Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

КУПИ СИ БИБЛИЯ

и натрупай жар

на главата на този,

който си е позволил да я продава.

 

 

® © € ₤ ™ $ ¥ ® © € ₤ ™ $ ¥ ® © € ₤ ™ $ ¥ ® © € ₤ ™ $ ¥ ® © € ₤ ™ $ ¥ ® © € ₤ ™

 

 

Защо днес Библията се продава

 

Един ден правният съветник на издателя попитал:

- Какво става с авторските права за посланията на Павел от Тарс?

Управителят казал:

- Пратихме му имейл, но не отговори.

- Продавайте тогава.

Free Web Hosting