Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Богатите, бедните и Божието Царство


Кой е богаташа на този свят? В чии ръце са всички богатства на тази земя? Кой искаше САМО един поклон от Исус, за да му даде всички царства на света? Кой е лъжеца, кой е съблазнителя, кой кара бедните да мечтаят и да искат на всяка цена материалните богатства в този живот (дори с цената на загуба на спасението и вечния живот)?

Кой се опита да съблазни нашия Господ, който не притежаваше нищо материално и дори, за разлика от птиците и животните, нямаше къде да положи главата си?

“Пак Го завежда ДЯВОЛЪТ на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха” (Матей 4:8-11).

“Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са СИРОМАСИ В СВЕТСКИ НЕЩА, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят?” (Яков 2:5).

“А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство” (Матей 19:23,24).

“А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство! А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които УПОВАВАТ на БОГАТСТВОТО! По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство“ (Марк 10:23:25).

“На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай ДА НЕ ВИСОКОУМСТВАТ, НИТО ДА СЕ НАДЯВАТ на НЕПОСТОЯННОТО БОГАТСТВО, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме” (1 Тимотей 6:17).

“И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души. И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и ПРОДАВАХА СТОКАТА И ИМОТА СИ, и РАЗПРЕДЕЛЯХА ПАРИТЕ НА ВСИЧКИ, според НУЖДАТА НА ВСЕКИГО“ (Деяния 2:41-47).

...крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че БЛАГОЧЕСТИЕТО Е СРЕДСТВО ЗА ПЕЧАЛБА. А благочестието със задоволство е голяма печалба; защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо; а, като имаме ПРЕХРАНА И ОБЛЕКЛО, те ще ни бъдат доволно. А които ЛАМТЯТ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ, ПАДАТ В ИЗКУШЕНИЕ в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото СРЕБРОЛЮБИЕТО е корен на всякакви злини, към което като се СТРЕМЯХА някои, те се ОТСТРАНИХА ОТ ВЯРАТА, и пронизаха себе си с много скърби (1 Тимотей 6:5-10).

„А вие, богаташи, ридайте и стенете от мъка заради ужасните беди, които ви предстоят. ... Заплатите, които не дадохте на работниците си, викат срещу вас! ... Прекарахте годините си на земята в лукс, задоволявайки всичките си желания. Охранихте се за деня на клането си.“ (Яков 5:1,4,5)

Къде благоволи Бог Отец да се роди Човешкия Син? В царски дворец ли? А Йоан Кръстител?

„И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци“ (Матей 11:7,8).

Дано с помощта на Божия Свят Дух да ни стане ясно дали има богат човек, който САМ е забогатял и то ЧЕСТНО, без да мами и ограбва бедните, вдовиците и сираците; който сам се е издигнал, преуспял и заслужава по-добър живот от бедните и смирените!

„Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят? А вие опозорихте сиромаха. Нали БОГАТИТЕ ВИ УГНЕТЯВАТ и сами ВИ ВЛАЧАТ ПО СЪДИЛИЩА? Нали те хулят почтеното име, с което се именувате?” (Яков 2:5-7).

„Даже, преди всичко, е голям недостатък у вас гдето имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате онеправдани? Защо по-добре да не бъдете ограбени? А напротив, вие сами онеправдавате и ограбвате, и то братя“ (1 Коринтяни 6:7-8).

Знам на кого принадлежи богатството в този свят и може би затова ми е тежко да слушам и гледам как политици обясняват на гладните, бедните, сираците и вдовиците, които си „разрешиха“ да протестират срещу това, че са ограбвани винаги и от всички партии и правителства. Някои ще кажат, че между протестиращите е имало и доста престъпници, хулигани, анархисти. Вярно е. Но никой не може да отрече, че има много бедни хора, които са свикнали да си плащат и искат да могат да си плащат сметките и храната.

Нима в такъв случай най-големите анархисти не са управляващите, които обясняват, че държавата не трябва да притежава (и явно и да контролира) нищо, че всичко трябва да бъде в ръцете на „бизнеса“, в ръцете на частните инвеститори, защото не държавата създавала работни места, а частните инвеститори (особено чуждестранните)? Тогава защо съществува държавата? За да вземат заплати чиновниците в различните министерства или, за да защитава интересите на гражданите? На кои точно граждани? На така наречения едър и среден бизнес, на тези които са осъществили „американската мечта“ - да се превърнат със собствени, „честни“ усилия от бедни „пепеляшки“ в успели, умни, добри „принцеси“ още по-достойни да бъдат още по-богати? В такъв случай защо милион и половина трудоспособни българи вече не се трудят в България? Нали всичко беше приватизирано? Къде са тогава работните места на тези българи?

Българи, върнете се при Бога, обърнете се към Него, викнете в мъката си към Него, защото Негово е възмездието за всяко нещо, което се извършва под небето.

„Който угнетява бедния нанася укор на Създателя му, А който е милостив към сиромаха показва почит Нему“ (Притчи 14:31).

„Ако вземеш в залог дрехата на ближния си, до захождане на слънцето ще му я върнеш; защото това е едничката му завивка, това е дрехата за кожата му; с какво ще спи? и като викне към Мене, Аз ще чуя, защото съм милостив“ (Изход 22:26,27).

Бог да благослови България с праведни управници (доколкото е възможно в този свят, продаден и принадлежащ на дявола)!!! Защото:

„Праведният внимава в съдбата на бедните; нечестивият няма даже разум, за да я узнае” или в друг превод: „Праведният го е грижа за съдбата на бедните, а нечестивият не иска да я знае“ (Притчи 29:7).

„Когато праведните са на власт, народът се радва, а когато нечестивият началства, народът стене“ (Притчи 29:2).


Юлия Борисова, март 2013 година


Free Web Hosting