Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Едемската градина, пророците, апостолите и Исус Христос

 

Исус поучаваше и цитираше Писанието (така наричания от съвременните християни Стар завет; (виж например Лука 4:14-19; 4:21; 22:37; Марк 15:28; Йоан 17:12;)). Когато разясняваше по пътя за Емаус на двамата си ученици всичко за себе си, което те все още не бяха разбрали, Той отново им говореше за Писанието (книгите) на Моисей и пророците (тоест, отново Стария завет): „И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си? И като почна от МОИСЕЯ и от ВСИЧКИТЕ ПРОРОЦИ, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания“ (Лука 24:25-27).

Тогава какво основание имат съвременни петдесятни и непетдесятни „християни“ протестанти*, мормони, съботяни, йеховисти и кои ли още не, да лъжат, че имат НОВИ, РАЗЛИЧНИ от старозаветните знания и пророчества? Нима Исус претендираше за подобно нещо? Нима истинските пратеници на Господ Исус – Павел, Петър както и хилядите други апостоли и пророци са правели нещо такова? НЕ! Павел казва: „Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа“(1 Коринтяни 11:1). А за беряните, на които той проповядваше е казано: „А братята незабавно изпратиха Павла и Сила през нощта в Берия; и те като стигнаха там, отидоха в юдейската синагога. И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. И така мнозина от тях повярваха, и от високопоставените гъркини и от мъжете не малко“ (Деяния 17:10-12).

Какво ни говори това? „Трябва да опознаем Исус чрез старозаветните писания; да четем и така наречения Нов завет и като беряните да сравняваме всичко написано от евангелистите и апостолите с единственото съществуващо по време на Исус и първите Му ученици ПИСАНИЕ: Книгите на Моисей и пророците, тоест така наречения Стар завет. Освен това в Новия завет са записани и думите на самия Исус, който не си позволяваше да си измисля нищо ново! После, слушайки съвременните си пастири, учители, пророци, също да сравняваме думите и ученията им със Стария завет и с тълкуванията и цитатите от него на Христовите ученици, събрани в така наречения Нов завет. Така ще останем верни на Бога, ще устоим в истината и ще видим един ден Господнето лице. Няма да бъдем заразени нито с древни, нито със съвременни ереси, разпространявани както от посочените под линията лъжепророци, така и от много други – ереси, които да ни погубят! Всичко казано в Новозаветните книги има потвърждение в Старозаветните. Но не всичко от Стария завет е изтълкувано в наличните Евангелия и писмата на апостолите и не всяко учение е цитирано точно от кои книги на Стария завет е взето. Затова нека да четем, да разсъждаваме и да намираме сами тези потвърждения.“

Ето един пример:

“А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята; но пара се издигаше от земята та напояваше цялото лице на земята. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото... И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: ОТ ВСЯКО ДЪРВО В ГРАДИНАТА СВОБОДНО ДА ЯДЕШ; НО ОТ ДЪРВОТО ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО, ДА НЕ ЯДЕШ ОТ НЕГО; ЗАЩОТО В ДЕНЯ, КОГАТО ЯДЕШ ОТ НЕГО, НЕПРЕМЕННО ЩЕ УМРЕШ. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека” (Битие 2:5-9; 15-22).

Ако всички сме съгласни, че „дървото на живота всред градината” е преобраз на Исус Христос, ще трябва да се съгласим и с друго: че „дървото на познаване доброто и злото“ също е преобраз на нещо – и по-точно на някого, както и че останалите дървета в Едем „всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна“ са преобрази на истински неща, които един ден ще се намират в истинската „небесна градина“, в „небесната скиния.“

„А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, НЕ С РЪКА НАПРАВЕНА, сиреч, не от настоящето творение... И тъй, необходимо беше ОБРАЗИТЕ на небесните неща да се очистват с тия жертви, а САМИТЕ НЕБЕСНИ - с жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в РЪКОТВОРНО светилище, ОБРАЗ на истинското, НО В САМИТЕ НЕБЕСА, да се яви вече пред Божието лице за нас” (Евреи 9:11; 23,24).

Тогава, кой е истинското „дърво на познаване доброто и злото“? Кой друг може да е освен САТАНА (АНТИХРИСТ)? Чий плод може да е забранения, този от който не трябваше в никакъв случай да ядат Адам и Ева? ПЛОДЪТ на сатана – и той се нарича ПЛОД на непокорството на Божите заповеди, плод на лъжата и плод на сатанинското и човешкото възвеличаване над Бога.

До момента на непокорството първите хора не знаеха нищо, което може да им навреди. Дори не знаеха, че са голи; още по-малко знаеха, че това може да бъде нещо лошо. Бяха създадени така, че нямаха нужда от допълнително знание, защото Бог ги беше създал „оптимални“ (и в този смисъл бихме могли да кажем съвършени - „И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие... И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде... И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро” Битие 1:25-27; 31а). Всяко друго знание, получено не от Бога, което биха решили да приемат въпреки забраната Му, щеше да ги „развали“. Както и стана:

„И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото...“ (Битие 3:22а).

Какво да кажем за останалите дървета от градината? „...всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна.“ Няма нищо по-логично от това тези дървета да са ПРОРОЦИТЕ и АПОСТОЛИТЕ!

„Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на АПОСТОЛИТЕ и ПРОРОЦИТЕ, като е краеъгълен камък САМ ХРИСТОС, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище“ (Ефесяни 2:19-22).

Всяко добро дърво (пророци и апостоли) и особено дървото на живота (Исус - самият Бог в плът, подобна на човешката) са полезни и необходими; те са нашия живот, нашето възкресение, нашето спасение, Небесното царство, новия Ерусалим. Дървото, което няма място сред нас е „дърво на познаване доброто и злото“ - сатана с неговите плодове: „И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел“ (2 Коринтяни 11:14); „Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина“ (Йоан 8:44а); „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10).

* Жан Калвин, Мартин Лутер, Уилям Бранам, Чарлз Парам, Уилям Сиймур, Бени Хин, Катрин Кулман, Кенет Хегин, Орал Робъртс, Кенет Коупланд, Родни Хауърд Браун, Робъртс Лиардън, Пат Робъртсън, Джеси Дуплантис, Джон Остийн, Джоуъл Остийн, Крефло Долар, Т. Д. Джейкс, Джон Хагий, Смит Уигълсуърт, Рик Джойнър, Боб Джоунс, Тод Бентли, д-р Питър Вагнер, Пол и Джан Крауч, Джойс Мейър, Пола Уайт, Робърт Шулър, Били Греъм, Марк Дрискъл, Рик Уорън, Райнхард Бонке, Патриша Кинг, Чу Томас, Пол Йонги Чо, Ки Донг Ким, Брайън Макларън, Улф Екман, Ед Йънг, Дарлийн Чек и много други. Дерек Принс , Джон Пайпър, Джон МакАртър и Пол Уошър имат откровения от Бога, които не са изопачили, но проповядват и еретични учения.Юни 2012, Юлия Борисова

 

Free Web Hosting