Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Да отсечеш главата на покаянието

 

Апостолите тръгнаха и започнаха да проповядват на хората да се покаят. Те прогониха много демони, помазаха много болни със зехтин и ги излекуваха. Цар Ирод чу за Исус, тъй като името му стана широко известно. Някои хора казваха: “Той е Йоан Кръстител, който е възкръснал от мъртвите и затова може да извършва тези чудеса.” Други разправяха: “Той е Илия “, а трети приказваха: “Той е пророк, като пророците от древността.” Но когато Ирод чу за това, каза: “Йоан, когото аз обезглавих, е възкръснал от мъртвите.”

Самият Ирод беше заповядал на войниците си да заловят Йоан и да го хвърлят в затвора заради жена си Иродиада, която преди да се омъжи за него, беше жена на брат му Филип. Йоан непрекъснато повтаряше на Ирод: “Не е редно да живееш с жената на брат си.” Иродиада го намрази и искаше да го убие, но не можеше, защото Ирод се страхуваше от Йоан, понеже знаеше, че е праведен и свят човек, и го пазеше. Ирод обичаше да слуша проповедите на Йоан, макар че думите му силно го смущаваха.

Най-накрая Иродиада издебна удобен момент. По случай рождения си ден Ирод устрои пир за своите висши управници, хилядниците и най-видните хора в Галилея. На тържеството дойде и дъщерята на Иродиада, която танцува пред всички. Ирод и гостите му бяха много доволни и царят й каза:

– Искай от мен каквото си пожелаеш и аз ще ти го дам.

И обеща тържествено:

– Ще ти дам каквото и да ме помолиш, дори и това да е половината ми царство.

Девойката излезе и попита майка си:

– Какво да поискам?

– Поискай главата на Йоан Кръстител – отговори майка й.

Девойката бързо се върна при царя и му каза:

– Искам веднага да ми донесат на поднос главата на Йоан Кръстител.

Царят много се натъжи, но заради клетвите си, които беше дал пред присъстващите, не искаше да й откаже и веднага изпрати един войник със заповед да донесе главата на Йоан. Той отиде в затвора, отсече главата му, после я донесе на поднос и я подаде на девойката, а тя я даде на майка си.

(Марк 6:12-28)

 

Когато откажем да се покаем подписваме смъртната присъда на Йоан Кръстител, заедно с нашата собствена.

Докато отлагаме покаянието, Господ ни предава на страстите ни.

 

Йоан Кръстител е дошъл преди Христос със заповед за покаяние. Точно като Ирод, днес много от нас го смятат за свят и добър човек и обичат да го слушат как говори. Точно като царя, те го викат в покоите си когато са настроени за това и после го хвърлят обратно в тъмницата.

Тези хора са привидно спокойни, но грехът малко по малко разяжда душите им. Те знаят всичко, което имат нужда да знаят, за да се спасят. И въпреки това чакат.

Какво чакате? Вашата Иродиада ви дебне като хищник. Тя бавно ви обвива като примка, излизаща право от ада.

Покайте се сега, иначе Исус ще ви се струва като призрак на Кръстителя, когото сте обезглавили. Обърнете се веднага, иначе никога няма да срещнете Спасителя.

 

Free Web Hosting