Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

И Бог създаде...


"И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа" (Битие 2:7).

"И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие..." (Битие 1:26а)

"И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде" (Битие 1:27).

Бог създаде човешкото ТЯЛО (плът) и вдъхна в него СВОЯ ОБРАЗ и ПОДОБИЕ. Това обаче не беше достатъчно, за да останат хората Негов образ и подобие. Те сами трябваше да приемат това, което Бог оцени като „добро“ и да се съгласят да бъдат Негови образ и подобие. Това не се случи, защото хората не приеха доброто от Бога, а злото от Сатана – пожелаха да станат равни и дори по-горни от Бога и така загубиха и това, което имаха – подобието на Бога в себе си.

Разбира се съжалиха, но не можеха сами нищо да направят. Затова Бог отново се намеси и „пресътвори“ човека. Този път обаче не направи отново ПЛЪТ, за да й вдъхне своя ОБРАЗ И ПОДОБИЕ (подобие на Божествена СЪЩНОСТ), а ДОЙДЕ ЛИЧНО – САМИЯТ БОГ, САМАТА НЕГОВА СЪЩНОСТ (ИСУС ХРИСТОС) – за да обитава в БЕЗГРЕШНА ПЛЪТ ПОДОБНА на човешката вече грешна плът. (Йоан 10:30; Колосяни 2:9); Така се прослави в Исус и спаси тези, които вече беше обикнал силно. Виждаме как ПОДОБИЕТО И СЪЩНОСТТА този път сменят местата си: 1) ПОДОБИЕ на Божията СЪЩНОСТ в човешка плът; 2) Сам БОГ, самата Му СЪЩНОСТ в ПОДОБИЕ на човешка плът.


"Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух. Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното. Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "ПОГЪЛНАТА БИДЕ СМЪРТТА ПОБЕДОНОСНО". О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът. НЕКА ДА БЛАГОДАРИМ НА БОГА, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен." (1 Коринтяни 15:42-58).


„Аз и Отец едно сме“ (Йоан 10:30).

„... Него (Христос) обитава телесно всичката пълнота на Божеството“ (Колосяни 2:9).

„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели. Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?" (Йоан 14:6-9)Free Web Hosting