Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Който има уши да слуша, нека слуша


Бог никога не е искал да обитава в ръкотворни храмове – издигнати от хора, по техни планове, за техни цели: „Така казва Господ: Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв дом ИСКАТЕ ДА ПОСТРОИТЕ за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя покой?” (Исая 66:1).

Дори когато даде Скинията на евреите, сам Той каза как да бъде изработена и построена с всички възможни подробности (така беше и с храма, който Соломон построи). Хората трябваше да спазят всичко според Неговите заповеди и да не прибавят нищо от себе си: „Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам“ (Второзаконие 4:2).

Бог не иска ръкотворни храмове – нито сгради, построени от земни материали, нито такива, „построени“ от хора в собствените им тела. Най-вече не са Му угодни вторите храмове: „Толкоз ли сте несмислени, че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствувате в плът?“ (Галатяни 3:3). Нито в храм, построен от камъни, нито в човеци, които живеят без Святия Дух, спазвайки сами закона, може да се намери Божията пълнота. Бог обитава изцяло и може да бъде видян и разпознат единствено в тялото на Христос – буквално, и преобразно в Неговата църква (събранието на светиите – без петно или бръчка). „Аз и Отец едно сме“ (Йоан 10:30).

След като Господ Исус в плът подобна на човешката извърши това, което Отец искаше, Той и Отец „настаниха“ във всеки вярващ Святия си Дух: „Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него” (Йоан 14:23).

Евреите винаги се хвалеха горделиво с това, което смятаха за свое дело: “И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине” (Матей 24:1,2); “Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине”(Марк 13:1,2).

Затова, когато Христос чу как евреите се хвалят със своя ръкотворен храм от камъни, Той каза само: „... РАЗРУШЕТЕ ТОЯ ХРАМ И ЗА ТРИ ДНИ ЩЕ ГО ИЗДИГНА. Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? Но Той говореше за ХРАМА НА ТЯЛОТО СИ“ (Йоан 2:19-21), като премълча всичко останало, защото другаде вече беше говорил така: „Който има уши да слуша, нека слуша“ (Матей 11:15).

Това, което Исус не каза, беше, че независимо дали каменният храм на евреите ще остане или ще бъде разрушен и от него няма да остане камък върху камък, Той всъщност ще разруши своето тяло (истинския храм на Бога), като го принесе в жертва за грях вместо грешниците и жертвените животни върху олтара на този храм – своята божествена същност. По този начин ще възстанови храма, тоест, ще възкръсне като истински, нетленен, вечен Божи храм: “… то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!” (Евреи 9:14); „... а в другия - тоя, за когото се свидетелствува, че живее постоянно“; „... защото за Него свидетелствува: "Ти си свещеник до века Според чина Мелхиседеков" (Евреи 7:8б,17).

Нека погледнем отново тези два стиха: „Който има уши да слуша, нека слуша” и „... но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци“ (1 Коринтяни 2:13б). Не ни ли говорят едно и също нещо? Кой има уши? Духовният човек. Кой слуша и разбира? Духовният човек. Кой пояснява? Святият Дух. Само Святият Дух може да поясни духовните неща на духовните човеци. Затова евреите като чуха думите : „Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна“, си мислеха само за храма - сграда, изградена от камъни и се гордееха с него като със свое постижение!

Бог да ни благослови с растеж и опитност, за да се обучим и да се храним с твърда храна: „... но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.“

Юлия Борисова, декември, 2011


Free Web Hosting