Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Бог, а не Дарвин


Бог е велик и е единствения вечен, несътворен разум, който е сътворил всичко. Той дава на нас, които сме сътворени от Него и то по Негов образ и подобие, да разберем истината за Него, за нас и за цялата вселена. Той е създал творенията си така, че да могат хората да ги видят с просто, невъоръжено с технически средства око и това да е достатъчно, за да разберат всичко правилно. За тези, които са готови като деца да Му се доверят и да Го прославят, това е достатъчно. Но бунтът срещу Бога е толкова мощен и човеците са с толкова закоравени сърца (с безкраен инат и идолопоклонство, признаващи за богове себе си, други хора, издялани предмети без разум или животни), че Той в безкрайната си милост и дълготърпение е създал не само макрокосмоса, но и сложното му вътрешно устройство (микрокосмос). Така Той дава възможност на всички хора („учени“ или неучени) да достигнат до вярата в своя Създател, да се върнат при Него от бунта си и да имат вечен живот. Ако и след като са изучили с технически средства всичко подробно (доколкото е възможно), някои продължават да твърдят, че няма Бог – разумен създател (както се изразяват някои учени, които не се задоволяват само с недоказани теории, представяни им дълго време като доказани) – това означава, че те вече са осъдени, защото Бог е направил всичко необходимо, но те отказват да Го признаят.

„Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее". Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда. Понеже, това, което е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ЗНАЕ ЗА БОГА, на тях е известно, защото Бог им го ИЗЯВИ. Понеже от създанието на света това, което е НЕВИДИМО у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се ВИЖДА ЯСНО, РАЗБИРАЕМО ЧРЕЗ ТВОРЕНИЯТА; така щото, ЧОВЕЦИТЕ ОСТАВАТ БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ. Защото, като ПОЗНАХА Бога, не Го ПРОСЛАВИХА като Бог, нито Му благодариха; но ИЗВРАТИХА СЕ в своите МЪДРУВАНИЯ, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова, според СТРАСТИТЕ НА СЪРЦТА ИМ, Бог и ги ПРЕДАДЕ на НЕЧИСТОТА, щото да се обезчестят телата им между сами тях - те, които ЗАМЕНИХА истинския Бог с ЛЪЖЛИВ, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. АМИН. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.” (Римляни 1:16-32)

А не е ли достатъчно дори и за нашата земна, бесовска мъдрост (тоест мъдрост от дявола, който идва само, за да ограби, излъже и да убие, мъдрост, която е глупост в очите на Бога), да разбере, че СЛУЧАЙНОСТТА, еволюцията, хаоса, разни коацерватни капки и „големи взривове“ НЕ МОГАТ ДА „СЪЗДАДАТ“ неща толкова СЪВЪРШЕНО планирани, изпълнени и функциониращи, и като ВЕНЕЦ на съвършенството – едно РАЗУМНО човешко същество, което трябва да управлява, поддържа и да използва всичко сътворено? Нека да помислим: съвършенство и разум, създадени от хаос и случайност или от друг РАЗУМ, вечен и несътворен, тоест Бог.

Велик е Бог и блажени са тези, които са повярвали без да видят и изследват микрокосмоса!!!

„Исус му казва: Понеже Ме видя, [Тома], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.” (Йоан 20:29)


Юлия Борисова, ноември 2011


Free Web Hosting