Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Мъртвородени християни? Възможно ли е това?


Думите на Йоан: „А вие сте помазани от Светия и знаете всичко. Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината“ (1 Йоан 2:20,21) са изключително важни за разбирането на посланието му. Той съвсем съзнателно изтъква пред тези, на които пише, че всички, които съставляват в този момент църквата (Тялото) на Христос са получили едно и също послание и поради това, то е единственото върху което се е изграждала Църквата във всяко населено място и то е ИСТИНА, и е от СВЯТИЯ!

Веднага след смъртта на Исус не е можело да бъде друго. Той е бил единствения, който се е представял за Божи Син (и наистина е). На никого дори не му е идвало наум да Му „прави конкуренция“, обявявайки се по същото време за същия този Месия, Син на Бога и по този начин да бъде „алтернатива“, която да избират вместо Исус от Назарет. Изборът, който Бог е дал тогава, е: Исус като път към Него или дявола като път към ада. (Както е било и при сътворението: „И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш“ Битие 2:16,17). Не е ставало въпрос за други възможности, други религии, други „християнски“ деноминации с различаващи се едно от друго учения, които да водят също до живот във вечността с Бог Отец, Създателя на всичко!

Малко след образуването на Тялото на основата на апостолското проповядване на благата вест, се появяват лъжеучителите, които, на всичко отгоре, както казва Йоан, са от света: „От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас“ (1 Йоан 2:19); „Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света ... Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги... Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша“ (1 Йоан 4:1,4,5). Заедно с лъжеучителите се появяват лъжи, които те проповядват и които малко по малко започват да заместват ИСТИНАТА, за която говори Йоан в горните стихове.

Сега всичко е още по-различно и „по-размазано“ от тогава. Вече много църкви са възникнали и продължават да възникват и да се роят върху изопачени библейски учения, т.е., върху лъжеучения. В тях хората, които уж са новородени, никога не започват да градят вярата си (къщата) върху истината (скалата) както пише Йоан: „Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината“ (1 Йоан 2:21).

За тези, които от самото начало са чули само истината и са градили само върху нея, е най-важно да не се откажат от нея, да не отпаднат от благодатта и да започнат да градят отново, но вече върху лъжи: „А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас... Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят“ (1 Йоан 2:24,26).

За нас, които живеем в днес, най-важно е да излезем от заблудата и да започнем да градим отново, но вече върху основата на първите апостоли. Защото мнозина от нас са всъщност „мъртвородени“ - в деноминационни църкви, понякога с напълно противоположни „библейски“ виждания, започнали да градят вярата си върху лъжи, водени от лъжеучители!!! И това е много страшно, по-страшно отколкото положението при Галатяните, защото те са имали възможност да сравняват състоянието и делата си в момента с предишните и да видят както и Павел им казва, че след като са се родили отново, са предпочели пак да умрат: „О, несмислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да науча от вас: Чрез дела, изисквани от закона ли получихте Духа, или чрез вяра в евангелското послание? Толкоз ли сте несмислени, че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствувате в плът?“

За мнозина от сегашните посетители в църквите това не е собствено преживяване; те дори не знаят какво е да си новороден (за разлика от Галатяните) и после да се върнеш назад, да умреш и да започнеш да градиш отново, но вече върху пясък – тоест, върху лъжа. Затова единственият изход днес е всички да бъдат като беряните – непрекъснато да четат Писанията и да сравняват написаното с това, което им говорят „именити“ и „помазани“ много повече от тях „водачи“! Стига наистина да търсят Бога и да се считат много повече небесни, отколкото земни жители. Това обаче не може да стане като сеят за плътта – като мързелуват, не четат Писанията със собствения си ум и Божия Дух, като предпочитат земните Божи дарове (прибавеното, общо за вярващи и за невярващи), а не Божието царство.


Юлия Борисова, Август 2010 г.


Free Web Hosting