Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Чухте глас, но не видяхте образ


Второзаконие 4:11,12: “Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън до сред небето, и имаше тъмнина, облак и мрак. Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ; само глас чухте.”

Второзаконие 4:15-19:“Прочее, внимавайте добре на себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня вие не видяхте никакъв образ), да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой ОБРАЗ, подобие на МЪЖ или на ЖЕНА, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето, подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята; и да не би, като подигаш очи към небето, и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, та да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ твоят Бог разпредели на всичките народи под цялото небе.”

Изход 20:22-26: “Тогава рече Господ на Моисея: Така да кажеш на израилтяните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето. Покрай Мене да не правите и сребърни богове, нито да си правите и златни богове... Но ако Ми издигнеш КАМЕНЕН ОЛТАР, ДА ГО НЕ СЪЗИДАШ ОТ ДЯЛАНИ КАМЪНИ; защото ако дигнеш на него сечиво, ще го OСКВЕРНИШ. И да се не качваш на олтара Ми по стъпала, за да се не открие голотата ти на него.”

Явно когато пипнеш и обработиш нещо, което е предназначено за богослужение, то вече не е богоугодно!!! Бог показа на Мойсей само ГЪРБА СИ. Да не говорим, че изобразявайки Исус като човек („... да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой ОБРАЗ, подобие на МЪЖ или наЖЕНА...“), независимо дали от камък, дърво или в рисунка, ние Го оскверняваме и богохулстваме! Исус е нашия, по-точно Божия ОЛТАР, Божията ЖИВА ЖЕРТВА, принесена на олтара, Божия ПЪРВОСВЕЩЕНИК. Той не е някакъв неподвижен, безсилен, мъртъв бог – бог паметник! Той е ЖИВ – винаги е бил и ще бъде!

Февруари 2012, Юлия БорисоваFree Web Hosting