Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Църквата, Невястата (жената) се спасява като постоянства във вяра, целомъдрие, любов и святост


„И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. Но пак тя (жената) ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат (тя и децата) във вяра, в любов и в светост с целомъдрие” (1 Тимотей 2:14,15)

"Сине човешки, поставих те СТРАЖ за Израилевия дом; слушай, прочее, словото от устата Ми, и предупреди ги от Моя страна. Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му" (Езекиил 3:17,18).

“А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват, та падат под осъждане, защото са се отметнали от първото си убеждение. А при това, те навикват да стоят празни, да ходят от къща в къща, и не само да бъдат празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори. По тая причина, искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да УПРАВЛЯВАТ дом, да не дават никаква причина на ПРОТИВНИКА да ХУЛИ; защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана” (1 Тимотей 5:11-15).

“... Но пак тя (жената) ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат...” Ако жената не само ражда деца и ги отглежда, а и ги възпитава да бъдат целомъдрени; ако е страж, който предупреждава; ако предупреждава и предпазва детето си “от беззаконния му път та да спаси живота му.” Това се отнася и за голямото християнско семейство – Църквата, Тялото на Господ Исус. Същото е и с брака – Той не може да бъде богоугоден само защото е брак; може да не се стигне никога до “напускане”, но ще бъде според Божията воля само ако е изживян във вяра, целомъдрие, любов и святост. Добре ще е ако приемем и разчитаме на тези стихове в този живот. Трябва да ги приемаме обаче и в духовния им смисъл и то на първо място, за да имаме полза и след смъртта. “Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.” (1 Коринтяни 15:19). Защото е очевидно, че ако не разберем вечния смисъл, няма как да изпълним на практика още в този живот, написаното в тези стихове – тоест да живеем и възпитаваме по Дух – във вяра, целомъдрие, любов и святост. Разбира се, много целомъдрени (девствени) мъже и жени, както и вдовци и вдовици, приели дара “скопяване” ще се спасят също като другите чрез Божията милост – Исус. Тук обаче става въпрос за тези, които са приели “дара” на женитбата и отглеждането на деца и за това как този дар им помага в устояването, за да видят един ден Божието лице.

А какъв е духовният, вечният смисъл? Нека прочетем пак 1 Тимотей 2:15 в контекста на следващите го стихове и да разберем.


„Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат (тя и децата) във вяра, в любов и в светост с целомъдрие” (1 Тимотей 2:15).

"И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник" (Битие 2:18).

"...Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече ЖЕНА, защото от Мъжа бе взета" (Битие 2: 20б-23).

“И човекът наименува жена си ЕВА, защото тя беше МАЙКА на всички живи” (Битие 3:20).

“До кога ще се скиташ насам натам, дъщерьо отстъпнице? Защото Господ направи ново нещо на земята - жена ще окръжи (спаси) мъж” (Еремия 31:22).

“Ситите се пазариха за хляб; А гладните престанаха да гладуват. Ей, и неплодната роди седем, А многодетната изнемощя” (1 Царе 2:5).

“Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; Защото повече са чадата на самотната, Нежели чадата на омъжената, казва Господ” (Исая 54:1).

„... защото е писано: "Весели се, неплодна, която не раждаш; Възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки, Защото повече са чадата на самотната, нежели чадата на омъжената" (Галатяни 4:27).


Жената (Църквата) „ще се спаси“ (ще бъде Христова невяста) чрез раждане на деца (когато „ражда“ последователи и ученици, тоест, когато е Тяло, образувано от новородени от горе, от Духа хора, а не просто е придобила членове, привлечени от деноминационни (човешки) учения, деноминационни овчари (пастори-папи), „добри приятели“ и „братя“, които всъщност „обичаме“ не защото приличат в Духа на Исус, а защото приличат в плътта на нас самите (имат същите „недостатъци”).


Юлия Борисова, октомври 2011


Free Web Hosting