Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

„Не учи ли ви и самото естество...“


Ето основните неща, които могат да ни покажат за какво „естество“ става въпрос:

БОГ СЪЗДАДЕ ПЪРВО АДАМ („Защото първо Адам бе създаден, а после Ева“;„...понеже мъжът не бе създаден за жената, а жената за мъжа”);

ЖЕНАТА СЕ ИЗЛЪГА („ И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление”);

БОГ ПРОКЛЕ ЖЕНАТА ДА СЕ ПОДЧИНЯВА НА МЪЖА („... и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее“ Битие 3:16б).

Стихове 14 и 15 на 1 Коринтяни 11 са само един пример за разликите, които трябва да съществуват като цяло в ПОВЕДЕНИЕТО на мъжа и жената. Те не са единствено изискване към тях, за да са богоугодни - мъжът да не оставя косата си дълга, а жената да я оставя да расте; защото Бог е направил така, че и на двамата косите им да растат. В по-широк смисъл мъжете не трябва да носят покривала, чалми, шапки, когато служат на Бога - молят се, пророкуват, поучават, а жените точно обратното – въпреки че може да имат дълги коси, трябва пак да покриват главите си: „...Защото, която жена се не ПОКРИВА, нека остриже и косата си” (стих 6а).

В още по-широк смисъл по този начин „САМОТО ЕСТЕСТВО“ ни учи какви са делата и отговорностите, които Бог е определил в живота на хората и в частност на мъжа и жената. („Не учи ли ви и самото “естество...“, тоест редът, по който бяха създадени двата пола, по който бяха разпределени задълженията и отговорностите им, както и мястото им в живота според проклятията, с които Бог ги прокле да живеят).

Кое е най-голямото доказателство освен горепосочените, че човешкото "естество", по рождение, според Божието предназначение дава предимство и първенство на мъжа? Това е фактът, че при въплъщението си в "плът подобна на човешката" Бог избра мъжката плът, въпреки че Той самият е вечно съществуващия Дух, който няма пол: „И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас“ (Изход 3:14). Това, че Исус живя на земята като ангелите на небесата, които нито се женят, нито се омъжват, нито съгрешават (Марк 12:25), не променя истината за взаимоотношенията на мъжа, жената и Бога. Този факт - естествената по рождение мъжка и женска същност ("Не учи ли ви и самото естество...") - като че ли е най-важният и необорим довод на Павел за това, че мъжът стои над жената в Божия план за човечеството на земята, независимо че в Христос няма мъж и жена и че "нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа." И това се потвърждава от тялото на Господ, с което Той живя в продължение на 33 години между хората като Човешки Син. Представете си само какво богохулство е когато обръщаме наопаки естествения ред, постановен от Бога.

Не знам как да се изразя без да объркам нещо или някого, но може би (по човешки казано) Бог се гневи повече, когато един мъж приема грешно, лъжовно учение от жена, а не от друг мъж! Затова жени, не изкушавайте братята си съпрузи, както и останалите си братя от истинското Божие семейство! По-добре мълчете в голямото събрание на светиите, ако имате такова общение, и говорете само тогава, когато имате да споделите нещо, което Бог наистина ви е дал да разберете чрез Духа си. Много често това, което е от Духа, идва след дълги, дори многогодишни разсъждения върху словото Му и обикновено противоречи на плътските разсъждения и разбирания, които имаме върху Библията в началото – те се „оформят“ в умовете ни бързо и всъщност съществуват в нас далеч преди да се новородим и да започнем чрез Божието слово да „умиваме“ ума и сърцето си!

Говорете ясно, кратко, точно и най-вече скромно и честно за това, което вече сте разбрали; не пропускайте да напомняте винаги, че от Библията всеки трябва сам, единствено с помощта на Божия Дух да получи от Бога това разбиране, което вие вече сте получили. Не насилвайте и не манипулирайте никого било с женски „чар“ или със „сила“ на характера - и двата начина не са от Бога! Павел най-добре е разбрал това: „А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не ПРЕВЪЗНАСЯМ. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене; и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото СИЛАТА МИ в НЕМОЩ се показва СЪВЪРШЕНА. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене ХРИСТОВАТА СИЛА. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато СЪМ НЕМОЩЕН, тогава СЪМ СИЛЕН“ (2 Коринтяни 12:7-10).

Да не се ПРЕВЪЗНАСЯМ. Не е ли това същото като: „... понеже ще говоря истината; но въздържам се, да не би някой да помисли за мене ПОВЕЧЕ ОТ КАКВОТО ВИЖДА, че СЪМ, или каквото ЧУВА от мене...“ (2 Коринтяни 12:6б); или: „Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли СКРОМНО, според ДЕЛАТА НА ВЯРАТА, които Бог е на всекиго разпределил“ (Римляни 12:3).

Можем да обобщим така: Задължение на жената пред Бога е да бъде слава на мъжа и по-този начин да живее за Божия прослава; задължение на мъжа обаче, като образ и слава на Бога, е да внимава за чистотата на учението, което следва и да не бяга от отговорностите си, защото така дава повод на враговете да хулят Божието име. Макар че Адам не се излъга, той все пак съзнателно извърши грях и престъпи заповедта на Бога да не яде от забранения плод, който измамената Ева сама му подаде. Ето защо, ако все пак мъжът християнин реши да не прави това, което Бог му е заповядал, жената не трябва да прави същото като него, поемайки върху себе си отговорностите му. Ако мъжът (по човешки казано) се превърне в това, което е „нежната“ половинка в една хомосексуална връзка, то жената не трябва автоматично да се превръща в „силната“ половинка на една хомосексуална женска връзка. Колкото грубо и перверзно да ви звучи това сравнение, такава е истината! Щом Бог не одобрява такива връзки на физическо, плътско ниво, каква ли мерзост са в очите Му духовните противоестествени връзки и взаимоотношения!!! Ние знаем, че: „...Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас“ (Яков 4:5б).

Основни цитати: 1 Тимотей 2:11-14 и 1 Коринтяни 11:3-15.


Юлия Борисова, януари 2012


Free Web Hosting