Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Като един, който има власт!

 

Преди Исус да се въплъти в Израел може би никой не се е питал дали фарисеите и книжниците са проповядвали “като един, който има власт” (Матей 7:29). По всичко личи, че не е било така, защото точно призованите да водят и поучават Божия народ бяха “деца на дявола” (Йоан 8:44), нямаха връзка с Бога и товареха “човеците с бремена, които тежко се носят” (Лука 11:46)

Щом се появи Исус обаче, всички (и тези, които имаха страх от Бога, и другите, които нямаха, а се страхуваха от човеци) веднага усетиха разликата:

Когато Исус престана да говори, хората бяха удивени от учението Му, защото Той ги поучаваше не като техните законоучители, а като някой, който има власт. (Матей 7:28, 29)

Докато имаш страх от хора, не можеш да следваш Исус или някой, когото Бог е облякъл във власт. Можеш единствено да следваш тези, които нямат власт, или собственото си сърце, за което Словото свидетелства, че е много измамно:

Сърцето е измамливо повече от всичко, и е страшно болно; кой може да го познае? (Еремия 17:9)

Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. (Марк 7:21,22)

Докато пазиш гордостта си и не се смиряваш, ще следваш точно такива като теб. Няма да можеш да служиш на Исус и да проповядваш Божието царство, а ще свидетелстваш за “друг Исус” и делата ти няма да бъдат дела на вярата, а на плътта ти.

Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. (Яков 2:18)

Докато беше с учениците си, Исус им даде заповед как да живеят.

Но Исус ги повика и каза: Вие знаете, че владетелите на народите господстват над тях и големците им властват над тях. Но между вас няма да бъде така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина. (Матей 20:25-28)

Но вие не се наричайте учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя. А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси. А по-високопоставеният между вас нека ви бъде служител. (Матей 23:8, 11, 12)

Но вие недейте така; а по-големият между вас нека бъде като по-малкия, и който ръководи - като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям: този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас като Онзи, който слугува. (Лука 22:26,27)

След смъртта и възкресението му те казаха същото:

Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не с принуждение, а с добра воля, като за Бога; нито за гнусна печалба, а с усърдие; нито като че господствате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. И когато се яви Пастироначалникът, ще получите короната на славата, която не повяхва.

Така и вие, по-младите, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Облечете се със смирение; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. (1 Петър 5:2-7; виж и Марк 10:42-45; 2 Коринтяни 1:24; Тит 2:7-10)

Във всички времена – от тогава до сега – светиите на Господ са призвани да следват примера на Господаря-Слуга, Исус Христос. Този, който се стреми към Него, има страх от Бога. Такива хора получават сила и власт да слугуват и да дадат живота си за другите, както и правото да бъдат синове и дъщери.

Затова Отец Ме обича, защото Аз давам живота Си, за да го взема отново. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец. (Йоан 10:7,8)

Останалите закоравяват сърцата си, заглушават ушите си за Истината, слушат страстите си и продължават да бъдат слуги на греха. Те обаче не остават дълго в дома:

Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Всеки, който върши грях, слуга е на греха. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. (Йоан 8:17,18)

Моля се Бог да ни пази от лукавия и да не ни въвежда в изкушения, за да можем да кажем както Исая:

правдата ти ще върви пред теб и славата Господня ще ти бъде задна стража (Исая 58:8б)

 

Моля се никога повече да не чувам как някой казва колко се гордее че е баптист, методист, петдесятен или друг “вид” християнин че е призован като православен, католик или протестант.

Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от Хлоините домашни ми казаха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. Нима се е разделил Христос? Павел ли бе разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте? С това искам да кажа, че всеки от вас казва: Аз съм Павлов; а аз - Аполосов; а аз - Кифов; а пък аз – Христов. (1 Коринтяни 1:10-13)

Нима се е разделил Христос? Папата ли се разпна за нас? Или пък патриархът, кардиналите, митрополитите, епископите и пасторите?

Бог да ни благослови с изобличението, милостта, любовта и близостта си!

Юлия Борисова

 

Free Web Hosting