Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Самоизмъчване

 

Ако някой ти причиняваше всичката болка, която иначе сам си причиняваш, нямаше ли да кажеш, че е несправедливо? Нямаше ли да споделиш с хората за угнетителя си?

И с право. Ако някой друг те нараняваше всекидневно толкова, колкото сам се нараняваш, ти щеше да си злощастна жертва.

Но това, което ти със свободната си воля причиняваш на безсмъртната си душа и на тялото си, с модерни думи се нарича мазохизъм. Самоизмъчване. То е сърцето на бунта ти срещу волята на Бог. Ако не вярваш в Бог или в действителност не си оставил греха си, за да приемеш живота на Христос, за теб няма изход от самоизмъчването.

Страхуваш ли се от болката? Тогава защо сам си я причиняваш? Кръгът се затваря и ти се струва, че единственият изход от болката и от вината за нея е да си причиниш още болка. Тя е единственото познато за теб чувство и не можеш да си представиш живота без нея.

Не. Не! Не!!!  Не си ли чул, че има изход от болката? Има спасение от греха! Спри да се взираш в своя порочен кръг и да изучаваш причините за падението си. Дълбокото познаване на злото няма да те извади от него. Исус ще те издърпа. Той търси желанието на свободната ти воля. Той ти се разкри и сега очаква да му се довериш. Очаква да го търсиш всеки ден, да му повериш всеки от проблемите си. Да извадиш на масата нещата, които се въртят в порочния кръг: “Ето, давам ти ги.” Да пуснеш товара, за да го прегърнеш. Не оставяй никой товар (грях, страх, болка в тялото или душата ти) да стои между теб и твоя Спасител.

 

Free Web Hosting