Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Право на свободен избор...?


Чудя се кой ли е дал такова право на човека? Ако трябва да бъдем още по-точни, кой изобщо НЯКОГА му е дал НЯКАКВО ПРАВО? Например, правото (да „избере“) да се роди или да не се роди; да се роди като сам избере дали да е мъж или жена, с бял, черен, жълт или червен цвят на кожата. А може би греша и някой ще каже, че такива права са му дадени от Дарвин, от EВОЛЮЦИЯТА (според мнозина „доказана“ и въпреки това оставаща си все така „теория“, „хипотеза“)? Други ще кажат – бременната жена има право да реши и от името на „ембриона“, който е в утробата й дали той да „иска“ да се превърне в новородено бебе или да бъде убит, защото става въпрос за „собственото“ й тяло. Интересно какво „свое“ има човек (в конкретния случай жената) в „своето си тяло“ - нещо, което да е сътворил сам? Може би ръцете, краката, главата, бъбреците, яйцеклетката, ембриона или душата? Нека всеки от нас да си спомни дали поне веднъж, когато родителите му са му правили забележки и са го възпитавали, не се е обръщал към тях с въпроса: Какво искате от мен, защо ми натяквате постоянно, че трябва да ви слушам и да ви се подчинявам, тъй като сте ми дали живот? Вие питали ли сте ме дали искам този ЖИВОТ, дали изобщо съм искал да се раждам?

И така, разбрахме, че никой не ни е давал ПРАВА. Да видим как стои въпросът с ИЗБОРА. На пръв поглед, бихме могли да кажем, че единствените хора, на които е бил даден някакъв избор, които „избраха“ нещо (по-точно греха) и то не само за себе си, но и за бъдещите си поколения, са Адам и Ева. Но това е заблуда, защото Бог не им даде право на избор, а им даде ЗАБРАНА - ЗАБРАНИ им да ядат от плодовете на определено дърво; едновременно с това ги предупреди какво ще се случи, ако не спазят тази забрана. За каква СВОБОДА, за какъв СВОБОДЕН ИЗБОР може да става въпрос, когато има отправена ЗАПОВЕД? Знаем, че законът (дори законите, измислени от хора според собственото им усмотрение) е правило и заповед всички да спазват това правило. Къде в закона пише, че всеки има „право на свободен избор“ - да го спазва или не? Ако приемем такова абсурдно мислене, ще обезсмислим законите и няма да има нужда както от тях, така и от полиция, Конституция, съд, прокуратура - въобще от справедливост, общество и държавност. Поне на хартия (по написан закон) това още не се случило, въпреки че президент на САЩ е изказал лично мнение, че ДЪРЖАВАТА ПРЕЧИ, а не помага на хората и на бизнеса. Виждаме, че дори и у нас вече е практика (макар и формално противозаконна) голяма част от ВЛАСТНИЦИТЕ да не спазват законите – тоест, те имат реално „право на свободен избор“ за това!!! Може би им е дадено от хората, които са ги избрали за свои представители, които да пишат и постановяват закони? Или пък някъде по света има Конституция, в която пише, че тези, които създават закони и следят за изпълнението им са „над тях“ и са извън обсега им?

Да видим сега какво остана от прословутата, велика фраза: „ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР.“ „....................................“ Нищо!!! Суета, празнота, празноглавие, алчност за материални блага, власт и собствена слава!

И така ще бъде докато не се обърнем към Бога, към Твореца, Който ни е създал, Който е създал освен нас, духовните, живите същества и материята, и цялата ВСЕЛЕНА (КОСМОС). Тогава ще разберем, че по милост сме създадени, по милост живеем и по милост вършим каквото вършим; не по „право“, не според „свободна воля“ и „избор“, а само и единствено, защото Бог е пожелал да ни има и да живеем! Нашият Господар и Творец ни е предупредил (и то не веднъж), че болшинството от хората няма да разберат Неговото послание и предупреждение и затова Той ще унищожи ЦЯЛОТО си творение (земя, хора, планети, Вселената) и ще спаси и вземе при себе си само покаялите се, които са се върнали с Неговата помощ към първоначалната си същност на Божие образ и подобие:

„И Бог създаде човека по Своя образ; по БОЖИЯ ОБРАЗ го създаде; мъж и жена ги създаде” (Битие 1:27).

“Съразпнах се с Христа, и сега вече, НЕ АЗ ЖИВЕЯ, но ХРИСТОС ЖИВЕЕ В МЕНЕ; а животът, който сега живея в тялото, ЖИВЕЯ ГО С ВЯРАТА, която е в БОЖИЯ СИН, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене” (Галатяни 2:20).

Нека не се заблуждаваме и относно така наречените „ежедневни избори“, които всеки човек прави в живота си. Първият и единствен „ИЗБОР“ е направен в началото – Адам не е спазил Божията заповед. Преди да извърши този грях той е бил покорен на Бога. После е станал подчинен на дявола. Няма средно положение. Докато са подчинени на дявола, хората всъщност не вършат „различни“ избори в ежедневието си; те просто извършват постъпки, които дори считат в голямата им част за добри и правилни „избори“, като смятат, че от време на време е възможно да се прокрадне в живота им и някое лошо дело. Истината обаче е, че Единствен Бог е добър и тези, които Го обичат и слушат правят „добро“, тоест, това, което Му е угодно. Другите просто няма как да вършат добри дела, щом не вярват и не се подчиняват на Бога.

„И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред Него и Го попита: Учителю БЛАГИ, какво да сторя за да наследя вечен живот? А Исус му рече: Защо Ме наричаш БЛАГ? Никой не е БЛАГ (добър) освен един Бог” (Марк 10:17-18).

“И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие; и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. Никой, който ПРЕБЪДВА В НЕГО, НЕ СЪГРЕШАВА; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. Който върши грях, ОТ ДЯВОЛА Е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си” (1Йоан 3:3-10).

“И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия? или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, които СТЕ ЗЛИ знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!” (Лука 11:11-13).

Юлия Борисова, ноември 2012 година


Free Web Hosting