Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Когато Исус Христос още не беше се прославилЗащо Давид държеше на всяка цена да си купи това, което беше необходимо, за да принесе жертва за греха си? (2 Царе 24:18-24). А защо ние днес не само не трябва да правим такива материални жертви, а дори те ни се вменяват като грях? Защо трябва да „купуваме“ съвсем други неща?

Исус по времето на Давид още не беше се ПРОСЛАВИЛ (Йоан 7:37-39) и Святият Дух не беше даден, за да свидетелства за Него. Давид спазваше закона, който беше предназначен за времената на незрялост (Галатяни 4:1-5; Евреи 9:8-12) и чиито временни, плътски, състоящи се главно в измивания и ядене жертви бяха предназначени да ни водят към зрялост, тоест, за да разберем, че истинската жертва е Исус и тя ПЪРВО ще ни се ПОДАРИ (а не продаде), когато вече не сме деца, водени от закона, а зрели възрастни (Галатяни 3:19а, 23-25). После ще трябва безплатно да „ПАЗАРУВАМЕ“ от самия Исус с подарената от НЕГО жертва (спасение)!!! Тогава ще можем да си „купуваме“ без пари тази жертва (Исая 55: 1-4; Откровение 3:16-19); да си я „купуваме“ само с това, което Бог ни подарява в нея и чрез нея: живот, дела на вяра, дела, в които Бог е наредил да ХОДИМ (1 Тимотей 6:17,18; 1 Петър 1:18-20; Ефесяни 2:10 ). Ето това означава днес да си купуваме (да пазаруваме) безплатно от Исус!!! Да вършим дела, подобаващи на покаяние (освещаване, промяна на начина ни живот - Лука 3:7-11). Тези дела идват едва след като сме обикнали Бога и сме повярвали в Исус: „...и да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила" (Марк 12:30).

Заповедта „СЪБИРАЙТЕ СЕ“ (Евреи 10:24,25) няма нищо общо с изопаченото и заплашително: „ако не посещаваш никоя официална деноминационна църква, в която началстват пастир (дори на някои места вече двама или трима!!!), дякони и лидери на служения, значи нямаш връзка и нямаш нищо общо с Исус и Неговото истинско ЦАРСТВО (ТЯЛО).“ Щом преди прославянето на Исус всеки сам „заплащаше“ жертвите си за грях и приноса за благодарност, защо си въобразяваме, че днес можем да си „купим“ принадлежността си към Исус и царството Му единствено като „ходим“ по посочения по-горе начин на църква? Дори в стари времена Бог не разрешаваше друг човек да принася жертва вместо самия грешник или някой друг да заплаща жертвените му животни. (Само веднъж в годината влизаше Първосвещеникът, ТОЕСТ ИСУС и принасяше жертва заради всички). Единствено, Бог разрешаваше на бедните да принесат вместо по-скъпи животни – телци и овни – по-евтини, като гълъби например. Тогава, какво да кажем за нас днес? Как ще изработи спасението ти друг човек, определена църква или пастор, папа, патриарх, дякон? Как чрез делата и молитвите си Дева Мария, умрели или живи „светци“ ще се застъпят за нас и греховете ни ще бъдат простени? Или, което звучи още по-абсурдно, как ще си купиш без пари спасение, как ще го изработваш, ако продължаваш да жертваш животни, храна (хляб, овни и други) или като строиш църковни сгради, купуваш си свещи, сватби, кръщенета, изповеди (по 10 лева на парче) от свещеници в черни дрехи или като ходиш под властта на определен пастир и го хвалиш, че е „най-добрия пастор, когото познаваш“, а не вършиш сам това, за което си предопределен?

Никога не трябва да забравяме, че нито древните, нито ние имаме нещо истински наше, с което да платим на Бога за спасението си (1 Коринтяни 4:7: „Защото, кой те прави да се отличаваш от другиго? И що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил"). Имаме само греха си, с който да платим за пребиваването си в ада за вечността! (Лука 11:11-13: И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? Или, ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия? Или, ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, които сте ЗЛИ знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат от Него!). Вместо заслужената от нас заплата – мястото на вечни мъки, Бог ни подарява Духа Си (СПАСЕНИЕТО ИСУС), с което да си „купим“ живот в присъствието Му за вечността!!!


Юлия Борисова, май 2011 година.


2 Царе 24:18-24
В същия ден Гад дойде при Давида та му рече: Възлез, издигни олтар Господу на гумното на евусееца Орна. И така, Давид възлезе според Гадовата дума, както заповяда Господ. И Орна, като погледна, видя, че царят и слугите му идат към него; и Орна излезе та се поклони на царя с лице до земята. Тогава рече Орна: Защо е дошъл господарят ми царят при слугата си? А Давид каза: Да купя гумното от тебе та да издигна олтар Господу, за да престане язвата между людете. А Орна рече на Давида: Господарят ми царят нека вземе и принесе в жертва каквото му се вижда за добре; ето воловете за всеизгаряне, и диканите и оръдията на воловете за дърва; всички тези, о царю, дава Орна на царя. Орна каза още на царя: Господ твоят Бог да има благоволение към тебе. А царят рече на Орна: Не, но непременно ще го купя от тебе за определена цена; защото не ща да принеса на Господа моя Бог всеизгаряния, за които не съм похарчил. И тъй, Давид купи гумното; а воловете купи за петдесет сребърни сикли.

Йоан 7:37-39
А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе ДАДЕН, понеже Исус още не бе се ПРОСЛАВИЛ.

Галатяни 3:19а, 23-25
Тогава, защо се даде закона? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докле да дойде Потомъкът, на Когото биде дадено обещанието...А преди да дойде вярата ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие. Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.

Евреи 9:8-12
С това Светият Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чист, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни омивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразувание. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.

Галатяни 4:1-5
Казвам още: До тогаз, докато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света; а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.


1 Петър 1:18-20
като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист, Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в окончанието на времената за вас

1 Тимотей 6:17,18
На ония, които имат богатство на тоя свят, заръчай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителниИсая 55: 1-4
О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, БЕЗ ПАРИ и без плата. Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и дойдете при Мене, послушайте, и душата ви ще живее; и Аз ще направя с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давида. Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената.


Откровение 3:16-19
Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш.

Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Лука 3:7-11
И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Прочее, принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си думате, имаме Авраама за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата: и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.

Евреи 10:24,25
и нека се ГРИЖИМ един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и ДОБРИ ДЕЛА, като не преставаме да се СЪБИРАМЕ заедно, както някои имат обичай да престават, а да се УВЕЩАВАМЕ един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

Free Web Hosting