Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Бил ли си близо до Бога?

 

Не просто съзнание за присъствие и силно желание да вярваш в него. Не просто екстаз от силната музика.

Отделяш ли Му повече от час? За да Му кажеш всичко, което чувстваш, да Го оставиш да ти припомни и да те изобличи. Да Му благодариш, да Му пееш, да Го помолиш за себе си и за другите. Да чакаш отговора Му. “Ако слугата Ти е получил Твоето благоволение...” Да седиш при нозете Му или да се облегнеш на гърдите Му (Лука 7:36-38; Йоан 13:22-25)

Четеш ли словото Му, слушаш ли го, мислиш ли над него?

Когато Той те извика, идваш ли веднага? Когато някой проблем ти припомни че имаш отчаяна нужда от Него. Или когато почувстваш в себе си как връзката на любов се опъва (Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов, и бях за тях като ония, които изваждат хомота от челюстите им,и сложих храна пред тях.Осия 11:4):

Ела при Мен.

Ще те прилаская.

Ела и ще ти кажа думи на вечен живот.

Ще те науча на тайни неща, които не знаеш. (Еремия 33:3)

Ще те нахраня и напоя. (Псалом 81: 13-16)

Ще те измия. (Яков 4:8, Йоан 13:8)

Ще ти покажа изходен път.

Искам да четеш.

Искам да се молиш.

Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие. Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. (Матей 11: 27-29)

И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром от водата на живота. (Откр. 22:17)

 

Какво е молитвата освен съгласяване с това, което Бог иска? Знаем, че Той няма да ни послуша ако не искаме според волята Му.

И молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии (Ефесяни 6:18).

Значи Духът е сложил в нас желанията Си. Когато Му ги кажем с молитва, ние подчиняваме волята си на Неговата. Още докато ги изричаме, усещаме одобрението Му, благоволението Му, Неговата бащина ласка.

Ти си дете на Бога. Повече отколкото на баща си. Защото с Бог те свързва неговият Дух, Който е в теб. В теб не живее личността на земния ти баща. Ти не би спрял да живееш, за да живее той в теб (Галатяни 2:20). А пред Христос се смаляваш, докато Той расте.

Ти си дете на Бога. Семето трябваше да умре, за да даде плод (Йоан 12:24). Заченат си в Духа със семето на Христос - с участието на словото, което си чул.

... тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае довека (1Петър: 1:23).

Може да не ти се вярва, понеже виждаш само плътските си дела: “блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания” (Галатяни 5:19-21). И заради тях съвестта те осъжда. “Любезни, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност спрямо Бога; и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него.” И понеже не си уверен пред Бога, не се молиш и нямаш желание да се молиш.

Ти си едно дете, което е направило страшна беля. Страхуваш се да се приближиш при Баща си. Моля те, иди при Него. Той може да те накаже, но няма вечно да таи гнева Си и няма да ти даде повече, отколкото можеш да понесеш. Спомни си, че Той не се държи с нас както греховете ни заслужават (Псалом 103).

Ако си се крил дълго, възможно е да си забравил някои важни черти на характера Му. Ако скоро не си бил с Него, Противникът със сигурност те е заблудил, за да те отдалечи още повече. Той излъга Ева. Той се опита да излъже израиляните и да ги сплаши, като съчини писмото на Сенахериб до цар Езекия (2Летописи 32:10-20). “Ревящият лъв” (1Петър 5:8) няма да те пропусне, ако не се държиш за Бога.

 

Върни се, дете. Ти си заченат в любов и създаден, за да бъдеш обичан.

 

Върни се, дете. Обичай Господ Исус, като спазваш заповедите Му (1Йоан 2:3-6). Ако живееш както Той е живял, всяка твоя молитва ще ухае пред него. Вече няма да бъдеш лицемера, който пее хваление, спомняйки си за ежедневните си грехове.

 

Върни се, дете. Остави Господ Исус да обича другите чрез теб. Не, ти няма да гледаш отстрани, докато Той ги обича. Ти ще бъдеш променен, за да разбереш:

... колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие! Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което се стичаше по брадата, Аароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като Хермонската роса, която слиза на Сионскаите хълми; защото Господ там е заръчал благословението – живота довека. (Псалом 133)

 

Върни се, дете. Бог няма да пести мирото Си. Той иска в теб да бъде “Христовата пълнота”, всичко,  което е Негово.

... и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. (Ефесяни 3:19)

... докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота (Ефесяни 4:13)

Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота, и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. (Колосяни 1:19, 20)

Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. (Колосяни 2:9, 10)

 

Върни се, дете. Не мрази живота, понеже те изкушава. По-скоро спри да храниш в себе си това, което те изкушава:

А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт. (Яков 1:14, 15)

Ако не го убиеш, то ще зачене и ще роди.

 

Върни се, блуднице. “Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог; защото блуднически дух има дълбоко в тях, и те не познават Господа.” (Осия 5:4)

Върни се, блудни сине.

 

 

Лора Добрева

 

Free Web Hosting