Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Любовта е за даване

 

Стигаше само да разтворя ръце и щях да го освободя от тежестта му. Стигаше само да разтворя ръце и щях да я прегърна. И нейният свян щеше да изчезне, а аз щях да покажа благодарността на любовта си.

Любовта е за даване. Бог ми я даде, а на следващия ден трябваше да я оставя да тече към другите. Аз поисках, имах намерение, но не го направих. Молих се за сестра си, чаках да я видя, за да я прегърна. Но когато я срещнах не го направих. Молих се за брат си, чаках дълго да го видя,  но когато го срещнах, не му дадох повече от обикновено. Видях, че имаше нужда от любов, но не го стоплих.

Прибрах се в стаята си и се покаях. Усетих се студена. Бог ми припомни, че ако стопля, нахраня, подслоня или утеша едно от децата Му, съм го направила и на Него.  Усетих изобличението: “Аз ти дадох да пиеш, но ти отказа да гориш. Разбери, че в теб няма място за цялата любов, която ти давам. Изразходвай я всеки ден и продължавай да пиеш. Моят извор не пресъхва. Ако не ти, някой друг ще дава от Моята обич. Но защо да не си ти? Защо, след като съм те избрал?”

Тогава Бог ми припомни, че Христос никога не се засрами да обича. Аз се замислих и не си спомних веднага за това кого е прегръщал и на кого е говорил мили думи. Но докато плачех и се каех, огромен товар от мъка падна върху мен и сълзите наводниха очите ми, а плачът се превърна в стон. Защото осъзнах, че Христос беше прикован с разтворени ръце. Той дойде, за да ни покани за прегръдка, а хората забиха гвоздеи в благодатните Му ръце. Мислеха си, че Го обезоръжават, че повече няма да докосне, да изцели, да изправи някого на крака, да води за ръка. Но готовността и поканата Му за прегръдка все така блестят от кръста. Тези, които и днес виждат продупчените Му ръце, си спомнят за деня, в който показа колко иска да ги прегърне. И, като мен, усещат прегръдката на възкръсналия Син на Бога.

Виждат на кръста Божията любов, която се отваря за всички, дори и за тези, които не биха я разбрали и биха я наранили. Тогава какво право имам аз да разпъвам Христос в себе си, спирайки любовта Му, вместо да ида да Го прегърна?  

 

Free Web Hosting