Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Кой е първия еколог, познат ни от Библията?


Всъщност, ние, хората от великия, „култовия“ 21 век наясно ли сме какво представлява понятието „хуманизъм“, измислено от нас самите? Питам, защото в последно време е на мода да се отнасяме „хуманно“ към всичко, което ни заобикаля (цветя, дървета, животни, включително и към тези, които ще заколим и ще използваме за храна), освен (или по-точно в никакъв случай) към себеподобните, към хората, откъдето идва и самото понятие!

Нека да се върнем към „еколозите.“ Явно това са тези хора, които мислят за природата, пазят я и се грижат за нея. Но с каква мисъл правят това? Какви са мотивите им? Самоцел ли е за тях „опазването“ на природата или усилията, които полагат наистина са в полза на хората? Кого обичат повече? Природата или другите хора?

Йона получи заповед от Бога да предупреди гражданите на град Ниневия да се покаят от греховете си и да се върнат от лошите си пътища.

„Господнето слово дойде към Йона Аматиевия син и рече: Стани, иди в големия град Ниневия та викай против него; защото нечестието му възлезе пред мене“ (Йона 1:1,2).

Той избяга, защото не искаше да ги предупреди и те да се спасят. Бог обаче не го остави на мира, докато Йона не отиде в Ниневия и не изпълни това, което му беше заповядал.

„И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му, с тия думи - Човеците и животните, говедата и овците, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода; но човек и животно да се покрият с вретище; и нека викат силно към Бога, да! да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия си гняв, та не погинем?“ (Йона 3:7-9). Тогава:

„...И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и го не направи“ (стих 10).

Йона възнегодува със следните думи:
„А това стана много мъчно на Йона, и възнегодува. И помоли се Господу, казвайки: О, Господи, не беше ли това каквото казах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, дето знаех, че си Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив и многомилостив, който се разкайваш за злото. За това, моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми; защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея. А Господ рече: Добре ли е да негодуваш?“ (Йона 4:1-4)

Наистина ли Йона не обичаше хората? Сигурно, защото иначе щеше да се зарадва на искреното им покаяние и да е щастлив, че Бог ги обича и ги пожали. Сякаш не можеше да повярва на случващото се, въпреки че познаваше Бог като „... жалостив и милосерд, дълготърпелив и многомилостив, който се разкайваш за злото.“ Затова си направи колиба за сянка и остана на мястото:

„Тогава Йона излезе из града, и седна на източната страна от града, дето си направи колиба, под която седеше на сянка докле види какво ще стане с града.“

Господ пак не го остави сам и му даде още един урок.

„И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му, та да го облекчи от скръбта му. И Йона се зарадва твърде много за тиквата. А когато се зазори на утринта Бог определи един червей, който порази тиквата, и тя изсъхна. И щом изгрея слънцето Бог определи горещ източен вятър; и слънцето биеше върху главата на Йона, така щото премираше и поиска за себе си да умре, като казваше - По-добре ми е да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Йона: ДОБРЕ ЛИ Е ДА НЕГОДУВАШ ЗА ТИКВАТА ? И той каза: Добре е да негодувам, даже до смърт. Тогава рече Господ: ТИ ПОЖАЛИ ТИКВАТА, ЗА КОЯТО НЕ СИ СЕ ТРУДИЛ, НИТО СИ Я НАПРАВИЛ ДА РАСТЕ, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз НЕ ТРЯБВАШЕ ЛИ ДА ПОЖАЛЯ ОНЯ ГОЛЯМ ГРАД НИНЕВИЯ, в който има повече от СТО И ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДУШИ, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, освен многото добитък?“

Кое свое творение предпочете Бог след покаянието и поста на целия град? Населението на Ниневия, което дори направи така, че и животните да постят, или тиквата, която по Негова заповед „... се роди в една нощ и в една нощ загина?“ Разбира се, Бог пощади града, пощади хората, като им остави и животните, с които се изхранваха.

Кого защитават съвременните еколози? Не чух нито веднъж така наречените еколози да кажат, че абортите (убийството на живи човешки същества в майчината утроба) са по-лоши от отсичането на дървета или умъртвяването на кучета. Не чух да кажат нещо против убийството на домашните животни и използването им за храна, а говорят толкова много за нехуманното убиване на кучета, които нападат и буквално убиват хора от всякаква възраст. Не чух някой защитник на природата да се обяви срещу лова на диви животни като спорт или развлечение!!! Дори ловците сами наричат себе си „защитници на природата“ и еколози.

Никъде Бог не ни е казал да се отнасяме преднамерено зле и жестоко към животните. Най-важно за Него е ние хората да Го обичаме и да се обичаме един друг. Ако не вярваме в това, нека да си припомним за какво Господ Исус дойде в плът подобна на човешката: ЗА ДА СПАСИ ПОКАЯЛИТЕ СЕ ХОРА, а не растенията, животните, земята или небесните тела. Земята ще бъде унищожена с всичко, което е на нея; Бог ще спаси само ХОРАТА и то само тези, които се покаят и се върнат от кривите си пътища.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който ВЯРВА в Него НЕ Е ОСЪДЕН; който НЕ вярва Е ВЕЧЕ ОСЪДЕН, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.“ (Йоан 3:16-18).


Юни 2012, Юлия Борисова

Free Web Hosting