Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Кен лий

 

Но ан кен ту гету сивмен

но йон клиз тожу маливе

уен а гезажу завате на налечу моооо

Йо уонуз тунай мулинай

йон соля шоооо

Йес и шооооо, уууоооооооуууу….

 

Кен лиййййййй, туливуди вудаутю,

кен лий, кен лий ведю мо.

Кен лиййййййй, т’ливуди вудаутю,

кен лий, кен лий ведю мо.

 

Докато България се вълнува от песен, която не значи нищо, християните се хранят с проповеди и пророчества, които са по-празни от вятъра. Ще ви дам шест примера за празни изказвания; можете да ги сравните с песента, която направи страната ни известна в YouTube.

 

1. Из “пророчеството” за България от Емануел Кюре, обявено на Интернационалния конгрес за ученичество и евангелизъм - София, ноември 2005 г.

 

Знаете ли защо тази нация не е успяла да тръгне в пътя, в който вие сте искали? Святия Дух нарочно ви е задържал, за да може да пробие пътя си във вас. За да може вашите кости да укрепнат. За да може наистина вашите специалисти - архитекти, доктори да се надигнат и да бъдат силни. Нацията чака бизнесмените да се надигнат по правилен начин. Защото, ако това се беше случило преди това, нацията щеше да напредне без църквата. Защото къде са тези зрели професионалисти, които са готови да излезнат напред? Ако Църквата наистина е отговора за нацията, къде са тези хора със стабилен характер, които да поемат инициативата, така че Църквата в България е тази, която причинява нацията да не се придвижи напред - казвам това от трона на благодат.

 

Така казва Господ днес:"Аз ще съблека старите структури и ще изградя нова земя. И Аз ще излея Духа си във земята и сърцата на хората ще бъдат възстановени към Мен. Идва революция. Идва революция в духа и ума на хората. Революция с нови идеи и портите на тази нация ще се отворят за нациите и ще дойдат богатствата на нациите при вас. Благословенията на нациите ще стигнат до вас. След три години (б.р. отнася се за края на 2008) още веднъж Аз ще разтреса основите на тази нация и ще постановя и ще ви поставя да бъдете управници в тая земя и Моите високи места ще бъдат в офисите на управление в тази нация.

 

 

2. Един от вицовете, публикувани в християнски портал

 

Учителката изпитва ученик за еволюционната теория. Момчето дълго мълчи. "Е, кажи поне кой е създател на тази теория!" - умолява учителката.

- Чарлз Дарвин - казва ученикът.

- Слава Богу!!! - въздъхва учителката.

 

3. Из “Брачна изповед за съпруги”, публикувана на hristianstvo.net от Красимир Мирчев:

 

Аз съм добродетелна съпруга и истинска дъщеря на Сара, която почиташе и уважаваше своят съпруг като главата на техния дом и семейство

Затова аз не съм обезпокоена или притеснена

Аз се адаптирам към моя съпруг

Аз се разкрасявам за моя съпруг знаейки, че истинската красота е отвътре

Аз съм трезвена и дисциплинирана и упражнявам себеконтрол

Чрез благодатта на Бога:

Аз съм чиста, прилична и дискретна

Аз благоговея пред моя съпруг

Аз го обожавам

Аз му се възхищавам премного

Аз го хваля

Моето желание е към моя съпруг и моето усърдно желание е да му угаждам

Моят съпруг е моят най-добър приятел

 

 

4. Молитвата на грешника, чрез която днес хората си въобразяват, че става новорождението:

 

“Небесни Татко, прости ми греховете и ме направи Свое дете. Аз вярвам, че Твоя Син Исус Помазаника възкръсна от мъртвите и изповядвам с устата си, че Исус е моят Господ. Благодаря Ти, Господи, че ме спаси! Аз няма да отида в ада, но ще живея вечно в Божието присъствие! В името на Исус! Амин!”

 

 

5. Представяне на „Нов Български Превод на Евангелиeто на Йоан” от evangelsko.info

 

Настоящото издание цели да продължи изконната българска традиция за истинското значение на Божието Слово, непроменено от културни динамики и религиозни канони, предадено на говоримия български език. Новият Български превод следва критичното издание на гръцкия Нов Завет Nestle-Aland 26-27, прототипното издание на Nestle-Aland 28 и UBS 4. Методологията на превода включва буквален превод на български език, който обикновените интерлиниарни версии не могат напълно да предадат.

 

 

6. Новина в blagovremie.com

 

На 11 април група евангелски пастори имаха среща с кмета на Община – Бургас Димитър Николов. Тя се състоя по повод изпратената “информационна справка” от общината до всички директори на училища на нейна територия. Евангелските пастори изразиха учудване и огорчение от факта, че в разпратения документ оглавяваните от тях християнски деноминации са квалифицирани като секти. Изтъкнато бе, че никой от тях не е бил потърсен за коментар. Недоумение буди факта, че с лека ръка се игнорира всичко онова, което евангелските църкви правят в годините на прехода в Община – Бургас. А то не е никак малко. Беше изтъкнато, че в продължение на четири години бургаски протестанти са хранили по 100 души - социално слаби всеки ден, по списък даден от Община – Бургас, раздавани са дрехи и други помощи на нуждаещите се.

 

 

Родни Хауърд-Браун и Кенет Коупланд го казват най-добре:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ixOr_bT0mOk

 

(Ако нямате достъп до Интернет, линкът е към видео от една минута, в което двамата американски харизматични водачи говорят весело на езици, потупват се по рамото, а публиката се смее на всеки нов поток от нищо незначещи думи.)

 

Духовната пустиня, пълна с учения за пари, свобода на религията и съпружеско обожание, е домът, в който съвременните евангелски църкви в България приемат с “добре дошли” новородените или тези, които искат да научат повече за Бога. В тази пустиня я няма водата на Божието слово. Няма я сянката на Божията власт, вместо това човешки лидери дърпат миряните под жаркото слънце на просперитета. Няма я твърдата храна, та 10-годишните бебетата в Христос да видят, че е време да им пораснат зъби. Няма я Божията любов към братята и сестрите, защото е заменена със съпружеската любов – а който още не е женен, гледа на всички около себе си като на потенциални брачни партньори.

 

Това не е лаодикийски период; не е пустиня, през която Бог ни прекарва. Това е пустинята на греха, която сами сме си избрали, а се заблуждаваме, че е оазис.

 

Лора Добрева

Юли 2008

 

Free Web Hosting