дарби ще отпаднат, само любовта ще е необходима сега и за вечността. Тъй като ние в Исус отново сме Твой образ и подобие, нашата същност трябва да е като твоята – любов. Затова ни казваш, че най-голямото, най-великото нещо, което съдържаме, е любовта. “И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голямата от тях е любовта.” (1 Коринтяни 13:13)

Юлия Борисова

 

Free Web Hosting