Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Да не говорим повече за Божията воля като за тайна


Юлия Борисова, по повод проповедта на Джон МакАртър „Да не говорим повече за Божията воля като за тайна“. Текстът на проповедта е на penser.bible.over-blog.com


Благодаря на Бога, прекрасна проповед, прекрасно поучение! Съвсем накратко: Божията воля е това, което Бог изисква от нас, което ни заповядва да вършим, за да достигнем до спасението и осиновяването и да видим един ден лицето Му. Божията воля ни дава точни указания как да живеем, за да се вижда в нас, че сме Негови. А ние, осъзнавайки това, просто трябва да изпълним заповедите Му. „...Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите“ (Матей 19:17); „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди“ (Йоан 14:15). Трябва да изпълним всичко не насила, не с нежелание и тежест в сърцето, без радост и мир, а изцяло, доброволно и осъзнато!

Нека не бъркаме Божията воля с нещата, които Той ни разрешава в ежедневието, докато изпълняваме Божията воля. Бог ни заповядва да вършим волята Му, а ни разрешава обичайни неща от живота. Това, че ние си разрешаваме да не изпълняваме Божията воля, не я превръща от категорична заповед в проста, неангажираща препоръка или обикновен съвет, който може и да не вземем на сериозно и да не изпълним.

Ще ви дам пример от проповедта на Макартър. Словото казва, че Божията воля е да се спасим чрез покаяние и вяра в Христос, да се изпълним с Духа, да се освещаваме, да стоим далеч от греха, да се покоряваме един на друг в Христос, да страдаме, да се смиряваме и да благодарим. Ако изпълнявате всичко това, правете каквото искате – оженете се за когото искате, отидете, където искате, работете каквото искате. Защото ако животът ви е такъв, какъвто иска Бог, познайте кой управлява и ръководи това, което искате?

Готови ли сме за този стих: „Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти“ (Псалм 37:4).

АМИН!


Free Web Hosting