Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Проповедниците на просперитета


Гледам ги и за известно време просто оставам безмълвна! Те се лигавят, подскачат на „сцената“ около „амвона“ като маймуни, кокетничат, обиждат, подиграват се. Дори невярващите, когато ги гледат, ще разберат, че тези хора „не са сами“! (както се изразяват, когато искат да кажат, че някой е луд). А ние добре знаем на чий дух служат и кой ги е обладал! Хората ще разберат, че те проповядват богатство, което заробва и погубва душата.

Тогава, защо толкова много „вярващи“ са част от „църквите“ им и са обхванати от треска за богатство, а не от треска за Бога; да искат да Го познават, да Го обичат и да живеят с Него във вечността заради Него самия – техния Творец и Баща, а не заради прословутите „златни павета“, които ще покриват улиците на Новия Ерусалим?

За какъв Исус става въпрос, за какво спасение, щом „църквите“ са пълни с „покаяли“ се езичници, които са изповядали с уста „молитвата на грешника“ и ламтят за земно, материално, парично богатство? Означава ли това, че са се „покаяли“ най-алчните, най-похотливите от всички грешници? Да!!! За жалост обаче те изобщо не са се покаяли, а просто са отишли там, където им обещават най-много пари! Много малко от тях някога осъзнават, че в „църквите“ на Христос (кой Христос?) всъщност ги ограбват още повече, отколкото в света, като се възползват от алчността им.

Грозна картина на МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ! Тези, които претендират, че са християни, тоест, че следват Исус по пътя на Неговите страдания и праведност, всъщност са най-алчните между езичниците и като цяло от грешниците, в чието число сме и всички ние, сътворени по Божий образ и подобие, но отрекли се от Него още чрез Адам!

Няма и не може да има друг коментар. Тези хора, които виждам пред себе си, „проповядващи“ на „богослуженията“ без никакво лицемерие, напълно открито за огромни богатства и пари, не са споменати дори между четирите почви от притчата на Исус за сеяча, върху които падна и поникна словото (семето). На някои съвсем за кратко, на други – за по-дълго, като даде и плодовете, които Господ искаше. Тогава, какво представляват те заедно с всички, които съдят в събранието им? Синагогата на сатана!!!

Бог да ни е на помощ! Дано се покаят тези, които ще се покаят! Бог не благоволява в смъртта на грешника. Аз – още по-малко! Никога не се чувствам добре, когато по някакъв начин разбера, че този, на когото говоря, ще се закорави.

Да бъде Божията воля в живота ни!

Юлия Борисова, март 2010


Free Web Hosting