Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

 

Любов, а не мултимедия.

Божията любов, предизвикваща у поклонниците смирение, а не високи децибели; любов, която вдъхновява молитви, а не крясъци.

Братска любов, а не думи, изпяти на едно и също място по едно и също време, които после се забравят.

Любов, а не угаждане на човеци.

Любов, а не страх от човеци.

 

“Ти казваш, че си искал да ме изобличиш, но не го направи с достатъчно любов.” Как да говоря за греха ти така, че да ти звучи добре? Какво разбираш под любов? Със сигурност не това, което имаше Натан в сърцето си към Давид когато така грубо му показа греха му. Твърдото сърце може да бъде разчупено само със силни удари. Истината боли в сърце, което е живяло дълго време с лъжи.  

 

“Ти си черногледа.” Това, че Исус умря и възкръсна, не означава, че Божият народ е спрял да греши или че греховете му са по-малки. Сега, когато сме във времето на благодатта, никой ли няма право да вижда греха и да говори за него?

Ти, Господи, познаваш делото ми; спомни си за мене, посети ме и отплати за мене на гонителите ми. В дълготърпението Си не ме погубвай; знай, че заради тебе претърпях укор. Като намерих Твоите думи, погълнах ги, и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с Твоето име, Господи, Боже на силите. Не седнах в събранието на веселящите се, нито се радвах с тях; седях сам поради ръката Ти, защото Ти ме изпълни с негодувание. (Еремия 15:15-17)

 

“Защо си се оклюмал? Аз искам да те насърча! Радвай се и танцувай!” Радостта в Господ не идва при веселите, нито при опиянените от силната музика, нито при наядените и добре облечените. Тя е награда за тези, които са плакали за греха си и за греховете на братята си. Тя не е добро настроение, а радост от прошката на Всемогъщия. Не призовавайте хората към радост, а към покаяние. И ако някой плаче от мъка, защото е съгрешил пред Бога, не го спирайте. Защото и скръбта по Бога е различна от светската скръб.

 

“Святи Дух, ела тук” Донеси пръчката! Добро момче!

Дори и да сме Го призовали да дойде, не Го търпим дълго. След петата песен си сядаме, защото такъв е редът. Все пак, предстоят много по-важни неща.

 

“Обърни се към човека до себе си и му кажи:…” Църквата е събрание на двама или повече хора, привлечени към Господ Исус. Църквата не е тълпа, която пее в хор и повтаря думите на проповедника без да ги има предвид. Погледни наоколо. Измери разстоянието между себе си и човека, който сяда до теб на пейката. Светлинни години, пълни с леден вакуум. Или сантиметри, които намаляват поради прелюбодейство. Или удобна връзка, в която никой не смее да каже истината на другия.

 

“Ето ти една касета, да си гледаш вкъщи. Ето ти една много хубава книга. Ето ти едно DVD с проповеди. Предстои семинар, на който ще използваме мултимедия. Предстои кампания за евангилизиране с игрален филм.” Ами ако нямахме тези технически средства? С какво щяхме да се гордеем? Може би щяхме да проповядваме с Духа?! Може би щеше да се наложи да се обичаме на дело и да се опознаем! Да се виждаме (о, не и у нас!), да се молим един за друг (пука ми!), да се изповядваме един пред друг (какъв срам!), да гоним зли духове (каква гадост!). Наистина, колко противни са хората!

 

По това ще познаят… нашия бог.

Лора Добрева

 

Free Web Hosting