Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

15. Защо се самоуби Юда Искариотски, а не Христос?

(Или още за непростимия грях)

 

 

Логиката на човека – самоубиец обикновено е, че животът е несправедлив към него, защото е обиждан, беден, нещастен, недооценен, недостатъчно обичан. Можем да изреждаме още много неща, но не са важни те, а истината, която е скрита зад тях.

Непокорство, егоизъм, суета, гордост, омраза. За кого беше характерно това? За Юда или за Христос? Кой беше обиждан, бит, мразен, осъден на смърт и без вина разпънат на кръста от хората? Юда или Христос? Кой би трябвало да е толкова отчаян от несправедливостите в живота си, че да пожелае собствената си смърт? Юда или Христос?

Без много да се замисля, всеки „нормален” човек би казал – Христос. Защо тогава не стана така, а се самоуби Юда?

При Бога се идва с доверие. „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.” (Евреи 11:6). Каква вяра има самоубиецът? Че не може да се справи в този живот с помощта на Божията благодат? Че Бог му изпраща изпитание без изходен път, по-голямо от това, което може да понесе? Тогава защо не си спомним Авраам, Йосиф, Давид и особено Йов? Нали те живяха за Бога и животът им се написа за наше поучение и насърчение? Как един „християнин – самоубиец” отива с вяра при Бога, поучава се и се насърчава от словото Му, устоява, освещава се и има надежда като извиква още несъществуващото в съществуване? „Бога, на Когото повярва, Който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува” (Римляни 4:17).

Нека всеки разсъждава честно, библейски, с мисъл и любов, насочени към Бога, независимо от чистотата на сърцето си, защото то е: „измамливо повече от всичко и е страшно болно” (Еремия 17:9) и без Бога може да ни отведе единствено в греха и смъртта. А живеейки в греха, вече сме избрали пътя на самоубийството. Но нека се възползваме от Божията милост и жертва (Исус) за да не преминем към втората, окончателна смърт, до която ще ни отведе съвсем близо и преждевременното физическо самоубийство.

 

Юлия Борисова

Октомври 2008

 

Free Web Hosting