Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

НЕКА СМЪРТНИТЕ ДА МЛЪКНЕМ!!!

(отворено писмо до: Георги Софрониев – gogomedia, Георги Георгиев – batkoto, Иво Белитов, Мечо – Mechil, Венци- Preacher of life, Калин Василев – JoroH, Christian. Думи отправени както към самите нас, така и към всички, които са казвали, че искат да „общуват“ с нас в ИМЕТО НА ИСУС)Нека смъртните да МЛЪКНАТ

и със ТРЕПЕТ да стоят.

Всичко плътско оставете;

вижте, че със благослов

Господ слезе на земята,

за да Му се подчиним

(Песен от 4 век след Христос).


"И след време, жената на господаря му хвърли очи на Иосифа и му рече: Легни с мене. Но той отказа и рече на жената на господаря си: Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома и предаде в моята ръка всичко що има; в тоя дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена; как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да СЪГРЕША ПРЕД БОГА?" (Битие 39:7-9).

Наистина, нека СМЪРТНИТЕ ДА МЛЪКНЕМ, щом не сме се научили как да общуваме нито с невярващите, нито с вярващите! Молим ви господа мъже, наричащи себе си християни: Ако не можете да се държите като християни, то поне се дръжте като мъже, не се лигавете, не лъжете, не ни ласкайте, за да се опитвате да ни „дразните“ и да ни поставите под вашата плътска власт, която е мерзост пред Господа! Защото познаваме повече светски мъже, които се държат по-мъжки от вас – не манипулират, не се присмиват, не се гаврят с другите и особено с жени. И те правят това, не защото знаят какъв е Исус и че изобразява цялата пълнота на Бога в плът, а защото в съвестта им все още е останало нещо от Божието подобие, което мнозина „християни“ между нас са загубили съвсем, защото са се закоравили в плътта и се „усъвършенстват“ в нея!

Галатяни 3:1-3: „О, несмислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи ИСУС ХРИСТОС е бил ясно очертан като РАЗПНАТ? Това само желая да науча от вас: Чрез дела, изисквани от закона ли получихте Духа, или чрез вяра в евангелското послание? Толкоз ли сте НЕСМИСЛЕНИ че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствувате в плът?"

Наистина, нека спрем за малко или за по-дълго време да общуваме, защото това не е общуване в името на Исус, а в името на бесовете!

Само се чуйте, ако можете, как говорите, застанали пред Бога („който има уши, нека слуша“ - тоест, който ЖАДУВА за Божието изобличение и поправление, който е готов душата му да СТРАДА, докато се изчисти и стане наистина част от невестата без ПЕТНО и БРЪЧКА, защото Павел казва, че точно нея той е сгодил за Исус Христос): „Ама ти разстрои ли се от думите ми?“; „Ти май се обиди?“ „О, извинявай ако съм те огорчил!“; „Много горчивина и гняв има в тебе“; „Някой трябва да те е огорчил много сестро, и затова не ходиш в никоя църква – обаче трябва, защото е необходимо да се подчиняваш на мъжете, да имаш пастир над главата си“.

Каква любов, какво братско съчувствие струят обилно от тези слова! Чак да ти се доповръща! Или от тези слова: „По-скоро с НАСМЕШКА гледам на едно такова нелепо държание от ваша страна...Просто ме РАДВАШ като вземеш да се взимаш на сериозно с интернет технологиите и си мислиш, че като цъкнеш тук и там бутончетата и можеш да изключиш този или онзи :) Пощи много, провайдъри още повече :) Сега да не се притесниш, не те преследвам...Знаеш ли, стана ми доста СМЕШНО като видях, че си ме блокирала в youtube...Но даречем, че те разбирам, просто си горда, може би ако знаееше какво да влезнеш под властта на мъж, би се научила на смирение, за това и така се държиш с хората. Или всъщност бъркам, ти си служителката на Бог, Той е твоя пастир... ХА ХА. СМЕШНОТО в цялата работа е, че тебе нямаше да те има ако се беше намерил друг подходящ помошник за мъжа.“

