Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Йосиф и Исус


Мерзост е да използваме живота на Йосиф, за да подкрепяме „учението“ си за материален и плътски просперитет на Божиите деца на земята, където те са странници, стремящи се към истинския си дом на небето!

Йосиф беше намразен без основателна причина от братята си, само защото им каза, че един ден те ще му се поклонят. Исус беше намразен от своите Си, защото им каза, че е дошъл да ги спаси от греховете им, за да живеят вечно. Във всичко, което преживя Йосиф, той се смири до смърт и само Божието провидение го остави жив физически. Исус се смири до смърт и то смърт на кръст. Умря, възкръсна и се възцари на небето отдясно на Отец.

Когато Йосиф беше достатъчно смирен и изстрадал, Бог го издигна за управник – втори в държавата след Фараон. „Ти ще бъдеш над дома ми, и всичките ми люде ще слушат твоите думи; само с престола аз ще бъда по-горен от тебе“ (Битие 41:40). Исус беше едно с Отец и чакаше Той да положи всичко под нозете Му. „Всичко си подчинил под нозете му. И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено нему, обаче сега не виждаме още да му е всичко подчинено. Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек. Защото беше уместно Онзи, заради Когото е всичко и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенствува чрез страдания начинателя на тяхното спасение“ (Евреи 2:8).

Йосиф каза: „Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действува така, че да спаси живота на много люде, както и стана днес“ (Битие 50:20). Исус каза: „Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.... Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието“ (Йоан 17:6,12).

Това,което Йосиф извърши, беше преобраз на това, което Исус щеше да направи. Но и двамата нямаха собствено богатство, а Исус нямаше дори къде да положи глава. Бог ги обяви само за настойници на народа си, за да го пасат и да се грижат за него; настойници на неправедното богатство, за да бъдат верни и в малкото, и в многото. Той не ги направи властници в света и те не взеха наградата си на земята.


Юлия Борисова, декември 2009


Free Web Hosting