Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Невяста

 

Сърцето ми бие радостно за Теб.

Обичам те с цялото си същество.

Обичам Те защото си ме създал за Себе Си и ме върна при Себе Си, като плати най-високата цена.

Обичам Те, защото Ти ме научи да откликвам на любовта.

Вземи ме в ръце, докосвай ме, изпълвай ме.

Ти си смисъла на живота ми и моя дял.

 

Научи ме да Ти се доверявам и продължаваш търпеливо да ме учиш.

Само Ти създаваш радостта ми, само заради Теб мога да се усмихвам.

Когато слезеш на мен, ме караш да се смея от щастие.

После се разплаквам, защото не мога да побера любовта Ти.

Мога цяла вечност да плача в прегръдките Ти, в скута Ти, в ръцете Ти, в нозете Ти.

 

Но ако очите ми и сълзите ми са същите когато възкръсна, как ще Те виждам през тях?

 Мечтая да видя лицето Ти, да Те позная както Ти си ме познал.

Да докосна душата и мислите на Този, Който създаде всичко.

На тази мечта и това желание Ти ще изградиш живота ми.

Ти ми даваш сила и надежда за цял живот.

Благодатта Ти в мен ще понесе проклятието на този свят заради вечността.

Радвам се да открия, че съм слаба, а Ти си силен.

 

Ти си любов. Ти създаваш толкова много любов и щастие

в ангелското Си войнство и в спасените Си.

Нека да видя волята Ти изпълнена и царството Ти да се разширява!

Няма да скрия от никого живота и светлината, които ми даваш.

 

Лора Добрева

 

Free Web Hosting