Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

За Бога, бунта и анархията

 

Рано тази сутрин, към 6 часа и 10 минути, чух кратка реклама, отнасяща се за поредния брой на предаването по БНТ 1 „БунтАрт“: „... едно място за бунтарско изкуство и анархистична музика.“

Просто не мога да си замълча и да не коментирам отново отношението на така наречените християнски, протестантски църкви от всякакви деноминации (и не само те), повечето от които считат, че всяка музика, всички музикални стилове са създадени от Бога - дори такива, които носят имена като: метъл на смъртта, анархистична музика, бунтарско изкуство... Какво общо има Бог с пропагандирането на любов към смъртта, бунта и анархията? Самите хора от света в повечето случаи открито ги посвещават на дявола, хвалят сатана с тази музика и сами дават такива „страховити“ и богопротивни имена на написаната от тях музика; също така не искат да имат нищо общо с Бога, открито призовават публиката си (основно непълнолетни и много млади хора) да не се покоряват на Твореца си, на Исус Христос, който умря за грешниците (абсолютно всички хора), както и на законите и родителите си.

Кой тогава е „омаял“, тоест омагьосал „християните“, които се мъчат да черпят от света с пълни шепи и дори сигурно са готови да спорят с авторите на подобна музика и да ги убедят, че всъщност тяхната музика е от Бога? За всички трябва да е очевидно, че тези християни са омагьосани от дявола и то с тяхното активно съдействие и неистово желание за това! Защото е казано:

„Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас? Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат". И тъй, покорявайте се на Бога, НО ПРОТИВЕТЕ СЕ НА ДЯВОЛА И ТОЙ ЩЕ БЯГА ОТ ВАС. Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач, и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава“ (Яков 4:4-10).

Нека да престанем да питаме хората, които „не ходят на църква“ защо не ходят и да спрем да ги поучаваме и осъждаме за това. Както и да ги плашим и да им внушаваме, че не са спасени, защото не са покорни на пастири, че не са смирени пред Бога, защото не се покоряват и не разчитат на „човешка мишца“.

Как да ходиш в събранието на хора, които играят театрални постановки „с библейски сюжети“, които участват в избори за президент, народно събрание и общински съвети; които слагат в залите си национални, „църковни“ знамена, та дори и знамето на Европейския съюз? Как да участваш в „богослужения“, извършвани от хора, които се делят по възрастов принцип и така „служат“ на Бога? Можеш ли да гледаш спокойно как майки и бащи доброволно отделят малките си деца, младежите и по-възрастните си родители в различни църковни групи и им „помазват“ (назначават) „подходящи“ лидери? Можеш ли да си затваряш очите, когато „корифей“ и „лидери“ на хваления обучават бъдещи „лидери“, че всички стилове са от Бога като дори им се карат, когато те не приемат това за библейски обосновано и ги заплашват, че ще анулират изпит, позовавайки се на това? С всичко това се сблъсках и във варненската ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА, намираща се на бул. Сливница 48, включително и когато посещавах училището й за лидери. Как един човек, който обича Бога, иска да се очиства и да Го следва, трябва да приеме в защита на изцяло плътски дела в църквите доводи като: „Щом сатана използва нещо (като театъра, музиката, политиката, разделянето на поколенията), защо и Бог да не го използва. Нима е по-слаб от сатана?“

Павел пише:

„Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова БЛУДОДЕЯНИЕ, каквото НИТО МЕЖДУ ЕЗИЧНИЦИТЕ СЕ НАМИРА, именно, че един от вас има бащината си жена. И вие сте се възгордели, вместо да сте скърбили, за да се ОТЛЪЧИ измежду вас тоя, който е сторил туй нещо... не че съм искал да кажа за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонците, понеже тогава би трябвало да излезете от света, - но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно. Защото, каква работа имам да съдя вънкашните човеци? Не съдите ли вие вътрешните, докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си“ (1 Коринтяни 5:1,2; 10-13).

Както виждате Павел не ни призовава да излезем от света, а да излезем от църквите, които само на име са Христови, а всъщност са по-светски от света. Ще попитате защо „променям“ част от думите на Павел - вместо „Отлъчете нечестивия човек...“, „...излезте от църквите“? Защото как от едно „християнско“събрание, в което 99 процента от хората се наричат братя, а всъщност става въпрос за: „... някого, който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно” може да бъде ОТЛЪЧЕН някой според съвета на Павел и заповедта на Святия Дух? Не е ли по-нормално сам да излезеш от него? И забележете ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ: „Защото, каква работа имам да съдя вънкашните човеци? Не СЪДИТЕ ЛИ ВИЕ ВЪТРЕШНИТЕ, докато вънкашните Бог съди? ОТЛЪЧЕТЕ НЕЧЕСТИВИЯ човек изпомежду си.“

Спрете да задавате въпроси от рода на: „Кой си ти, че да СЪДИШ Божите помазаници?“ Спрете да заплашвате хората, които ИЗОБЛИЧАВАТ лъжеучителите поименно, използвайки техните собствени проповеди, записани на аудио или видео и поместени в собствените им сайтове или в написаните от тях книги, уж „продиктувани“ от Божия Свят Дух!!! Защото:

„Не СЪДИТЕ ЛИ ВИЕ ВЪТРЕШНИТЕ, докато вънкашните Бог съди?“


17 май, 2012, Юлия Борисова

 

Free Web Hosting