Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

75. Богинята на просперитета

 

 

Многогърдата Артемида от Ефес, разтворила ръце да те прегърне.

 

 

Тази богиня няма нищо общо с класическата гръцка богиня на луната и на войната (великата Дияна при римляните). По времето когато гърците колонизират Ефес, жителите му се покланят на богиня на плодовитостта. Гърците я кръщават Артемида, но тя запазва старите си черти. Храмът на Артемида, построен около 250 г. пр. Хр., е смятан за едно от седемте чудеса на античния свят. В центъра му се е намирала статуята на Артемида. Била е издълбана в метеорит, който според поклонниците бил хвърлен на земята от Зевс.*

 

Деяния 19:23-41:

23. По това време в Ефес настъпи голям смут заради Пътя. Ето как се случи всичко:

24. В Ефес имаше един майстор на сребърни изделия на име Димитрий, който правеше сребърни фигурки, изобразяващи храма на богинята Артемида. Това носеше немалка печалба на занаятчиите, които ги изработваха. 25. Димитрий събра тези занаятчии и други работници със сродни занаяти и им каза:

– Мъже, знаете, че получаваме добри пари от тази работа. 26. Виждате и чувате, че не само в Ефес, но и в почти цяла Азия този човек Павел е убедил и променил много хора, като им казва, че боговете, направени от човешка ръка, не са истински богове. 27. Има опасност не само занаятът ни да се компрометира, но и храмът на великата богиня Артемида да изгуби своето значение и да бъде отнето величието на тази богиня, на която се покланят всички в Азия и в целия свят.

28. Като чуха това, хората се разгневиха и закрещяха:

– Велика е Артемида, богинята на Ефес!

29. В града настъпи суматоха. Тълпата се втурна в театъра, влачейки след себе си двама от спътниците на Павел – македонците Гай и Аристарх. 30. Павел искаше да влезе и говори на хората, но последователите го възпряха. 31. Някои от управниците на провинция Азия, които бяха приятели на Павел, му пратиха послание, умолявайки го да не рискува да ходи в театъра.

32. В събранието цареше хаос: едни крещяха едно, други – друго, а и повечето не знаеха защо са се събрали. 33. Юдеите избутаха напред един човек на име Александър, когото различни хора от тълпата съветваха какво да каже. Той махна с ръка за мълчание и искаше да обясни на народа за какво става въпрос. 34. Но щом разбраха, че е юдеин, всички закрещяха в хор и около два часа викаха:

– Велика е Артемида, богинята на Ефес!

35. Градският чиновник усмири тълпата и каза:

– Жители на Ефес! Нима има някой в света, който да не знае, че град Ефес е пазител на храма на великата Артемида и на свещения камък, паднал от небето? 36. Щом това е неоспоримо, бъдете спокойни и не вършете необмислени неща. 37. Довели сте тук тези хора, които нито са ограбили храм, нито са похулили нашата богиня. 38. Ако Димитрий и занаятчиите с него имат оплаквания срещу някого, то съдилищата са отворени, а там има и проконсули – нека кажат обвиненията си пред съда. 39. Ако имате други въпроси за разглеждане, направете това пред редовното събрание. 40. А сега има опасност да бъдем обвинени в бунт заради днешния случай, защото не можем да предложим нито една причина, с която да оправдаем тази безредица.

41. След като каза това, той разпусна събранието.

 

 

Тези, които вярват в лъжата, че Исус е длъжен да им даде пари, няма нужда повече да търсят подкрепа в Писанията. Този текст илюстрира точно тяхната вяра, но с една разлика: ефесяните се покланяли на Артемида, а днешните учители на просперитета твърдят, че следват Пътя Исус Христос.

С такава паника реагират и ще реагират на всеки, който поучава в истинския Път, защото надеждата им в живота и бизнесът им с библии, християнски албуми, дивидита, пророчески книги, тениски и билети за концерти ще бъде застрашен.

 

*Из “Нов Завет на съвременен френски”, Editions du Signe; Strasbourg 2000

 

Лора Добрева

Юли 2008

 

 

Free Web Hosting