Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

... Какъв Бог!!!


Каква красота! Какво величие! Какво съвършенство! Каква любов! КАКЪВ БОГ!


1)Битие 1:1-5
В НАЧАЛОТО БОГ създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и ТЪМНИНА ПОКРИВАШЕ БЕЗДНАТА; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог КАЗА: ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог РАЗДЕЛИ СВЕТЛИНАТА ОТ ТЪМНИНАТА. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.

Йоан 1:1-5
В НАЧАЛОТО бе СЛОВОТО; и СЛОВОТО беше у Бога; и СЛОВОТО бе БОГ. (И Бог КАЗА: ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА). То в началото беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и ЖИВОТЪТ БЕ СВЕТЛИНА на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

Йоан 3:19,21
И ето що е осъждането: СВЕТЛИНАТА дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, МРАЗИ СВЕТЛИНАТА, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.


2)Битие 1:8-12
И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така. И Бог нарече сушата Земя, и събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро. И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, ТРЕВА СЕМЕНОСНА И ПЛОДНО ДЪРВО, което да ражда ПЛОД, СПОРЕД ВИДА СИ, чието СЕМЕ да е в него на земята; и стана така. Земята произрасти крехка трева, трева която дава СЕМЕ, според вида си, и дърво, което да ражда ПЛОД, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя че беше добро.

Галатяни 5:22-24
А ПЛОДЪТ на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.

Лука 6:43,44
Защото няма ДОБРО ДЪРВО, което дава ЛОШ ПЛОД, нито пък ЛОШО ДЪРВО, което дава ДОБЪР ПЛОД. Понеже всяко дърво от своя плод се познава; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.

Йоан 12:24
Истина, истина ви казвам, ако житното ЗЪРНО не падне в ЗЕМЯТА и НЕ УМРЕ, то си остава САМОТНО; но АКО УМРЕ, дава много ПЛОД.

1 Коринтяни 15:35,36
Но някой ще рече; Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат? Безумецо, това което ти СЕЕШ, не ОЖИВЯВА, ако не УМИРА.


3)Битие 1:14-18
И Бог каза: Да има СВЕТЛИНА на небесния простор, за да РАЗДЕЛЯТ ДЕНЯ ОТ НОЩТА; нека служат за ЗНАЦИ и за показване времената, дните, годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; СЪЗДАДЕ И ЗВЕЗДИТЕ. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да РАЗДЕЛЯТ СВЕТЛИНАТА ОТ ТЪМНИНАТА; и Бог видя, че беше добро.

Йоан 3:17-21
Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. И ето що е ОСЪЖДЕНИЕТО: СВЕТЛИНАТА дойде на света, и човеците ОБИКНАХА ТЪМНИНАТА повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши ЗЛО, МРАЗИ СВЕТЛИНАТА, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.

Изход 32:13
Спомни си за слугата си Авраама, Исаака и Израиля, на които си се клел в Себе Си, като си им казал: Ще размножа ПОТОМСТВОТО ВИ КАТО НЕБЕСНИТЕ ЗВЕЗДИ, и тая цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят за винаги.


4)Битие 1:26-28
И Бог каза: Да създадем човека по НАШИЯ ОБРАЗ, по НАШЕ ПОДОБИЕ; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята; и Бог създаде ЧОВЕКА по СВОЯ ОБРАЗ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: ПЛОДЕТЕ СЕ И СЕ РАЗМНОЖАВАЙТЕ, напълнете земята и обладайте я, и ВЛАДЕЙТЕ над морските риби, над въздушните птици и НАД ВСЯКО ЖИВО СЪЩЕСТВО, което се движи по земята.

Йоан 1:6-14
Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. ТОЙ БЕ В СВЕТА; и светът чрез Него стана; ноСВЕТЪТ НЕ ГО ПОЗНА. У СВОИТЕ СИ дойде, но СВОИТЕ МУ ГО НЕ ПРИЕХА. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Галатяни 2:20
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но ХРИСТОС ЖИВЕЕ В МЕНЕ; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Галатяни 4:19
Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се ИЗОБРАЗИ ХРИСТОС ВЪВ ВАС.

Галатяни 4:24-27
И това е иносказание, защото тия жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответствува на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си. А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка; защото е писано: "Весели се, НЕПЛОДНА, КОЯТО НЕ РАЖДАШ; Възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки, ЗАЩОТО ПОВЕЧЕ СА ЧЕДАТА НА САМОТНАТА, нежели чадата на омъжената".

Лука 10:18,19
А Той им рече: Видях сатана, паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви ВЛАСТ да настъпвате на ЗМИИ, и на СКОРПИИ, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.


Ние, Неговият народ, сме истинското потомство в ЕДИНИЯ ПОТОМЪК (Единородният от Отца) – ИСУС ХРИСТОС; ние сме звездите, които разделят светлината от тъмнината; ние сме знаците за показване на времената, дните и годините! Ние, неплодните имаме повече деца, защото макар и „малко стадо“, децата ни ще живеят вечно, а другите ги чака вечната смърт заедно с падналите ангели и сатана. Имаме власт над всичко живо и нищо не може да ни повреди - да ни отдели от Господа! Създадени сме по Божи образ и подобие, защото вече сме посети в земята и сме умрели за себе си, за да живее в нас Божията пълнота - Исус Христос! Той е ИЗОБРАЗЕН в нас. Не сме роби на греха (Агар), а свободни (Сара) в Господа!

Исус е голямото светило (Глава на Тялото), което владее деня; ние (Тялото Му) светим с Неговата отразена светлина и сме по-малкото светило, което владее нощта.

Живеем ли, умираме ли – Господни сме!

„Земята беше ПУСТА И НЕУСТРОЕНА. Тъмнина покриваше бездната. Божият Дух се НОСЕШЕ НАД ЗЕМЯТА“ (Битие 1:2). „Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще ОБВИНИ СВЕТА ЗА ГРЯХ, ЗА ПРАВДА и ЗА СЪДБА" (Йоан 16:7,8).


Юлия Борисова, август 2011 година.


Free Web Hosting