Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Суха теология или откровение от Живия Бог

 

Бог иска всички покаяли се да станат Негови деца. Вярвам, че дори на земята не съществува баща, който общува пряко само с едно от децата си, а с останалите – единствено чрез това дете. Когато не познаваш лично баща си, не си видял неговия пример, не си чул и разбрал от устата му неговите заповеди, можеш ли да кажеш, че си роден от него?

Преди да си се сближил с небесния си Баща, може вече да си чул и научил от хора цялата истина, съдържаща се в Божието слово. Доста учители, живели преди нас, са се постарали да систематизират всичко в човешка наука, за да може плътският ни ум да го възприеме по-лесно. По този начин хора, които не са били новородени, са завършили духовни училища и са получили научни степени. Всичко това е чудесно, защото Божието слово се чува и разпространява, но не е достатъчно. Бог е направил така, че да можем да живеем на земята без да сме чували за гравитацията и законите на физиката. Не е така обаче с възможността да имаме вечен живот и да бъдем Негови деца. Нашият небесен Баща никога не се е притеснявал, че хората не познават електричеството, че нямат самолети или атомни електроцентрали. От самото начало те са имали всичко необходимо за да живеят.

След грехопадението на Адам и Ева, когато Бог е проклел и тях, и земята, единствените ценни неща, които е смятал, че трябва да получат, са били законите Му и след това – спасението. Необходимо е било народът Му да знае, че няма нито един праведник на тази земя и да очаква в послушание избавлението си. Нашият Баща не е искал децата Му да умират от незнание или от нежелание да знаят. Народът Ми загива от липса на знание. Понеже ти отхвърли знанието, и Аз отхвърлих теб да не ми свещенодействаш. Понеже ти забрави закона на своя Бог, и Аз ще забравя синовете ти. (Осия 4:6) Имало е  големи периоди, през които те са забравяли за Него и за книгата на закона, чиито думи не е трябвало да се отдалечават от устата им.

В наши дни не е достатъчно само да знаем различните доктрини, извлечени от Библията. Павел е бил фарисей, четящ и познаващ Писанията, но не е можел да разбере нищо от Божия план за спасение, докато не приел всичко като откровение лично от Бога. Превърнал се е от многознаещ “забравлив слушател” в “деятелен изпълнител” (Яков 1:23-26). В Галатяни 1:10-12 апостолът пише: Защото от хора ли сега търся благоволение, или от Бога? Или на хора ли искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да съм слуга на Христос. Но аз ви известявам, братя, че евангелието, което ви благовестих, не е човешко; понеже аз нито съм го приел от човек, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Иисус Христос. Не са ли в този смисъл християните от Берия пример за нас? А беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха словото с голяма готовност и всеки ден изследваха Писанията, за да видят дали това е вярно. И така, мнозина от тях повярваха, както и от високопоставените гъркини и не малко от мъжете. (Деяния 17:11,12). Те не четяха Писанията само за да проверят дали Павел не ги лъже, а защото им стана ясно, че Божието слово трябва се чете без плътски предразсъдъци – единствено с Божия Дух. Така мнозина от тях повярваха!

Господ Исус каза: Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен, а не искате да дойдете при Мен, за да имате живот. (Йоан 5:39,40) Нека не изпадаме в същото състояние. Защо сме се новородили, ако не разрешаваме на Святия Дух да ни бъде помощник? А Утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Йоан 14:26) Завесата в храма се раздра след смъртта на Исус и достъпът ни до Бог-Отец е осигурен без да са необходими други посредници. Докато не осъзнаем това, ще си останем плътски християни, които не могат да приемат друга храна, освен тази, която са получили отначало – сдъвкана, смляна, приготвена за новородени бебета. Има различни деноминации, има много доктрини, включително и такива, които, цитирайки Библията и търсейки подкрепа в нея, ни водят право към ада. Нека се взираме само в Исус и в това, което казва и върши, защото Той е жив и днес и е същия. Той е единствения ни пастир и когато всеки ден се храним от Словото на Бога, ще получаваме всяко учение като истинско откровение от Него, независимо от това колко хора преди нас са го получили. Докато се молим и четем Библията, всяко откровение ще бъде за нас като от “един, който има власт” и за да не се възгордеем, Бог иска да сме изпълнени с любов. Знанието възгордява, а любовта назидава (1 Коринтяни 8:1б) Слава на Бога, Той винаги намира начин да ни предпази от падналата ни природа!

Юлия Борисова

 

Free Web Hosting