Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Купища греди от грях!!!


Нека да спрем вече с това съвременно „християнско“ лицемерие, предизвикано от възмущението ни от принадлежността на „божи служители“ към социалистически тайни служби и комунистически режими! Защо все по-малко се възмущаваме от капитализма (какъв хуманен строй!!!), от Хитлер и други общества и личности от миналото? Защото не ни засягат пряко, което показва, че като „истински“, новородени „християни“ всъщност не ни интересува Божията гледна точка върху света, не ни интересува Исус, който е истината, пътя и живота, а само и единствено какво мисли и чувства старата ни греховна природа, която явно изобщо не сме разпънали с Христос на кръста Му, а и изобщо не искаме да разпъваме, за да бъдем новородени от Духа, от небето, от Бога!!! НИЕ сме най-важни; НАШИТЕ страдания през комунизма са най-важни, НАШАТА обида е най-силна, НАШАТА непростителност е най-важна... Да продължавам ли? Дори ако слушаме старата си греховна природа - родения по плът в нас, който винаги ще преследва родения по Дух в нас (ако изобщо има такъв в нашата вътрешност!) - ще се опитаме да сравним всички режими и личности, които през вековете една част от хората са смятали за много лоши, по-лоши от всички други хора и режими на управление! Нима страданията при Хитлер, Сталин, Римската империя и Фарисейските преследвания на християни са по-малко страшни и по- малко греховни? Поне да се бяхме вслушали в думите на Павел: „Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека понеже гоних Божията църква (1 Коринтяни 15:9); ... за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник (1 Тимотей 1:16б).

Стига сме правили човешки, плътски сравнения и анализи, стига сме се клели, че ако сме били ние на мястото на Хитлер, Сталин, фарисеите, бившата ЩАЗИ, ДС, пък дори и ЦРУ, КГБ и кой ли още не, е нямало да вършим същото. Да не би Павел да е бил агент на КГБ или ДС? Да не би тези, които после са преследвали самия него като покаял се християнин да са били такива? Кой ще се наеме да твърди, че евреите, които преследваха и убиваха първо Христос, после и последователите Му, не са били по-зли от Хитлер, който през втората световна война с такава невиждана жестокост унищожава евреи, наследници на гореспоменатите? Нямаме ли и други грехове, че се занимаваме само с тези хора, които са били агенти на ДС? Ако се вгледаме по-добре в документите, които се изискват от кандидат-студентите в протестантски „християнски“ университети(!?), ще видим как присъства същия полицейски дух като в светските правоохранителни държавни органи: ДАНС, ЦРУ, КГБ и други.

СТИГА на греховната плът! Нека да видим натрупаните камари греди от грехове в очите си и да се отвърнем и от тях! Да живеем според Духа, за да не умрем за вечността! Пък ако някой мисли, че наричащи себе си негови братя не са се покаяли, не са се отделили от света, да се откаже от общуване с тях. Нека не смятаме, че само който не е бил агент на ДС, той автоматически може да бъде обявен (дори да се самообяви) за безгрешен!

Папата си е разрешил интересно изказване. Не съм чела целия контекст, от който е извадено, но ми звучи странно. Той е насърчил заплашените от безработица и потърпевши от икономическата криза в последните години, и ги е призовал да черпят сили от страданията на разпнатия Исус Христос. Тези дни много семейства изпитвали трудности заради безработицата и икономическата криза. Той обаче ги е посъветвал да почерпят сили и кураж от разпятието, за да продължат напред.

Има много безработни в света, въпреки че вече в много повече държави на земята в сравнение с преди 20 години е дошъл по-справедливия обществен строй – демократичния капитализъм. Няма виновни власти, има демокрация, а в същото време има невинно страдащи безработни!!! Според някои дори това е единствения справедлив обществен и икономически строй. Например според новия президент на Германия – ПАСТОР Йоахим Гаук. Цитирам от статия във вестник „24 часа“: „2000 – 2010 година: Гаук става пътуващ учител и проповедник; той се ангажира в защита на демокрацията и изнася лекции за миналото в ГДР“; „Преди 22 години участвах в първите в живота си свободни избори. Бях на 50 години и си обещах никога да не пропускам избори в живота си“, заяви с разтреперан от вълнение глас президентът. 72 годишния пастор заяви, че една от основните му задачи ще е да работи за интеграцията на всички хора с емигрантско потекло и да върне вярата и радостта от демокрацията и свободата сред избирателите.“

Нека не забравяме, че като грешници, като наследници на Адам след грехопадението, ние всички сме под властта на дявола („Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.“ - 1 Йоан 5:19); единствен Христос няма нищо общо с него: „Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене“ (Йоан 14:30,31).

Защо не запомним веднъж за винаги, че благодарение на Исус във вечната смърт ще отидат не тези, които имат определени грехове (каквито, обаче разбира се ние по някаква лесно разбираема причина нямаме), а тези, които не са се покаяли от всеки свой грях – тоест, не са се променили, не са се осветили, отделяйки се от света и които не са устояли до края на този живот в ИСТИНАТА.

Бог да ви благослови!


Април 2012, Юлия Борисова


Free Web Hosting