Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

„...И ще им дам деца за князе...“


“Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде плода на делата си. Горко на беззаконника! Нему ще бъде зле, защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му. А за Моите люде - ДЕЦА ги угнетяват, и жени владеят над тях. Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате, и развалят пътя, по който ходите. Господ става за съд, и застава да съди племената” (Исая 3:10-13).

Калин Каменов, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД): “Шамарът е насилие и това трябва да бъде ясно на всички. Трябва да се показват по-позитивните теми за децата, а не да се показва кичът, който ни сваля самочувствието като българи”, призова Каменов.... „Съветът на децата (!!!???) към Държавната агенция за закрила на детето днес ще се срещнат с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, ще ОБСЪДЯТ с нея актуални ПОЛИТИЧЕСКИ (???) теми и ще дадат СВОИТЕ предложения. Това е КОНСУЛТАТИВЕН (???) орган, структура от ДЕЦА, детски съвети, ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТИ, организации, които обаче са много малко в България. В края на миналата годината с МОМН и УИЦЕФ разработихме идеята, каза Калин Каменов. Според него това, което децата искат, е да бъдат ИЗСЛУШВАНИ. Децата искат ОВЛАСТЯВАНЕ, но не ги приемат сериозно. Има доста активни деца с доста добри предложения и на тях да им се дават повече ПРАВА в ЖИВОТА на местната власт.” ???(Какво ли значи това понятие „живот“, отнесено към местната власт?)

Нещо не разбрах: ДЕЦАТА искат да бъдат изслушвани или да имат ВЛАСТ в политическия и икономическия живот на страната? Май второто. Защото по-долу същият този явно гениален и изключително морален човек, Калин Каменов (а може би и добър християнин?) иска повече права за децата в местната власт. И как точно ще стане това? Като се явят на избори за кметове и общински съветници? Иначе аз лично не знам как биха могли да властват. Значи след този проект за нов закон за закрила на детето, господинът ще трябва да внесе и проектозакони за нова Конституция, нов Семеен кодекс, нов закон за изборите и какво ли още не!!! Освен ако абсолютно незаконно, ние, възрастните доброволно не ги оставим да ни се качат на главите и да ни управляват.

Нека да ви представя накратко господин Калин Каменов, както е представен в „публичното пространство“:

„Той (господин Калин Каменов, Бог да го благослови) също е живял в дом за деца, лишени от родителски грижи, и каза, че всички проблеми, за които се говори, съществуват - като например случаи на изнасилвания, както и случаи на дарения, които не достигат при децата, а служителите разпределят помежду си.

Хубаво е, че се променя тенденцията – децата започват да говорят за тези случаи и да съобщават. Каменов сподели, че той е успял в живота и е стигнал до тази висока длъжност, защото е имало "хора, възпитатели, които ме подкрепяха, благодарение на които получих мотивация да се образовам и да успея в живота". Затова е много важно в домовете да работят съвестни служители." И аз така казвам, но дано тези „съвестни служители“ не притежават извратената съвест на господин Каменов!

Това, за което господин Каменов говори и призовава, вече е реалност в някои „християнски“ църкви и деноминации. В тях са оставени да „проповядват“ деца на възраст между 3-4 и 7-8 години (доколкото мога да преценя от клиповете, които са качени във VBOX и YOUTUBE). Както се казва: Честито! Първо в църквите, после и в света!

Библейското основание, което изтъкват възрастните проповедници и „водачите“ е: "А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: 'Осана на Давидовия Син!' възнегодуваха и рекоха Му: 'Чуваш ли какво казват тия?' А Исус им каза: 'Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: "Из устата на младенците и сучещите приготвил си хвала?" (Матей 21:15-16). Да се замислим обаче за какви младенци и сучещи всъщност говори Исус. Може би за новородени от горе, от Духа, които се хранят с чисто духовно мляко? „И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение“ (1 Петър 2:1,2).

Ето два линка към клипове за деца – проповедници:
http://vbox7.com/play:898333fe1a
http://vbox7.com/play:1e218d3e78

„... но внимавайте да се не СМУЩАВАТЕ; ПОНЕЖЕ ТИЯ НЕЩА ТРЯБВА ДА СТАНАТ.“

Моля се да сме приели трайно Божия мир в себе си и Бог да го обновява всеки ден в нас, защото, ако обичаме Исус, душите ни ще страдат неимоверно: „... но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите; (защото тоя праведен човек, като живееше между тях ИЗМЪЧВАШЕ ОТ ДЕН НА ДЕН ПРАВЕДНАТА СИ ДУША, като гледаше и слушаше беззаконните им дела); то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден” (2 Петър 2:7-9). Защото Исус каза: „И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не СМУЩАВАТЕ; ПОНЕЖЕ ТИЯ НЕЩА ТРЯБВА ДА СТАНАТ; но това още не е свършекът“ (Матей 24:6).

И още: „И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, НЕПОКОРНИ НА РОДИТЕЛИТЕ СИ, безразсъдни, вероломни, БЕЗ СЕМЕЙНА ОБИЧ, немилостиви; които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат“ (Римляни 1:28-32).

Бог е верен и явно е наближил денят, когато ще изпълни обещанието си: „Защото, ето, Господ, Иеова на Силите, ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката, всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода. Всеки силен и всеки ратник, съдията и пророка, чародея и стареца, петдесетника и почтения и съветника, изкусния художник и вещия баяч. И ще им ДАМ ДЕЦА ЗА КНЯЗЕ, които ДЕТИНСКИ ще ВЛАДЕЯТ над тях; и людете ще бъдат угнетявани човек от човека, и всеки от ближния си; ДЕТЕТО ЩЕ СЕ ГОЛЕМЕЕ ПРЕД СТАРЕЦА и нищожният против почтения“ (Исая 3:1-5).

Какво казва Библията за децата, които несъмнено всички обичаме и най-много – ние християните?

„Безумието е вплетено в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го избие от него.“ (Притчи 22:15)

„...Сине мой, не презирай наказанието на Господа, не се обезкуражавай, когато те изобличава Той; защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема", Ако търпите наказание, Бог се държи с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.“ (Евреи 12:5-8)

“Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или думите на майка си, и при все, че те го наказват, пак той не ще да ги слуша, тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града му и при портата на местожителството му, и да кажат на старейшините на града му: Тоя наш син е упорит и непокорен; не слуша думите ни, разблуден е и пияница. Тогава всичките мъже от града му да го убият с камъни, та да умре; така да отмахнеш злото отсред себе си; и целият Израил ще чуе и ще се убои” (Второзаконие 21:18-21).

Юни 2012, Юлия Борисова

Free Web Hosting