Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Не се страхувайте от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата.

По-скоро се страхувайте от Онзи, който може и душата, и тялото да погуби в пъкъла.

(Матей 10:28)

 

Продайте имота си и раздайте парите на бедните. Направете си кесии, които не овехтяват. Събирайте си съкровище в небесата, което не се изчерпва.

Него нито крадци го достигат, нито молци го изяждат.

(Лука 12:33)


 


 


 

Лора Добрева

Март 2009

 

Free Web Hosting