Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

“Иди си и отсега не съгрешавай вече”

 

Някога си бил роб на този грях. Доброволен роб. Чул си за това как Исус освобождава други, помолил си го и той те е освободил. Научил си много за греховната си природа, за изкуплението, за изкушенията. Дори си свидетелствал на други и си им помогнал.

Но в един момент си се успокоил, пренебрегнал си молитвата и словото, допуснал си грешна мисъл – свалил си гарда. И сега пак си победен. Пак съгреши. Отново излъга. Себе си.

Как да продължиш да живееш? Как да продължиш да служиш като не смееш дори да се помолиш? Чувстваш се мръсен. Чудиш се дали Бог ще ти прости. Дали не си прекалил? Дали той няма да ти откаже милостта си този път?

Знаеш какво заслужаваш. Осъждаш се. Последната дума е на Съдията. На безгрешния Съдия, който винаги е прав. Не смееш да му дадеш лъжливо обещание. Не смееш да подвигнеш очи към него. Не се защитаваш. Просто се смаляваш. А той пише нещо с пръст по пясъка.

“Аз не те осъждам. Иди си и отсега не съгрешавай вече.”

Като ти казва “иди си” той не те гони от себе си. Той иска да излезеш от самоосъждането, от самосъжалението, от прашния двор, в който си осъзнал греха си, а врагът е приготвил камъни, за да те убие. “Иди си” означава “не те осъждам; не се безпокой, не се отчайвай; не се отказвай от живота и служението си”.

“Не съгрешавай повече” показва вярата на Баща ти. Той вярва в теб, защото Синът му е свършил най-трудното. Той може да те направи способен да не съгрешаваш повече.

Тази заповед остава в ума ти докато се учиш на страх от Господа. От тази заповед ти започваш да изграждаш защитната стена. Отново вдигаш гарда.  

“Не съгрешавай повече”. Колко шанса ти дава? Още един? Или ако съгрешиш отново пак ще ти прости? Не зная. Не зная къде свършва невероятната му милост и къде закоравяването на отделната душа става необратимо. Едно е сигурно. Заповедта е от тук нататък да не съгрешаваш.

Free Web Hosting