Забелязвате ли какво удоволствие е за Бога, че имаме такива братя, които постоянно се радват, когато се присмиват!!! И на кого се присмиват? На себе си и на Бога. Благодаря на Бога, ние поне сме откровени. Някой може да каже дори грубо-откровени, но така е, когато мъже се държат по този начин. А дали тези мъже се замислят, че ако Бог не беше безкрайно милостив, щеше да им даде какъвто и да е помощник, щом не уважават дори себе си? Нима говорейки такива глупости, не изричат богохулство? Нима не знаят стиховете: „Правите още и това: Покривате олтара на Господа със сълзи с плач и със въздишки, поради, което Той не поглежда вече приноса, нито го приема с благоволение от ръката ви. И пак казвате: Защо? Защото Господ стана свидетел Между тебе и жената на младостта ти Към която си постъпил невярно, При все че ти е съпруга и заветната жена, Защото не направи ли Той ДВАМАТА ЕДИН ЧОВЕК, ако и да имаше още от ДУХА НА ЖИВОТА? И защо ЕДИН? ЗА ДА ОЧАКВА НАБОЖНО ПОТОМСТВО. Затова внимавайте в похотите си, И никой да не постъпва невярно към жената на младостта си".“ (Малахия 2:13-15). Как можеш да се гавриш с душата създадена от собственото ти ребро? Нима Адам не каза: Тя е плът от плътта ми? И кое е това потомство, което трябваше да е набожно и да произлезе от Адам и реброто му (Ева)? ИСУС ХРИСТОС разбира се!!! Изтръпвам като си помисля как Бог гледа на подобен хумор, на подобна подигравка с творението Му!

По ирония можеше и ние жените да не съществуваме, но тогава Бог щеше да спаси мъжете може би чрез някое животно? Може би съществува някоя друга твар освен жената, като ребро от мъжа (тоест, също образ и подобие на Бога), чрез която греха не се предава на следващите поколения, щом не е осквернена от мъжко семе, а е заченала Спасителя от Святия Дух?

„Защото Господ направи нещо ново на земята - жена ще спаси [окръжи, защити] мъж.“ (Еремия 31:22б)

Моля ви, спрете да флиртувате със себе си, със собственото си величие, лицемерие, жажда за слава – дръжте се като мъже, отразяващи Божията слава! Дръжте се като смирени, непотребни Божи слуги, като най-големите грешници на земята, вместо да се големеете пред Бога с презрението си към Него! Защото на кого всъщност се подигравате, пред кого лицемерите, над кого се надсмивате? Над хората, с които „общувате“ или над Бога?

„Обаче на Самуила не бе угодно гдето рекоха: Дай ни цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа." А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях. (1 Царе 8:6,7). Защо отхвърляте Бога, а оставяте „царя“ (тоест, неизчистената си ПЛЪТСКА, БЕСОВСКА същност) да господства над душата и новородения ви Дух? „Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели; и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за СЕБЕ СИ, но за Този, Който за тях е УМРЯЛ И ВЪЗКРЪСНАЛ. Затова, отсега нататък ние не познаваме НИКОГО ПО ПЛЪТ; ако и да сме познали ХРИСТОС ПО ПЛЪТ, пак сега вече така ГО НЕ ПОЗНАВАМЕ. За туй, ако е някой в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.“ (2 Коринтяни 5:14-17); „защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христос и то Христос (Гръцки: Него ) разпнат.“ (1 Коринтяни 2:2);

Да не забравяме:

„Нека смъртните да млъкнат

и със трепет да стоят.

Всичко плътско оставете;

вижте, че със благослов

Господ слезе на земята,

за да Му се подчиним“.

И

„...как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?" (Битие 39:9).

Още веднъж искаме да ви кажем: Още преди 4 години сме се отказали да общуваме по начина, по който искате да общувате с нас – уж в името на Христос. Ще удържим обещанието си и няма да ви даваме никаква възможност да съгрешавате чрез нас, като се изправяте пред лицето на Бога, докато стоите в същото време в събранието на присмивателите и света.

Юлия и Лора
Април 2011 г.Free Web Hosting