Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

“Обаче, когато дойде Човешкият Син (Исус) ще намери ли вяра на земята?”


ХРИСТИЯНСТВО ИЛИ ЕЗИЧЕСТВО? Отговорът е съвсем ясен. Всички „християнски“ общества - „църкви“ или „деноминации“ - са всъщност езически религии, ереси, които само на пръв поглед изповядват Исус като Господ и казват, че вярват в Него.

“Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене” (Матей 15:8).

Истинските вярващи и преди въплъщението на Исус, и след това, са описани в следващия стих:

“Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява” (Римляни 10:10).

Ето защо изобщо не е учудващо изявлението на Исус:

“ОБАЧЕ, КОГАТО ДОЙДЕ ЧОВЕШКИЯТ СИН ЩЕ НАМЕРИ ЛИ ВЯРА НА ЗЕМЯТА?” (Лука 18:8б).

Това, което със сигурност ще намери са „църкви“ пълни с „вярващи“!!!

В какво обаче още от сега вярват хората в тези църкви и деноминации? Общо взето в едно и също: в друга блага вест и в друг Исус. Исус, който е по-незначителен от папи, патриарси, пастири; от дева Мария, от иконите и статуите, образи на мъртви човеци, които макар и в много от случаите приживе да са били верни последователи на Спасителя, след смъртта си са обявени за „светци.“ Всъщност те са обявени не за светци, а за БОГОВЕ, защото живите им се покланят и ги боготворят. И не само това. Тези „бивши“ човеци, а сега вече богове, се изобразяват и по възможно най-изроден начин. Светците, дева Мария и „малкият“ Исус, който беше роден в обор между животните, а не в палат, са изобразени в икони, „произведения на изкуството“, разкрасени и позлатени, накичени както дори живи хора не се гримират и украсяват с бижута. Това също не е достатъчно – създадени са от човешка ръка и изображения-подигравки с човешкия образ, сътворен от Бога. Пример за това е иконата на Божията майка с три ръце. Каква мерзост!!! Каквото и обяснение да дават „православните“ за това богохулство, то си остава мерзост и подигравка с Бога, който ни спасява.

Какво да кажем за протестантите, които поставят „църковни“ и светски знамена в сградите си и внасят в тях олтарите, върху които езическите народи от древността са се покланяли по високите места на боговете си? Имам предвид елхите и песните посветени на тях.

Да не говорим за католическите статуи на „светци“, които сами по себе си са мерзост и идолопоклонство; а когато започнат да плачат и не само да просто да плачат, те често реват с кървави сълзи. Бог е казал, че всички изброени до тук неща не могат да бъдат богове, защото са мъртви, защото са човешко творение от дърво, камък и други материали. Какви богове са тези, които не са живи, не могат да ходят сами и трябва да бъдат носени; и точно поради това са безпомощни дори на себе си да послужат, камоли да помагат на хората, които им се покланят!

Бог обаче е казал и друго: „Тогава ако някой ви каже: ЕТО ТУК Е ХРИСТОС*, или: ТУКА, не вярвайте; защото ще се появят ЛЪЖЕХРИСТИ, и ЛЪЖЕПРОРОЦИ, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото ДА ЗАБЛУДЯТ, АКО Е ВЪЗМОЖНО, и ИЗБРАНИТЕ” (Матей 24:23,24).

И ако все още много от днешните обявили се за християни, членове на различни църкви не са напълно заблудени от изброените до тук лъжехристови събрания и техните идоли, представете си какво ще стане, когато се изпълнят времената описани в Откровение:

“И видях ЗВЯР, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. И ЗВЯРЪТ, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и ЗМЕЯТ даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му РАНА ОЗДРАВЯ; и цялата земя учудена ОТИДЕ СЛЕД ЗВЯРА и ПОКЛОНИХА СЕ НА ЗМЕЯ по причина, ЧЕ ДАДЕ ВЛАСТТА СИ НА ЗВЯРА; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? И ДАДЕ МУ СЕ ДА ГОВОРИ и с устата си ГОРДЕЛИВО И БОГОХУЛНО;** даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ... И видях ДРУГ ЗВЯР... Той упражняваше всичката власт на ПЪРВИЯ ЗВЯР в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на ПЪРВИЯ ЗВЯР, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И ВЪРШЕШЕ ГОЛЕМИ ЗНАМЕНИЯ, до там щото да НАПРАВИ и ОГЪН ДА ИЗЛИЗА ОТ НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА ПРЕД ЧОВЕЦИТЕ.*** И МАМЕШЕ ЖИВЕЕЩИТЕ НА ЗЕМЯТА ЧРЕЗ ЗНАМЕНИЯТА, които му беше позволено да извърши пред звяра, КАТО КАЗВАШЕ на живеещите на земята ДА НАПРАВЯТ ОБРАЗ НА ЗВЯРА, който БЕШЕ РАНЕН от сабята и ОЗДРАВЯ. И ПОЗВОЛИ МУ СЕ ДА ДАДЕ ДИШАНЕ НА ЗВЕРОВИЯ ОБРАЗ, така щото ЗВЕРОВИЯ ОБРАЗ ДА ПРОДУМА...“ (Откровение 13:1-7;11-15).

Лесно ли ще могат да бъдат оборени лъжеучителите, когато на сатана бъде дадено да „съживява“ ръкотворните икони и статуи, когато те „оживеят“ и започнат да се движат сами, да говорят и да действат?

„... ДА НАПРАВЯТ ОБРАЗ НА ЗВЯРА, който БЕШЕ РАНЕН от сабята и ОЗДРАВЯ. И ПОЗВОЛИ МУ СЕ ДА ДАДЕ ДИШАНЕ НА ЗВЕРОВИЯ ОБРАЗ, така щото ЗВЕРОВИЯ ОБРАЗ ДА ПРОДУМА...“

За сега те само „лекуват“, „плачат“ и злите духове вършат големи знамения като: „... ОГЪН ДА ИЗЛИЗА ОТ НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА ПРЕД ЧОВЕЦИТЕ...“

Бог да ни е на помощ! Амин.

*Всяка „християнска“ деноминация и църква се обявява за единствената „правилна“ и казва, че „Исус е там“. Въпреки че вече се забелязва и силно развитие на така наречения икуменизъм – обединяване както на всички християнски общества, така и на всички религии.

**“Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог” (2 Солунци 2:3,4).

***Цитат от статия: “... става дума за благодатния Огън, който вече столетия слиза на Великден в Йерусалимския храм. Описвано през столетията, възпявано или отричано, то е единственото чудо в православната Църква, което се повтаря във времето и "се случва" винаги по един и същи повод - настъпването на празника на празниците, Възкресението Христово.“ http://dveri.bg/%D0%9E%D0%93%D0%AA%D0%9D%D0%AF%D0%A2_%D0%9A%D0%9E%D0%99%D0%A2%D0%9E_%D0%A1%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90_%D0%9E%D0%A2_%D0%9D%D0%95%D0%91%D0%95%D0%A2%D0%9E.htmЮлия Борисова, декември 2012 година

Free Web Hosting